LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE AU FOST INSTITUITE IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL 2010

 

1.     Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată.

2.     Legea 189/2000 privind aprobarea <LLNK 11999   105130 301   0 34>Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11990   118 411821   0 28>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

3.     Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

4.     Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri pentru agricultură sau silvicultură.

5.     Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenurile agricole.

6.     Hotărârea de Guvern nr. 506/1994 pentru aprobarea normelor privind metodologia de calcul şi formularistică corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale.

7.     Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale republicată.

8.     Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale.

9.     Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

10.            Ordonanţa Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare.

11.            Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

12.             Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.

13.    Legea nr. 194/1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.

14.             Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi    a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor.

15.            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.

16.            Legea nr. 12/1998 privind taxele de timbru privind activitatea notarială.

17.            Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole.

18.            Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale.

19.            Legea nr. 123/1999 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.

20.            Legea nr. 149/1999 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.

21.            Legea nr. 122/1999 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.

22.            Legea nr. 86/1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale.

23.            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.

24.            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea şi completarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.

25.            Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.

26.            Legea nr. 67/2000 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.

27.            Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a unor monumente istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial.

28.            Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

29.            Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

30.            Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpâni.

31.            Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, cu modificările şi completările ulterioare în special cu cele aduse prin Legea nr. 284/2002.

32.            Legea nr. 522/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale.

33.            Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

34.            Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind taxele şi impozitele locale, cu modificările şi completările ulterioare.

35.            Hotărârea de Guvern nr. 1278/2002 privind normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Guvern nr. 36/2002.

36.            Hotărârea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole.

37.            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din O.G. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale.

38.            Ordonanţa Guvernului 61/2002 actualizată privind colectarea creanţelor bugetare.

39.            Legea nr. 95/2003 privind aprobarea Ordonanţei de Guvern nr.  138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanta de Guvern nr.  36/2002 privind impozite şi taxe locale.

40.            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;

41.            Ordonanţa de Guvern nr. 39/2003 privind procedura de administrare a creanţelor bugetelor locale.

42.            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale.

43.            Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

44.            Hotărârea nr. 149/2003 privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1278/2002.

45.            Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

46.            Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

47.            Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. 

48.            Ordonanţa de Urgenţă nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

49.            Ordonanţa nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

50.            Ordonanţa de Urgenţă nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

51.            Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

52.            Legea nr. 494/2004 pentru aprobarea Ordonanţei nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

53.            Ordonanţa de Guvern nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

54.            Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

55.            Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002. 

56.            Hotărârea nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005.

57.            Legea nr. 96/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

58.            Ordonanţa de Guvern nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

59.            Legea nr. 210/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

60.            Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

61.            Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

62.            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.

63.            Ordinul nr. 978/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.

64.            Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

65.            Hotărârea de Guvern nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006.

66.            Hotărârea de Guvern nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscale 2007.

67.             Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

68.            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

69.             Hotărârea de Guvern nr. 1861/2006 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.

70.            Legea nr. 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.

71.            Hotărârea de Guvern nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010.

72.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 3/26.01.1999 privind impozitele si taxele locale.

73.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 47/1999 privind fixarea unor taxe de păşunat.

74.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 49/1999 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 3/1999 privind impozitele şi taxele locale.

75.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 200/1999 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 3/1999 referitoare la impozitele si taxele locale.

76.            Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 208/1999 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 3/1999 referitoare la impozitele şi taxele locale.

77.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 349/1999 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 3/26.01.1999 modificată şi republicată referitoare la impozitele şi taxele locale prin instituirea taxei locale de dezinsecţie şi deratizare.

78.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 431/1999 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 3/26.01.1999 cu modificările ulterioare referitoare la impozitele şi taxele locale.

79.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 651/1999 privind impozitele şi taxele locale.

80.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 652/26.01.1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.

81.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 3/2000 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 651/1999 referitoare la impozitele şi taxele locale.

82.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 113/2000 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse la art. 21 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 3/2000.

83.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 450/2000 privind impozitele şi taxele locale.

84.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 499/2000 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 450/2000 referitoare la impozitele şi taxele locale prin aprobarea indicelui de inflaţie.

