Skip Navigation LinksPrima pagina > Documente declarare persoane juridice

Documente declararepersoane juridice

 

Impozitul/ taxa pe cladiri

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/ cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor juridice 

 • Acte necesare

  Declaratiile fiscale vor fi insotite de unul din documentele urmatoare, necesare pentru delimitarea suprafetelor pentru stabilirea impozitului, in functie de destinatia rezidentiala sau nerezidentiala.

  1. Formularul tipizat "Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ";
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie;
  3. Contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice;
  4. Autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii;
  5. Raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential;
  6. Documentatia cadastrala;
  7. Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute la lit. a.-e.
 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui Imobil (cladire)- PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie; 
  3. Actul de dobandire a proprietatii cladirii – original si copie; 
  4. Planuri/schite cadastrale – copie; 
  5. Balanaaa aferenta lunii in care se dobandeşte imobilul; 
  6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  7. Delegatie/imputernicire – original si copie. 

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire

 • Acte necesare pentru declararea construirii / extinderii / imbunatatirii unui imobil (cladire) - PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“;
  2. Autorizatia de construcţie – original şi copie; 
  3. Procesul - verbal de recepţie finala/de finalizare a lucrarilor – original si copie; 
  4. Nota de regularizare emisa de Primaria Municipiului Constanta – original si copie; 
  5. Memoriu justificativ – original si copie; 
  6. Planuri/schite cadastrale – copie; 
  7. Balanta de verificare a societatii aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii; 
  8. Buletin/carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
  9. Delegatie/ imputernicire – original si copie. 

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie finala sau de finalizare a lucrarilor.

 Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile - Persoane Juridice 

 • Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii unui imobil (cladire) - PJ
  1. Formularul tipizat "Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ";
  2. Actul de instrainare a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
  3. Balanta aferenta lunii in care se instraineaza;
  4. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
  5. Delegatie/ imputernicire.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data instrainarii.

 • Acte necesare pentru declararea demolarii / distrugerii unui imobil (cladire) - PJ
  1. Formularul tipizat "Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ"; 
  2. Autorizatia de demolare – original si copie;
  3. Procesul verbal de demolare – original si copie; 
  4. Nota de constatare – copie;
  5. Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul; 
  6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie; 
  7. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare.

Impozitul pe teren

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren - persoane juridice 

 • Acte necesare declararii dobandirii unui imobil (teren) - PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului - taxei pe teren – PJ“;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul în care nu mai există alte bunuri declarate pe societate; 
  3. Actul de dobandire a proprietatii terenului – original si copie (contractele de vanzare-cumpărare vor fi în mod obligatoriu autentificate la Notariat);
  4. Planuri/schite cadastrale – copie; 
  5. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie; 
  6. Delegatie/imputernicire – original şi copie.  

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) - PJ 

Impozitul pe mijloace de transport

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa 

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport pe apa PJ
  1. Formularul tipizat  „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa“ ;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, în cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie; 
  4. Atestatul de bord, emis de Capitanie; 
  5. Certificatul de atestare fiscala eliberat în vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate - copie; 
  6. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie; 
  7. Delegatie/ împuternicire – original si copie. 

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire.

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 

 • Acte necesare
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport"; 
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, in cazul în care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate; 
  3. Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare,factura,contract de leasing)– original si copie;
  4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale SPIT sau de la birourile de intermedieri auto); 
  5. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie; 
  6. Certificatul de atestare fiscala eliberat în vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate - copie; 
  7. Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – original si copie pentru mijloacele de transport dobandite prin contract de leasing;
  8. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie; 
  9. Delegatie/ imputernicire – original şi copie. 

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz.

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport peste 12 tone PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12T"; 
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, în cazul în care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate; 
  3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto); 
  4. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie; 
  5. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie; 
  6. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie; 
  7. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
  8. Delegatie/ imputernicire – original şi copie. 

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport 

 • Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii / radierii unui mijloc de transport PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport“;
  2. Actul de înstrainare – original si copie/Adeverinţă de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si copie;
  3. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie, dupa caz; 
  4. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  5. Delegatie/imputernicire – original si copie.. 

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de instrainare.

Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport

TAXA pentru SPATII VERZI

Declaratie de impunere privind incasarea taxei pentru spatii verzi � Persoane Juridice 

Pentru unitatile de cazare clasificate, impunerea se face pe baza certificatului de clasificare privitor la numarul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administratiei centrale responsabile in domeniul turismului.

