IMPOZITUL PE SPECTACOLE ŞI TAXA HOTELIERĂ

 

 

1.       IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

1.1 Cote şi valori de impozitare

 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internatională, cota de impozit este egală cu 2%;

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei în care se desfăşoara spectacolul, după cum urmează:

 

lei/mp/zi.

Anul

2008

Videoteci

0.06

Discoteci

0.12

 

1.2 Mod de aplicare al impozitului pe spectacole

 

          Orice persoana care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

          Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor vezi anexa 1.4 punctul 1.

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate mai sus se aplica coeficientul de corectie 5 corespunzator rangului Municipiului Constanta.

 

1.3 Scutiri

 

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

 

1.4 Obligatii

 

          Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp la impozitului.

 

1.5 Sanctiuni

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 800 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei .

In cazul persoanelor juridice, incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 920 lei la 4.520 lei.

In cazul persoanelor fizice, incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 230 lei la 1.130 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

2. TAXA HOTELIERA  in Mamaia si Constanta

 

 

Tipul unitatilor de cazare

 

Coeficient taxa (%)

Hotel *

3,5

Hotel **

4

Hotel ***

4,5

Hotel ****

5

Hotel *****

5

Campinguri si moteluri

3

Hoteluri cu circuit inchis, neclasificate conform

Normelor stabilite de Ministerul Turismului

3

 

Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, pentru unitatile de cazare din Municipiul Constanta, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

 

2.1 Mod de aplicare al taxei hoteliere  in Mamaia si Constanta

 

Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Taxa hoteliera se calculeaza conform anexei 1.4 punctul 2.

Taxa hoteliera se datoreaza pe intreaga perioada de sedere, pentru unitatile de cazare din Municipiul Constanta, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

 

 

 

2.2 Scutiri si facilitati

Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

          a) persoane fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

          b) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

          c) pensionari sau studenti;

          d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

          e) veterani de razboi;

          f) vaduve de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;

          g) persoane fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

          h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b) - e), g), care este cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b) - e), g).

 

2.3 Obligatii

 

Unitatile de cazare au obligatia de a vira taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv.

 

2.4 Sanctiuni

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 800 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei .

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.