Skip Navigation LinksPrima pagina > Obligatii fiscale catre bugetul local persoane juridice

Obligatii fiscale catre bugetul localpersoane juridice

Impozitul/ taxa pe cladiri

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere:

1. Persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinatia si valoarea impozabila a acestora, pana la data de 31 mai 2016.

2. In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii, modificarii, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, care determina cresterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, sau in cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului/taxei pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.

3. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.

4. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.

5. Persoanele juridice care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei cladiri, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.

6. Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri.

Termene de plata

Pentru impozitul pe cladiri
Rata I - pana la 30 iunie, inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Pentru taxa pe cladiri

Pana la data de 25 ale lunii urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 5%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 280 la 1116
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 2, 3, 4; de la 1116 la 2784
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 5 si 6; de la 1116 la 2500

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Impozitul/ taxa pe teren

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

1. In termen de 30 de zile de la data dobandirii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului/ taxei pe teren datorat sau intervenirii unor schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului/ taxei pe teren se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.

2. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.

3. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.

4. Orice persoana juridica care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.

5. Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/ taxei pe teren.

Termene de plata

Rata I - pana la 30 iunie, inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Termene de plata taxa pe teren

Pana la data de 25 ale lunii urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 5%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 280 la 1116
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 2, 3, 4; de la 1116 la 2784
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 5 si 6; de la 1116 la 2500

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Impozitul pe mijloace de transport

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

Persoanele juridice care la data de 31 decembrie 2015 detin mijloace de transport radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice, au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, pana la data de 31 mai 2016.

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, radierii unui mijloc de transport sau schimbarii sediului/punctului de lucru de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care va anexa acte doveditoare.

Termene de plata

Rata I - pana la 30 iunie, inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Impozitul pe mijloace de transport de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe mijloace de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 5%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 280 la 1116
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 1116 la 2784

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Impozitul pe spectacole

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data de 10 (inclusiv) ale lunii urmatoare in care a avut loc spectacolul.

Termene de plata

Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amnezii (lei)
Depunerea peste termen a declaratiilor; de la 280 la 1116
Nedepunerea declaratiilor de impunere; de la 1116 la 2784

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Taxa anuala pentru fiecare statie fixa pentru telefonie mobila

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

Operatorii de telefonie mobila au obligatia sa depuna declaratia de impunere pana la data de 31.03.2016. Declararea noilor amplasamente de statie fixa se va face in termenul legal de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor.

Termene de plata

Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Pentru noile amplasamente, in termenul legal de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare.

Sanctiuni

abatere Cuantumul amnezii (lei)
Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere. de la 1116 la 2500
Nedepunerea declaratiilor de impunere.
Depunerea declaratiilor de impunere neconforme cu realitatea.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in constanta, mamaia si sat vacanta

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

Contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor de impunere in termen de 30 de zile de la infiintarea sau de la intervenirea oricaror modificari ce conduc la recalcularea taxei datorate.

In situatia in care, pe parcursul anului fiscal, nu au intervenit modificari care sa conduca la recalcularea taxei, operatorii economici din Constanta nu mai au obligatia depunerii unei noi declaratii anuale. In acest caz, declaratia depusa in anul 2015 sau in anii precedenti reprezinta titlu de creanta al contribuabilului pentru calcularea taxei pentru anul 2016.

Pentru statiunea Mamaia şi Sat Vacanta, operatorii economici au obligatia depunerii declaratiei de impunere anuale pana la data de 01.07.

In cazul contribuabililor care se infiinteaza sau deschid puncte de lucru dupa implinirea termenelor scadente de plata a taxei, respectiv 1 iulie/30 septembrie, depunerea declaratiei si plata taxei se efectueaza in termen de 30 de zile de la data infiintarii sau modificarii aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizatiei de functionare, dupa caz.

Termene de plata

Pentru Constanta, taxa se achita anual in 2 rate, respectiv:
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Pentru statiunea Mamaia si Sat Vacanta, taxa se achita integral pana la data de 01.07.2016, inclusiv, data pana la care operatorii economici au si obligatia depunerii declaratiei de impunere anuale.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (LEI)
PFA, II, IF PERSOANE JURIDICE
Depunerea peste termen a declaratiilor de la 279 lei la 696 de la 1116 la 2500
Nedepunerea declaratiilor
Depunerea declaratiilor cu informatii eronate
Nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

TAXA FOLOSIRE TRAMA STRADALA DE CATRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE SI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MARFURI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA PE STRAZILE DE TRAFIC USOR, MEDIU SI GREU

Acte necesare:

In vederea eliberarii "Autorizatiei de circulatie", solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa urmatoarele documente:
- copie dupa certificat de inregistrare, dupa caz;

Aceste documente sunt necesare la procurarea autorizatiei de circulatie de la ghiseele agentiilor fiscale. In cazul in care autorizatia este procurata de la punctele de incasare situate la intrarile in localitate este suficienta prezentarea talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei.

Termene de plata

Pentru autorizatii anuale, eliberate pana la data de 31.01.2016, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, solicitantul beneficiaza de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

Toate tipurile de autorizatii se elibereaza de catre operatorii de la ghiseele agentiilor fiscale si de la punctele de taxare situate la intrarile in localitate si de angajatii statiilor OMV de alimentare cu carburant.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (LEI)
Sustragerea de la plata taxei - sanctiunea se aplica proprietarului mijlocului de transport sau utilizatorului in cazul in care mijlocul de transport este achizitionat in leasing. De la 250 la 1.000 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 0-5 tone inclusiv
De la 1.000 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata peste 5 tone

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Taxa de promovare a turismului in statiunea mamaia si sat vacanta

Termene de declarare/ depunere

Termenul de declarare/ depunere al declaratiei fiscale pentru operatorii economici este 01.06.2016.

In cazul contribuabililor care se infiinteaza sau deschid puncte de lucru dupa implinirea termenului scadent de plata al taxei, respectiv 1 iunie, depunerea declaratiei si plata taxei se efectueaza in termen de 30 de zile de la data infiintarii sau modificarii aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizatiei de functionare, dupa caz.

Termene de plata - 01.06.2016

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (LEI)
PFA, II, IF PERSOANE JURIDICE
Depunerea peste termen a declaratiilor de la 279 lei la 696 de la 1116 la 2500
Nedepunerea declaratiilor
Depunerea declaratiilor cu informatii eronate
Nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Taxa deseuri inerte

Acte necesare

In vederea eliberarii “Autorizatiei deseuri inerte” solicitantul va inainta o cerere tip la care va anexa, dupa caz, urmatoarele:
- copia certificatului de inmatriculare a societatii;
- copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei, autorizatiile de construire/demolare/interventie in domeniul public eliberate de catre Primaria municipiului Constanta;
- memoriu tehnic justificativ (in cazuri speciale), documentul de plata, si alte copii ale documentelor legale relevante.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (LEI)
Constituie contraventie fapta de a circula, intra si depune deseuri inerte la rampa amplasata in Portul Constanta – zona Poarta 9 fara a detine autorizatie valabila. De la 250 la 1.000 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 0-5 tone inclusiv
De la 1.000 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata peste 5 tone

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Taxa pentru terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului constanta, pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu, respectiv garaje

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, donatiei, demolarii, etc., persoana juridica va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (LEI)
Declararea cu intarziere sau nedeclararea dobandirii garajului de la 70 la 279

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis
Popup Header