Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Legislatie

Transparenta decizionala

Lista proiectelor de hotarari supuse spre aprobarea Consiliului Local

Anunt publicare proiect hotarare de modificare si completare HCL 138_2019 pentru 2020- 12.03.2020

Proiect HCL modificare si completare HCL 138-2019- 12.03.2020

Raport SPIT al proiectului privind modificarea si completarea HCL 138-2019 -12.03.2020

Proiect HCL privind acordarea unor facilitati fiscale – 18.09.2019

Anunt publicare proiect HCL 2020 – 13.03.2019

Proiect HCL – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale incepand cu anul 2020 – 13.03.2019

Referat de fundamentare impozite si taxe 2020

Anunt publicare proiect HCL – 05.12.2018

Proiect modificare HCL 136_2018 – forma consolidata

Anunt publicare proiecte HCL

Proiect HCL – schema de minimis prestari servicii turistice cel putin 6 luni – 31.10.2018

Referat fundamentare schema de minimis prestari servicii turistice minim 6 luni – 21.09.2018

Proiect modificare HCL 136_2018 – 30.10.2018 tot

Referat de fundamentare – 01.11.2018

Anunt

PROIECT HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2019

Referat de fundamentare