CAP. I IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

 

Art. 1 Valoarea impozitului pe mijloace de transport

(1) Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

9

2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3

10

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

19

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

73

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

146

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

294

7. Autobuze, autocare, microbuze

25

8. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

31

9. Tractoare înmatriculate

19

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

Lei/200 cm3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm3

5

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm3

5

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

51 lei/an

 

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

(3) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I. două axe

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

144

 

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

144

401

 

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

401

563

 

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

563

1274

 

4. Masa de cel puţin 18 tone

563

1274

 

II. 3 axe

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

144

252

 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

252

516

 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

516

670

 

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

670

1033

 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1033

1604

 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1033

1604

 

7. Masa de cel puţin 26 tone

1033

1604

 

III. 4 axe

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

670

679

 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

679

1060

 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1060

1683

 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1683

2497

 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1683

2497

 

6. Masa de cel puţin 32 tone

1683

2497

 

(4) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

65

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

65

149

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

149

349

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

349

451

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

451

814

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

814

1427

9. Masa de cel puţin 28

814

1427

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

140

326

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

326

535

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

535

786

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

786

949

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

949

1557

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1557

2161

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2161

3282

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2161

3282

9. Masa de cel puţin 38 tone

2161

3282

III. 2+3 axe

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1721

2394

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2394

3253

3. Masa de cel puţin 40 tone

2394

3253

IV. 3+2 axe

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1520

2111

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2111

2919

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2919

4318

4. Masa de cel puţin 44 tone

2919

4318

V. 3+3 axe

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

865

1046

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1046

1563

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1563

2486

4. Masa de cel puţin 44 tone

1563

2486

 

 

(5) Remorci, semiremorci, rulote *

Masa totală maximă autorizată

 

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

10

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

35

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

53

4. peste 5 tone

65

* Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

(6) Mijloace de transport pe apă

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei/an)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

26

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

68

3. Bărci cu motor

256

4. Nave de sport şi agrement

a) cu lungimea de la 2.5 m până la 7 m inclusiv

507

b) cu lungimea de la 7.01 m până la 15 m inclusiv

811

c) cu lungimea de peste 15 m

1115

d) yacht

cf. alin. (7)

5. Scutere de apă

256

6. Remorchere şi împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

679

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

1105

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv

1699

d) Peste 4.000 CP

2719

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

221

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

221

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv

340

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

595

 

(7) Pentru ambarcaţiunile de agrement de tip yacht se va aplica o cotă adiţională de 50% la valoarea prevăzută la punctul 4 litera c) din tabelul de mai sus.

(8) În înţelesul prezentei hotărâri prin noţiunea de yacht se înţelege o ambarcaţiune care poate fi prevăzută cu vele şi/sau motor, are mai multe cabine şi la care confortul reprezintă o caracteristică definitorie. Prin confort se întelege existenţa a cel puţin unui dormitor, a unui living şi a unei bucătări.

(9) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

 

Art. 2 Bonificaţie

(1) Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe mijloacele de transport.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor juridice li se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.

 

CAP. II SCUTIRI

 

Se scutește impozitul pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.