TAXE PENTRU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE CĂTRE DIRECȚIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

 

1.      Taxă căutare acte în arhivă

Taxa este de 8 lei/doc

 

2.      Taxă eliberare copii arhivă

Taxa este de 5 lei/doc

 

3.      Taxă eliberare acte în regim de urgență (24 ore)

Taxa este de 23 lei/act

 

4.      Taxă multiplicare

Taxa este de 0,20 lei/pag

 

5.      Taxă eliberare certificat de atestare fiscală

Taxa este de 4 lei

 

6.      Taxă eliberare certificat de stare materială

     Taxa este de 4 lei

 

Taxele de la punctele 1-2 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor generate de achiziționarea arhivei electronice.

Taxele de la punctele 3-6 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menținerea la parametrii optimi a sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea.

Taxele de la punctele 1-6 se încasează de către toate Direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.