Skip Navigation LinksPrima pagina > Impozite/ Taxe > Impozitul pe mijloace de transport persoane juridiceImpozitul pe mijloace de transportpersoane juridice

Impozitul pentru mijloacele de transport sub 12 tone se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora.

Impozitul pentru mijloacele de transport peste 12 tone se calculeaza in functie de numarul de axe si de masa maxima total autorizata a acestora.


Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

Impozitul auto se datoreaza pentru:

 • mijloace de transport cu masa maxima total autorizata sub 12 tone;
 • mijloace de transport cu masa maxima total autorizata peste 12 tone;
 • mijloace de transport pe apa;
 • remorci si semiremorci;
 • vehicule lente.

Impozitul pentru mijloacele de transport sub 12 tone se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora.

Impozitul pentru mijloacele de transport peste 12 tone se calculeaza in functie de numarul de axe si de masa maxima total autorizata a acestora.

In cazul impozitului pe mijloacele de transport, pe fiecare categorie, cuantumul acestuia se regaseste in cadrul HCLM 92/2010.

Calculator taxe


Plati

Termenele de plata al impozitului pe mijloace de transport sunt urmatoarele:

 • Semestrul I – 31 martie
 • Semestrul II – 30 septembrie

Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie 2011, pentru persoanele juridice se acorda o bonificatie de 5% la impozitul pe mijloace de transport.

Obligatii

Orice persoana care dobandeste/instraineaza, dezmembreaza un mijloc de transport are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobandirii/instrainarii acestuia.

In cazul mijloacelor de transport care au fost inregistrate anterior in state membre ale Uniunii Europene si care trebuie inmatriculate in Romania, data inscrierii in evidentele fiscale in vederea impunerii este data inscrisa pe cartea de identitate care atesta iesirea din parcul auto al statului respectiv, sub rezerva prezentarii oricaror documente existente care sa ateste inregistrarea anterioara in tara respectiva.

Totodata, in ceea ce priveste mijloacele de transport proprietatea societatilor de leasing, care fac obiectul unui contract de leasing, obligativitatea declararii acestora incuba atat societatilor proprietare cat si utilizatorilor acestora, impozitul aferent fiind datorat de catre utilizator.

Sanctiuni

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 • depunerea peste termen a declaratiilor;
 • nedepunerea declaratiilor.

Prima se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei, iar cea dea doua cu amenda de la 960 lei la 2.400 lei.

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Documente declarare

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa 

 • Acte necesare pentru declararea unui mijloc de transport pe apa PJ
  1. Formularul tipizat "Declaratie Fiscala – Decizie de impunere auto pe apa PJ";
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie xerox;
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
  4. Atestatul de bord, emis de Capitanie;
  5. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate - copie;
  6. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
  7. Delegatie/ imputernicire.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire.

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 

 • Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport
  1. Formularul tipizat 'Declaratie Fiscala - Decizie de impunere auto PJ';
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii - copie xerox;
  3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport - original( se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T., sau de la birourile de intermedieri auto)
  4. Carte de identitate a mijlocului de transport - original si copie xerox;
  5. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate - copie;
  6. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
  7. Delegatie/ imputernicire.

  NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire.

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport inregistrate

 • Acte necesare pentru declararea unui vehicul inregistrat PJ
  1. Formularul tipizat 'Declaratie Fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport PF/ PJ';
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie xerox;
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport - original si copie;
  4. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate - copie;
  5. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
  6. Delegatie/ imputernicire.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire.

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport peste 12 tone PJ
  1. Formularul tipizat "Declaratie Fiscala – Decizie de impunere auto PJ";
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie xerox;
  3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
  4. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie xerox;
  5. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
  6. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate - copie;
  7. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
  8. Delegatie/ imputernicire.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire.

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport 

 • Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii / radierii unui mijloc de transport PJ
  1. Formularul tipizat "Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PF-PJ";
  2. Actul de instrainare - copie;
  3. Adeverinta de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si copie;
  4. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate - copie;
  5. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
  6. Delegatie/ imputernicire.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data actului de instrainare.

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport

 • Actele necesare pentru transferul mijloacelor de transport PJ
  1. Cerere transfer dosar;
  2. Copie a Hotararii AGA in care este mentionata schimbarea sediului social;
  3. Inregistrarea de mentiuni de la Registrul Comertului;
  4. Certificatul de inmatriculare al societatii;
  5. Buletinul de identitate/Cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
  6. Delegatie/Imputernicire – original.

  termen de declarare - 30 de zile de la data modificarii

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis
Popup Header