TAXA PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI

persoanelor fizice care susţin examenul de atestare pentru funcţia de administrator de imobile

 

(1) Pentru obţinerea Atestatului persoanelor fizice care susţin examenul de atestare pentru funcţia de administrator de imobile, solicitantul va depune la sediul Serviciului de Sprijinire şi Īndrumare a Asociaţiilor de Proprietari din cadrul Direcției Administrație Publică Locală cu sediul īn str. Amzacea nr. 13 următoarele acte:

-   cerere (nu este tipizată)

-   copii legalizate de pe actele de stare civilă;

-   copii legalizate de pe actele de studii, inclusiv certificatul de pregătire profesională emis īn condiţiile legii*;

-   curriculum vitae;

-   certificat de cazier judiciar;

-   adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie);

-   două fotografii color tip paşaport;

-   copie de pe contractul de muncă sau convenţia civilă de prestări servicii īncheiate cu asociaţia de proprietari;

-   recomandare din partea preşedintelui comitetului executiv al asociaţiei de proprietari al clădirii pentru care solicită atestarea calităţii de administrator;

-   extras de pe ultima listă de plată afişată.

(2) Persoanele fizice care nu au desfăşurat o activitate de administrare īn cadrul unei asociaţii de proprietari vor prezenta o recomandare din partea a cel puţin 2 vecini din cadrul condominiului īn care locuiesc.

(3) Taxa constituie venit cu destinaţie specială si se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează cu menţinerea la parametri optimi ai sistemului informatic şi asigurarea consumabilelor pentru acestea.

(4) Persoanele fizice care nu au desfăşurat o activitate de administrare īn cadrul unei asociaţii de proprietari trebuie să fi urmat un curs de pregătire profesională organizat īn condiţiile legii (art. 22 din H.G. 1588/2007)

(5) Contravaloarea taxei este de 50 lei/atestat.

(6) Responsabilitatea īncasării taxei revine Direcției Administrație Publică Locală și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.