Pentru toti ceilalti subiecti platitori, impunerea se face in baza schitei cadastrale sau, in subsidiar, a oricarui alt document justificativ relevant, prin completarea unei declaratii de impunere in doua exemplare, la care se vor anexa urmatoarele inscrisuri in copie certificata.

 • Acte necesare pentru declararea taxei pentru spatii verzi
  1. Formular tipizat ”Declaratie de impunere a taxei pentru spatii verzi - PJ”; 
  2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului;
  3. Hotararea AGA a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, incheierea/rezolutia emisa de Oficiul National al Registrului Comertului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de inregistrare mentiuni emis de Oficiul National al Registrului Comertului, certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului cu privire la activitatea desfasurata la fiecare punct de lucru;
  4. Certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, dupa caz;
  5. Actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere etc);
  6. Schita activului vizata de o persoana autorizata.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Cerere de inregistrare/ vizare a biletelor de intrare la spectacole 

 • Acte necesare
  1. Formular tipizat „Declaratie/decont de impunere privind activitatile artistice si distractive de videoteca/discoteca“ sau „Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole“;
  2. Biletele – pentru vizare;
  3. Buletin/ carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  4. Delegatie/ imputernicire – original si copie.

DECONT impozit pe spectacole 

TAXA HOTELIERA

Declaratie decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera 

 • Acte necesare
  1. Formular tipizat „Declaratie decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera“;
  2. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  3. Delegatie/imputernicire – original si copie.

Taxa anuala pentru fiecare statie de telefonie mobila

Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de telefonie mobila 

 • Acte necesare
  1. Formular tipizat „Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de telefonie mobila“;
  2. Autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila; 
  3. Declaratie pe proprie raspundere privind numărul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate pe raza Municipiului Constanta; 
  4. Buletin/carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie; 
  5. Delegaţie/imputernicire – original si copie.

Taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice

Declaratie privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice 

 • Acte necesare pentru declararea rivind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice
  1. Formular tipizat „Declaratie privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice – PJ“, în dublu exemplar;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, in cazul în care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
  3. Inregistrare de mentiuni eliberată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
  4. Certificat constatator;
  5. Hotarare AGA, in cazul deschiderii de puncte de lucru; 
  6. Actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere, etc.); 
  7. Schita activului vizata de o persoana autorizata; 
  8. Buletin/carte identitate a delegatului/împuternicitului – original si copie;
  9. Delegatie/imputernicire – original si copie.

CERTIFICAT FISCAL

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice 

 • Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal pentru vanzarea unui mijloc de transport PJ
  1. Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local“;
  2. Cartea de identitate a mijlocului de transport ce urmeaza a fi instrainat – original si copie; 
  3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale SPIT sau de la birourile de intermedieri auto);
  4. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  5. Delegatie/imputernicire – original si copie. 
 • Acte necesare declararii scoaterii din evidenta/ instrainarii unui imobil (teren) - PJ
  1. Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local"; 
  2. Actul de proprietate al imobilului – original si copie
  3. Cadastrul si incheierea de intabulare - copie;
  4. Balanta contabila;
  5. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  6. Delegatie/imputernicire – original si copie. 

TRANSFERURI / RESTITUIRI

Cerere transfer/ compensare sume – Persoane Juridice 

 • Acte necesare
  1. Formular tipizat „Cerere compensare“;
  2. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
  3. Delegatie/imputernicire – original si copie.

Cerere restituire 

 • Acte necesare
  1. Formular tipizat „Cerere restituire“
  2. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  3. Delegatie/imputernicire – original si copie.

Taxa de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta

Declaratie de impunere a taxei de promovare a turismului in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta  

Impunerea se va face in baza schitei cadastrale sau, in subsidiar, a oricarui alt document justificativ relevant, prin completarea unei declaratii de impunere in doua exemplare, la care se vor anexa in copie certificata urmatoarele inscrisuri.

 • Acte necesare pentru declarare
  1. Formularul “Declaratia de impunere a taxei de promovare a turismului in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta”, in dublu exemplar;
  2. Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, copie;
  3. Hotararea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, incheierea/rezolutia emisă de Oficiul National al Registrului Comertului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de inregistrare menţiuni emis de Oficiul National al Registrului Comertului, certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului cu privire la activitatea desfasurata la fiecare punct de lucru, copii;
  4. Certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, dupa caz, copie;
  5. Actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere etc.), copie.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis
Popup Header