Skip Navigation LinksPrima pagina > Impozite/ Taxe > Taxa de salubrizare persoane fizice


Taxa de salubrizare este datorata numai de persoane fizice – locuitori ai municipiului Constanta.

taxa de salubrizare se stabileste pe baza declaratiilor de impunere depuse la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale de catre contribuabili, in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil. Impunerea la plata taxei de salubrizare se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care este mentionata in declaratie.


Mod de calcul

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata pe necesitatea asigurarii curateniei municipiului. Se utilizeaza in scopul asigurarii colectarii si transportului reziduurilor menajere din recipientii proprii sau inchiriati (containere, europubele, etc.), precum si pentru depozitarea si neutralizarea acestora la rampa ecologica Ovidiu.

Taxa de salubrizare este datorata numai de persoane fizice – locuitori ai municipiului Constanta.

Toate persoanele juridice care isi desfasoara activitatea permanenta sau temporara pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanta, nu platesc taxa de salubrizare – dar trebuie sa aiba incheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializati pentru ridicarea, transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor produse, precum si sa contracteze si sa efectueze actiunile necesare de dezinsectie si deratizare a sediilor si punctelor de lucru ori de cate ori este necesar.

Va informam ca, pentru a beneficia de subventia la taxa de salubrizare,conditiile esentiale sunt: de a avea un venit net mediu pe membru de familie de pana la 1300 de lei si de a nu detine impreuna cu familia in integralitate alte cladiri sau spatii locative in afara locuintei de domiciliu.

Nr. crt. Transa de venit net pe membru de familie Cuantum taxa salubrizare
1 0-310 lei 3 lei/pers/luna
2 310,1-540 lei 4 lei/pers/luna
3 540,1-900 lei 5 lei/pers/luna
4 900,1-1300 lei 8 lei/pers/luna
5 Peste 1300 lei 10 lei/pers/luna

Prin familie se intelege sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta ori care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Pot beneficia de ajutor de incalzire si cei care stau cu chirie, nu este obligatoriu sa existe inscris in actele de identitate adresa pentru care se solicita ajutorul de incalzire.

Cuantumul venitului lunar net pe membru de familie se stabileste pe baza declaratiilor depuse la sediile Primariei Municipiului Constanta, o data cu cererea pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece, astfel:

 • la punctul de lucru din City Park Mall – pentru cei care se incalzesc cu gaze naturale, butelii GPL sau energie electrica;
 • la punctul din strada Ecaterina Varga nr. 25 - 27 – pentru cei care se incalzesc cu energie termica de la RADET sau CET;
 • la punctul de lucru din str. Amzacea nr. 13  – pentru cei care se incalzesc cu lemne de foc.

Pentru persoanele fizice care au depus dosare pentru subventia la caldura (indiferent de sursa de incalzire), taxa de salubrizare va fi recalculata in mod automat cu incadrarea in cuantumul aferent venitului net mediu pe membru de familie. in situatia in care apar modificari in componenta familiei sau in veniturile realizate, aceste persoane se vor prezenta la sediul Primariei Constanta unde au depus cererea, pentru a anunta noile modificari. Nu este necesar sa anunte modificarile intervenite si la agentiile Serviciului Public de Impozite si Taxe, doarece acestea se vor comunica automat de catre Primaria Constanta.

Persoanele fizice care nu au depus, pana in prezent, dosare pentru subventia la incalzire, dar se incadreaza in conditiile respective, pot depune in continuare cereri la sediile Primariei Municipiului Constanta , de la adresele sus-amintite, in functie de modalitatea de incalzire.

Pentru toti ceilalti contribuabili care nu se incadreaza in conditiile specificate mai sus, taxa de salubrizare va fi recalculata in mod automat la 10 lei /pers/luna. Pentru efectuarea oricarei modificari, respectiv pentru declararea sau scoaterea din evidenta a persoanelor la/de la taxa de salubrizare, aceste persoane se vor prezenta, ca si pana acum, la agentiile Serviciului Public de Impozite si Taxe.

Calculator taxe

Declarare, scadere, transfer

taxa de salubrizare se stabileste pe baza declaratiilor de impunere depuse la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale de catre contribuabili, in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil.

Declararea se va face pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice.

In vederea urmaririi corectitudinii declararii numarului de persoane existente in fiecare apartament, asociatiile de proprietari au obligatia sa furnizeze, ori de cate ori este nevoie, informatiile necesare legate de cele mentionate mai sus.

In vederea scaderii de la plata taxei de salubrizare persoana interesata va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scaderea de la plata taxei de salubrizare se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune cererea.

Impunerea la plata taxei de salubrizare se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care este mentionata in declaratie.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligati sa depuna declaratia de impunere, chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau sunt scutiti de la plata taxei de salubrizare.

In caz de deces, scaderea taxei de salubrizare se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare aparitiei acestei situatii si necesita depunerea copiei dupa certificatul de deces.

Plata taxei

taxa de salubrizare se plateste anual in 2 rate egale, respectiv:

 • rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;
 • rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv.

In cazul in care termenul de plata a taxei de salubrizare se implineste intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca se efectueaza in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligatiei fiscale, se datoreaza, dupa acest termen, majorari de intarziere de 2% pe luna sau fractie de luna. Cuantumul majorarilor de intarziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Sumele cu titlu de taxa de salubrizare datorate bugetului local de catre persoanele fizice, de pana la 50 lei inclusiv, se platesc integral pana la primul termen de plata.

Sanctiuni

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

Nedeclararea sau declararea eronata constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 70 lei si 279 lei.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului - verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Responsabilitatea incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta.

Documente declarare

Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare 

 • Acte necesare pentru declararea taxei de salubrizare
  1. Formularul tipizat "Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare";
  2. Cartea de identitate/ buletinul de identitate a proprietarului – original si copie.

  Nota: In termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari in ceea ce priveste nr. de pers. care locuiesc in imobil, se depun declaratii de impunere rectificative. In cazul contribuabililor care sunt organizati in asociatii de proprietari/locatari, se va anexa o adeverinta eliberata de asociatie, care sa ateste situatia de fapt.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis
Popup Header