Sunt
Persoana Fizica
P. F. Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. F.
P. J.

Cladiri persoane fizice – nerezidentiale
Persoane fizice

Declaratiile insotite de documentele justificative se pot depune prin urmatoarele modalitati:

Online pe site-ul institutiei

www.spit-ct.ro accesand butonul "Depune declaratiile online

Prin email

ag1@spit-ct.ro, ag2@spit-ct.ro, ag3@spit-ct.ro, ag4@spit-ct.ro, ag5@spit-ct.ro, ag6@spit-ct.ro

Pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro

sectiunea "Servicii online/Plata online a impozitelor" sau link-ul https://etax.spit-ct.ro cu nume, utilizator si parola emise de catre SPIT in urma unei cereri depuse online.

Prin fax

(0241 488566; 0241 488546; 0241 488543; 0241 488545; 0241 488531)
Prin posta co confirmare de primire.

La ghiseele institutiei fiscale

Agentia fiscala nr.1-4 - Str. Badea Cartan nr. 3;
Agentia fiscala nr.2 - Str. Sergent Nicolae Grindeanu nr.66;
Agentia fiscala nr.3 - Str. Atelielelor nr.6;
Agentia fiscala nr.5 - CityPark Mall - Br. Alexandru Lapusneanu, nr. 116C;
Agentia fiscala nr.6 - Str. Sulmona nr.22.

Cladiri nerezidentiale

Cladirile nerezidentiale sunt:

 • cladiri folosite pentru activitati administrative, comerciale, de agrement, cult, cultura, educatie, financiar-bancare, sociale, turistice, de sanatate etc.;
 • structurile de primire turistice;
 • cladiri sau spatii unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru;
 • cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate, dar destinatia rezultata din autorizatia de construire este de nerezidentiala.

Persoanele care se regasesc in aceasta situatie au obligatia sa depuna „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea PF” (conform model anexat) pana la data de 31.05.2016 insotita de urmatoarele documente justificative:

 • Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 • Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat care reflecta valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta;
 • Procesul verbal de receptie finala din care reiese valoarea cladirii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
 • Actul de dobandire a dreptului de proprietate asupra cladirii, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, din care reiese valoarea cladirii. In cazul in care valoarea cladirii nu se evidentiaza distinct, impozitul pe cladiri se va stabili la valoarea totala din actul respectiv;
 • Orice document din care reiese destinatia cladirii precum: contracte de inchiriere, contracte de comodat, autorizatii de construire si orice alte documente justificative;
 • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

Formularul „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea PF se poate descarca si de pe site-ul institutiei, sectiunea Persoane fizice-Documente declarare-Impozitul pe cladiri.