Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. J.
P. F.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.

Cladiri persoane juridice – nerezidentiale
Persoane juridice

Declaratiile insotite de documentele justificative se pot depune prin urmatoarele modalitati:

Online pe site-ul institutiei

www.spit-ct.ro accesand butonul "Depune declaratiile online

Prin email

ag1@spit-ct.ro, ag2@spit-ct.ro, ag3@spit-ct.ro, ag4@spit-ct.ro, ag5@spit-ct.ro, ag6@spit-ct.ro

Pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro

sectiunea "Servicii online/Plata online a impozitelor" sau link-ul https://etax.spit-ct.ro cu nume, utilizator si parola emise de catre SPIT in urma unei cereri depuse online.

Prin fax

(0241 488566; 0241 488546; 0241 488543; 0241 488545; 0241 488531)
Prin posta co confirmare de primire.

La ghiseele institutiei fiscale

Agentia fiscala nr.1-4 - Str. Badea Cartan nr. 3;
Agentia fiscala nr.2 - Str. Sergent Nicolae Grindeanu nr.66;
Agentia fiscala nr.3 - Str. Atelielelor nr.6;
Agentia fiscala nr.5 - CityPark Mall - Br. Alexandru Lapusneanu, nr. 116C;
Agentia fiscala nr.6 - Str. Sulmona nr.22.

Cladiri nerezidentiale

Cladirile nerezidentiale sunt:

 • cladiri folosite pentru activitati administrative, comerciale, de agrement, cult, cultura, educatie, financiar-bancare, sociale, turistice, de sanatate etc.;
 • structurile de primire turistice;
 • cladiri sau spatii unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru;
 • cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate, dar destinatia rezultata din autorizatia de construire este de nerezidentiala

Impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5002% asupra valorii impozabile a cladirii (cota de 1,3%+ impozitul/taxa stabilita se majoreaza cu o cota adtionala de 15,4%).

Cladirile neevaluate

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii. In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.

Persoanele juridice au obligatia sa depuna „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/ nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea PJ” (conform model anexat) pana la data de 31.05.2016. Recalcularea impozitului, dupa caz, se va face numai daca se vor depune declaratiile fiscale.

Valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:

 • ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
 • valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
 • valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar;
 • valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri.

Declaratiile fiscale vor fi insotite de unul din documentele urmatoare, necesare pentru delimitarea suprafetelor pentru stabilirea impozitului, in functie de destinatia rezidentiala sau nerezidentiala:

 • contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice;
 • autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii,
 • raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential;
 • documentatia cadastrala;
 • orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute la lit. a-e;

Formularul „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/ nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea PJ” se poate descarca si de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea Persoane juridice-Documente declarare-Impozitul pe cladiri.