TAXE PENTRU ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIRECŢIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANŢA ŞI

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

 

1.     Taxă căutare acte Ón arhivă

Taxa este de 8 lei/doc

 

2.     Taxă eliberare copii arhivă

Taxa este de 5 lei/doc

 

3.     Taxă eliberare acte Ón regim de urgenţă (24 ore)

Taxa este de 23 lei/act

 

4.     Taxă multiplicare

Taxa este de 0,20 lei/pag

 

5. Taxă eliberare certificat de atestare fiscală şi certificat de stare materială

†††† Taxa este de 4 lei

 

Taxele de la punctele 1-2 constituie venituri cu destinaţie specială şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor generate de achiziţionarea arhivei electronice.

Taxele de la punctele 3-5 constituie venituri cu destinaţie specială şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic şi asigurarea consumabilelor pentru acestea.

Taxele de la punctele 1-5 se Óncasează de către toate Direcţiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa şi de către Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.