Skip Navigation LinksPrima pagina > Obligatii fiscale catre bugetul local persoane fizice

Obligatii fiscale catre bugetul local persoane fizice

Impozitul pe cladiri

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta sau au inregistrate sedii de societati comerciale sau de persoane fizice autorizate la adresa bunului imobil, au obligatia sa depuna declaratii pâna la data de 31 mai 2016.

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, construirii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale a cladirii, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Persoanele fizice care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei cladiri, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.

Persoanele fizice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri.

Termene de plata

Pentru impozitul pe cladiri
Rata I - pana la 30 iunie, inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 279 la 696

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impozitul/ taxa pe teren

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, schimbarii categoriei de folosinta a terenului, a domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care se va anexa documente doveditoare.

Orice persoana fizica care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.

Persoanele fizice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/ taxei pe teren.

Termene de plata

Rata I - pana la 30 iunie, inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 279 la 696

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Impozitul pe mijloace de transport

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 detin mijloace de transport radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice, au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, pana la data de 31 mai 2016.

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, instrainarii, radierii, transferului, dezmembrarii, furtului mijlocului de transport, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

Rata I - pana la 30 iunie, inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Impozitul pe mijloace de transport de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe mijloace de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016(prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 279 la 696

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Taxa de salubrizare

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

In termen de 30 de zile inclusiv de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil, proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Nedeclararea; de la 70 la 279
Declararea eronata.

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Taxa pentru terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului constanta, pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu, respectiv garaje

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, donatiei, demolarii, etc., persoana fizica va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

Rata I - pana la 30 iunie, inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Declararea cu intarziere sau nedeclararea dobandirii, garajulu de la 70 la 279

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Impozitul pe spectacole

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Termene de plata

Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 279 la 696

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

TAXA FOLOSIRE TRAMA STRADALA DE CATRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE SI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MARFURI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA PE STRAZILE DE TRAFIC USOR, MEDIU SI GREU

Acte necesare:

In vederea eliberarii "Autorizatiei de circulatie", solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa urmatoarele documente:
- copie dupa BI/CI sau certificat de inregistrare, dupa caz;

Aceste documente sunt necesare la procurarea autorizatiei de circulatie de la ghiseele agentiilor fiscale. In cazul in care autorizatia este procurata de la punctele de incasare situate la intrarile in localitate este suficienta prezentarea talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei.

Termene de plata

Pentru autorizatii anuale, eliberate pana la data de 31.01.2016, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, solicitantul beneficiaza de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

Toate tipurile de autorizatii se elibereaza de catre operatorii de la ghiseele agentiilor fiscale si de la punctele de taxare situate la intrarile in localitate si de angajatii statiilor OMV- PETROM de alimentare cu carburant.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Sustragerea de la plata taxei - sanctiunea se aplica proprietarului mijlocului de transport sau utilizatorului in cazul in care mijlocul de transport este achizitionat in leasing. De la 250 la 1.000 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 0-5 tone inclusiv
De la 1.000 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata peste 5 tone

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Taxa deseuri inerte

Acte necesare:

In vederea eliberarii “Autorizatiei deseuri inerte” solicitantul va inainta o cerere tip la care va anexa, dupa caz, urmatoarele:
- copia BI/CI;
- copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei, autorizatiile de construire/demolare/interventie in domeniul public eliberate de catre Primaria municipiului Constanta;
- memoriu tehnic justificativ (in cazuri speciale), documentul de plata, si alte copii ale documentelor legale relevante.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Constituie contraventie fapta de a circula, intra si depune deseuri inerte la rampa amplasata in Portul Constanta – zona Poarta 9 fara a detine autorizatie valabila. De la 250 la 1.000 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 0-5 tone inclusiv
De la 1.000 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata peste 5 tone

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis
Popup Header