Skip Navigation LinksPrima pagina > Documente declarare persoane juridice

Documente declararepersoane juridice

 

Impozitul/ taxa pe cladiri

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/ cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor juridice 

 • Acte necesare pentru declararea cladirilor rezidentiale/nerezidentiale/mixte
  1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PJ;
  2. Documentele de dobandire/detinere a cladirii - original si copie;
  3. Balanta aferenta lunii in care se dobandeste;
  4. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
  5. Contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice - original si copie;
  6. Autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii - original si copie;
  7. Certificatul de performanta energetica a cladirii – original si copie;
  8. Raportul de evaluare, dupa caz;
  9. Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  10. Delegatie/imputernicire – original si copie
  11. Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute
 • Acte necesare pentru declararea construirii / extinderii / imbunatatirii unui imobil (cladire) - PJ
  1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PJ;
  2. Autorizatia de constructie – original si copie; 
  3. Procesul-verbal de receptie finala/de finalizare a lucrarilor – original si copie; 
  4. Nota de regularizare emisa de Primaria Municipiului Constanta – original si copie; 
  5. Memoriu justificativ – original si copie; 
  6. Planuri/schite cadastrale – copie; 
  7. Balanta de verificare a societatii aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii; 
  8. Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
  9. Delegatia/imputernicirea – original si copie; 
  10. Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie finala sau de finalizare a lucrarilor.

 Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile - Persoane Juridice 

 • Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii unui imobil (cladire) - PJ
  1. Declaratia pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ;
  2. Actul de pierdere a dreptului de proprietate/folosinta a cladirii – original si copie; 
  3. Balanta aferenta lunii in care se instraineaza; 
  4.  Buletinul/cartea de identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie; 
  5. Delegatie/imputernicire – original si copie. 

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data instrainarii.

 • Acte necesare pentru declararea demolarii / distrugerii unui imobil (cladire) - PJ
  1. Formularul tipizat "Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ"; 
  2. Autorizatia de demolare – original si copie;
  3. Procesul verbal de demolare – original si copie; 
  4. Nota de constatare – copie;
  5. Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul; 
  6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie; 
  7. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare.

Impozitul pe teren

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren - persoane juridice 

 • Acte necesare declararii dobandirii unui imobil (teren) - PJ
  1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul PJ;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate; 
  3. Actul de dobandire/detinere a terenului – original si copie;
  4. Planuri/schite cadastrale – original si copie; 
  5. Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  6. Delegatie/imputernicire – original şi copie;
  7.  Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) - PJ 

Impozitul pe mijloace de transport

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa 

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport pe apa PJ
  1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea PJ ;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie; 
  4. Certificatul de ambarcatiune/Atestatul de bord, emis de Capitania Port - copie; 
  5. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate - copie; 
  6. Certificatul de conformitate - copie; 
  7. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
  8. Delegatie/ imputernicire – original si copie;
  9. Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire.

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport peste 12 tone 

 • Acte necesare declararii unui mijloc de transport/mijloc de transport peste 12 tone
  1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea PJ/Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea PJ; 
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii - original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate; 
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare,factura,contract de leasing)– original si copie (5 copii);
  4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale SPIT sau de la birourile de intermedieri auto); 
  5. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie; 
  6. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate - copie; 
  7. Certificat de autenticitate emis de RAR, pentru mijloacele de transport dobandit din alt stat - original si copie
  8. Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – original si copie; pentru mijloacele de transport dobandite prin contract de leasing;
  9. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie; 
  10. Delegatie/imputernicire – original si copie;
  11. Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz.

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport 

 • Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii / radierii unui mijloc de transport PJ
  1. Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport;
  2. Actul de pierdere a dreptului de proprietate/detinere  - original si copie;
  3. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie; 
  4. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie; 
  5. Delegatie/ imputernicire – original si copie;
  6. Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de instrainare.

 • Acte necesare pentru transfer
  1. Cerere transfer dosar;
  2. Copie a hotararii AGA in care este mentionata schimbarea sediului social;
  3. Inregistrarea de mentiuni de la Registrul Comertului - copie; 
  4. Certificatul de inmatriculare al societatii - copie; 
  5. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
  6. Delegatie/imputernicire – original si copie.

Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport

TAXA pentru SPATII VERZI

Declaratie de impunere privind incasarea taxei pentru spatii verzi � Persoane Juridice 

Pentru unitatile de cazare clasificate, impunerea se face pe baza certificatului de clasificare privitor la numarul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administratiei centrale responsabile in domeniul turismului.

Pentru toti ceilalti subiecti platitori, impunerea se face in baza schitei cadastrale sau, in subsidiar, a oricarui alt document justificativ relevant, prin completarea unei declaratii de impunere in doua exemplare, la care se vor anexa urmatoarele inscrisuri in copie certificata.

 • Acte necesare pentru declararea taxei pentru spatii verzi
  1. Formular tipizat ”Declaratie de impunere a taxei pentru spatii verzi - PJ”; 
  2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului;
  3. Hotararea AGA a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, incheierea/rezolutia emisa de Oficiul National al Registrului Comertului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de inregistrare mentiuni emis de Oficiul National al Registrului Comertului, certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului cu privire la activitatea desfasurata la fiecare punct de lucru;
  4. Certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, dupa caz;
  5. Actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere etc);
  6. Schita activului vizata de o persoana autorizata.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Cerere de inregistrare/ vizare a biletelor de intrare la spectacole 

 • Acte necesare pentru declararea taxei pentru spectacole
  1. Declaratie/Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole;
  2. Biletele – pentru vizare;
  3. Factura achizitie bilete- original si copie (pentru vizare);
  4. Buletin/ carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  5. Delegatie/ imputernicire – original si copie.

DECONT impozit pe spectacole 

TAXA HOTELIERA

Declaratie decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera 

 • Acte necesare
  1. Formular tipizat „Declaratie decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera“;
  2. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  3. Delegatie/imputernicire – original si copie.

Taxa anuala pentru fiecare statie de telefonie mobila

Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de telefonie mobila 

 • Acte necesare pentru declararea taxei de telefonie mobila
  1. Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei de telefonie mobila; 
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate; 
  3. Autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila - original si copie; 
  4. Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate pe raza Municipiului Constanta;
  5. Buletin/carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie; 
  6. Delegatie/ imputernicire – original si copie;
  7. Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute - original si copie.

Taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice

Declaratie privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice 

 • Acte necesare pentru declararea privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice
  1. Declaratie privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice, in dublu exemplar;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul în care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
  3. Hotarare AGA, in cazul deschiderii de puncte de lucru; - original si copie;
  4. Inregistrare de mentiuni eliberata de Registrul Comertului, in cazul deschiderii de puncte de lucru; - original si copie;
  5. Certificat constatator, in cazul deschiderii de puncte de lucru; - original si copie; 
  6. Actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere, etc.); - original si copie; 
  7. Schita activului vizata de o persoana autorizata; - original si copie; 
  8. Certificatul de clasificare eliberat de Ministerul Turismului, pentru unitatile de cazare din Constanta; - original si copie;
  9. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului; – original si copie;
  10. Delegatie/ imputernicire; – original si copie;
  11. Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute. - original si copie.

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice 

 • Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal pentru vanzarea unui mijloc de transport PJ
  1. Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local“;
  2. Cartea de identitate a mijlocului de transport ce urmeaza a fi instrainat – original si copie; 
  3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale SPIT sau de la birourile de intermedieri auto);
  4. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  5. Delegatie/imputernicire – original si copie. 
 • Acte necesare declararii scoaterii din evidenta/ instrainarii unui imobil - PJ
  1. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local; 
  2. Actul de proprietate al imobilului – original si copie
  3. Cadastrul si intabulare - copie;
  4. Balanta aferenta lunii anterioare in care se solicita certificatul;
  5. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  6. Delegatie/imputernicire – original si copie. 
 • Acte necesare altele decat pentru vanzare(licitatii, unitati militare etc.) - PJ
  1. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local; 
  2. Balanta aferenta lunii anterioare in care se solicita certificatul /cadastru si intabulare, dupa caz;
  3. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie; 
  4. Delegatie/imputernicire – original si copie. 

TRANSFERURI / RESTITUIRI

Cerere transfer/ compensare sume – Persoane Juridice 

Cerere restituire 

 • Acte necesare compensari/restituiri/scutiri
  1. Cerere compensare”,”Cerere restituire“ sau “Cerere scutire“, dupa caz;
  2. Documente justificative din care sa reiasa suma achitata in plus, unde este cazul;
  3. Documentele justificative din care sa reiasa faptul ca se incadreaza la o categorie scutita;
  4. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
  5. Delegatie/ imputernicire – original si copie;
  6. Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute. 

TAXA TRAMA STRADALA

Cerere pentru acordarea autorizatiei de circulatie 

 • Acte necesare pentru acordarea autorizatiei de circulatie
  1. Cerere pentru eliberarea autorizatiei de circulatie;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate; - original si copie;
  3. Cartea de identitate a autovehiculului (talon); - original si copie;
  4. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
  5. Delegatie/ imputernicire – original si copie.

Taxa de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta

Declaratie de impunere a taxei de promovare a turismului in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta  

Impunerea se va face in baza schitei cadastrale sau, in subsidiar, a oricarui alt document justificativ relevant, prin completarea unei declaratii de impunere in doua exemplare, la care se vor anexa in copie certificata urmatoarele inscrisuri.

 • Acte necesare pentru declararea taxei de promovare a turismului
  1. Declaratia de impunere a taxei de promovare a turismului in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta, in dublu exemplar;
  2. Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, - original si copie;
  3. Hotarare AGA, in cazul deschiderii de puncte de lucru, - original si copie;
  4. Inregistrare de mentiuni eliberata de Registrul Comertului, in cazul deschiderii de puncte de lucru; - original si copie ;
  5. Certificat constatator, in cazul deschiderii de puncte de lucru, - original si copie;
  6. Certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, dupa caz, - original si copie;
  7. Actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere etc.), - original si copie;
  8. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
  9. Delegatie/ imputernicire – original si copie;
  10. Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis
Popup Header