85.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 500/2000 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 652/1999 referitoare la taxele extrajudiciare de timbru prin aplicarea indicelui de inflaţie.

86.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 21/2001 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 499/2000 referitoare la impozitele şi taxele locale.

87.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 49/2001 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse la anexa nr. 14 si 15 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 499/2000.

88.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 75/2001 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 499/2000 referitoare la impozitele şi taxele locale.

89.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 180/2001 privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa nr. 12 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 499/2000 referitoare la impozitele şi taxele locale.

90.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 309/2001 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 499/2000 referitoare la impozitele şi taxele locale.

91.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 406/2001 privind stabilirea impoziteleor şi taxelor locale pentru anul 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

92.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 471/2001 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 406/2001 referitoare la impozitele şi taxele locale prin aplicarea indicelui de inflaţie.

93.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 614/2002 privind zonarea intravilanului municipiului Constanţa.

94.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 488/2002 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 500/2000 referitoare la taxele extrajudiciare de timbru prin aplicarea indicelui de inflaţie.

95.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 5/2002 privind modificarea art. 10, Cap. B, anexa 10, din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 471/2001 referitoare la impozitele şi taxele locale.

96.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 36/2002 privind  modificarea art. 16, anexa 10, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 471/2001.

97.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 41/2002 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 471/2001 referitoare la impozitele şi taxele locale prin aplicarea indicelui de inflaţie.

98.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 80/2002 privind completarea art. 16, anexa 10, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 36/2002 referitoare la impozitele şi taxele locale.

99.            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 272/2002 privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 471/2001.

100.       Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 540/2002 privind impozitele şi taxele locale în anul 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

101.       Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 4/2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 540/2002.

102.       Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.

103.       Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 40/2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 540/2002.

104.       Hotararea Consiliului Judetean nr. 98/2002 privind majorarea taxelor judiciare de timbru, a taxelor de timbru notariale si a taxelor extrajudiciare de timbru.

105.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.

106.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

107.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligaţia înmatriculării.

108.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 208/2003 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

109.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 78/2004 privind îndreptarea erorilor şi greşelilor strecurate în cuprinsul H.C.L.M. nr. 208/2003 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004.

110.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 82/2004 privind completarea Anexei nr. 5 din H.C.L.M. nr. 208/2003 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004.

111.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 236/2004 privind modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 614/2002 pentru modificarea H.C.L.M. nr. 35/1999 privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanţa.

112.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 79/2004 privind îndreptarea greşelilor materiale strecurate în cuprinsul H.C.L.M. nr. 540/2002 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2003.

113.        Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 4/2003 privind modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 540/2002 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2003.

114.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 266/2004 privind modificarea punctelor 4, 19 şi 20 ale Anexei nr. 1.20 din H.C.L.M. nr. 208/2003 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004.

115.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 183/2004 privind completarea H.C.L.M. nr. 208/2003 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004.

116.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

117.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 7/2005 pentru completarea şi îndreptarea erorilor materiale din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005.

118.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 57/2005 pentru modificarea punctelor 2 si 4 ale Anexei nr. 9 din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005.

119.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 137/2005 pentru completarea şi îndreptarea erorilor materiale din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005.

120.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 227/2005 pentru completarea şi îndreptarea erorilor materiale din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005.

121.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 345/2005 pentru modificarea al. 4, pct. 4, Anexa 5 din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005.

122.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 547/2005 pentru aplicarea indicelui de inflaţie la H.C.L.M. nr. 230/2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

123.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 514/2006 privind acordarea de scutiri persoanelor încadrate în gradul II de invaliditate.

124.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007;

125.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 251/2007 privind scutirea văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de război de la plata taxei de habitat.

126.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.

127.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 598/2007 pentru modificarea şi completarea H.C.L.M. 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.

128.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea H.C.L.M. 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.

129.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 78/2008 pentru modificarea şi completarea Anexei 1.5 din H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

130.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 228/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

131.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 176/2009 pentru modificarea, completarea şi îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCLM 228/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

132.       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 226/2009 pentru modificarea şi completarea Anexei 1.5 din HCLM 228/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.