Skip Navigation LinksPrima pagina > Impozite/ Taxe > Impozitul/ Taxa pe cladiri persoane juridice

Impozitul/ Taxa pe cladiripersoane juridice

In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Termenele de plata pentru impozitul pe cladiri sunt: Semestrul I (31 martie) si Semestrul II (30 septembrie).


Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Valoarea impozabila a cladirii reprezinta valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului, conform prevederilor legale in vigoare, valoare care nu se diminueaza cu amortizarea calculata potrivit legii.

Cota de impozitare aplicata este de: 1,5% asupra valorii de intrare in patrimoniu in cazul cladirilor dobandite, (re)evaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, cota de impozitare este de 1,5%, iar valoarea impozabila se reduce cu 15%;

In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta 2015, cota impozitului si a taxei pe cladiri este de 20%;

In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului si ataxei pe cladiri este de 40%;

In cazul cladirilor cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic, cota de impozit este de 20% aplicabila la valoarea de inventar a acesteia. Sunt exceptate structurile care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate, daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire, in cazul carora cota de impozitare este de 1, 5%;   

In cazul cladirilor achizitionate in sistem de leasing, impozitul se datoreaza de catre utilizator pe intreaga perioada de desfasurare a contractului.

Calculator taxe

Plati

Termenele de plata al impozitului pe cladiri sunt urmatoarele:

 • Semestrul I – 31 martie
 • Semestrul II – 30 septembrie

Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie 2015, pentru persoanele juridice se acorda o bonificatie de 5% la impozitul/taxa pe cladiri.

Obligatii

Orice persoana care dobandeste/instraineaza, (re)evalueaza, modernizeaza, reconstruieste, consolideaza, demoleaza partial sau in intregime, etc. o cladire are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobandirii/modificarii acesteia.

Totodata, in ceea ce priveste cladirile proprietatea societatilor de leasing, care fac obiectul unui contract de leasing, obligativitatea declararii acestora incuba atat societatilor proprietare, cat si utilizatorilor acestora.

Sanctiuni

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 • depunerea peste termen a declaratiilor;
 • nedepunerea declaratiilor.

Prima se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei, iar cea dea doua cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului - verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Documente declarare

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladiri - persoane juridice 

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui Imobil (cladire)- PJ
  1. Formularul tipizat "Declaratie Cladiri PJ";
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie xerox;
  3. Actul de dobandire a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
  4. Planuri/schite cadastrale – copie;
  5. Balanta aferenta lunii in care se dobandeste imobilul;
  6. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
  7. Delegatie/ imputernicire.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire

 • Acte necesare pentru declararea construirii/ extinderii/ imbunatatirii unui imobil (cladire) - PJ
  1. Formularul tipizat "Declaratie Cladiri PJ";
  2. Autorizatia de constructie – original si copie xerox;
  3. Procesul - verbal de receptie finala / de finalizare a lucrarilor;
  4. Nota de regularizare emisa de Primaria Municipiului Constanta;
  5. Memoriu justificativ;
  6. Planuri/schite cadastrale – copie;
  7. Balanta de verificare a societatii, aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii;
  8. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
  9. Delegatie/ imputernicire.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie finala sau de finalizare a lucrarilor.

 Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile - Persoane Juridice 

 • Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii unui imobil (cladire) - PJ
  1. Formularul tipizat "Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ";
  2. Actul de instrainare a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
  3. Balanta aferenta lunii in care se instraineaza;
  4. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
  5. Delegatie/ imputernicire.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data instrainarii.

 • Acte necesare pentru declararea demolarii / distrugerii unui imobil (cladire) - PJ
  1. Formularul tipizat "Declaratie Cladiri PJ";
  2. Autorizatia de demolare – original si copie xerox;
  3. Procesul - verbal de demolare – original si copie xerox;
  4. Nota de constatare – copie;
  5. Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul;
  6. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
  7. Delegatie/ imputernicire.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis