LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE AU FOST INSTITUITE IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL 2010

 

1.         Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată.

2.         Legea 189/2000 privind aprobarea <LLNK 11999   105130 301   0 34>Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea <LLNK 11990   118 411821   0 28>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

3.         Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

4.         Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri pentru agricultură sau silvicultură.

5.         Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenurile agricole.

6.         Hotărârea de Guvern nr. 506/1994 pentru aprobarea normelor privind metodologia de calcul și formularistică corespunzătoare referitoare la așezarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale.

7.         Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale republicată.

8.         Ordonanța Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol și impozitele și taxele locale.

9.         Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

10.     Ordonanța Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare.

11.     Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

12.      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

13.     Legea nr. 194/1997 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

14.      Legea nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și    a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.

15.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

16.     Legea nr. 12/1998 privind taxele de timbru privind activitatea notarială.

17.     Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole.

18.     Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.

19.     Legea nr. 123/1999 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

20.     Legea nr. 149/1999 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

21.     Legea nr. 122/1999 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

22.     Legea nr. 86/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.

23.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

24.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea și completarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

25.     Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.

26.     Legea nr. 67/2000 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

27.     Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a unor monumente istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial.

28.     Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

29.     Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

30.     Ordonanța de urgență Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpâni.

31.     Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, cu modificările și completările ulterioare în special cu cele aduse prin Legea nr. 284/2002.

32.     Legea nr. 522/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale.

33.     Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

34.     Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind taxele și impozitele locale, cu modificările și completările ulterioare.

35.     Hotărârea de Guvern nr. 1278/2002 privind normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 36/2002.

36.     Hotărârea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole.

37.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din O.G. 36/2002 privind impozitele și taxele locale.

38.     Ordonanța Guvernului 61/2002 actualizată privind colectarea creanțelor bugetare.

39.     Legea nr. 95/2003 privind aprobarea Ordonanței de Guvern nr.  138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanta de Guvern nr.  36/2002 privind impozite și taxe locale.

40.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

41.     Ordonanța de Guvern nr. 39/2003 privind procedura de administrare a creanțelor bugetelor locale.

42.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin 1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale.

43.     Hotărârea de Guvern nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

44.     Hotărârea de Guvern nr. 149/2003 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1278/2002.

45.     Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

46.     Hotărârea de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

47.     Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. 

48.     Ordonanța de Urgență nr. 123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

49.     Ordonanța Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

50.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

51.     Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

52.     Legea nr. 494/2004 pentru aprobarea Ordonanței nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

53.     Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

54.     Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

55.     Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002. 

56.     Hotărârea de Guvern nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005.

57.     Legea nr. 96/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

58.     Ordonanța Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

59.     Legea nr. 210/2005 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

60.     Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

61.     Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale

62.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale.

63.     Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 978/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale.

64.     Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

65.     Hotărârea de Guvern nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006.

66.     Hotărârea de Guvern nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscale 2007.

67.      Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

68.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

69.      Hotărârea de Guvern nr. 1861/2006 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.

70.     Legea nr. 303/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

71.     Hotărârea de Guvern nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010.

72.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 614/2002 privind zonarea intravilanului municipiului Constanța.

73.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

74.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.

75.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

76.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligația înmatriculării.

77.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 236/2004 privind modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 614/2002 pentru modificarea H.C.L.M. nr. 35/1999 privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța.

78.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005, cu modificările și completările ulterioare.

79.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 7/2005 pentru completarea și îndreptarea erorilor materiale din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

80.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 57/2005 pentru modificarea punctelor 2 si 4 ale Anexei nr. 9 din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

81.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 137/2005 pentru completarea și îndreptarea erorilor materiale din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

82.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 227/2005 pentru completarea și îndreptarea erorilor materiale din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

83.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 345/2005 pentru modificarea al. 4, pct. 4, Anexa 5 din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

84.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 547/2005 pentru aplicarea indicelui de inflație la H.C.L.M. nr. 230/2005 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2006, cu modificările și completările ulterioare.

85.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 514/2006 privind acordarea de scutiri persoanelor încadrate în gradul II de invaliditate.

86.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2007;

87.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 251/2007 privind scutirea văduvelor de război și a văduvelor veteranilor de război de la plata taxei de habitat.

88.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008.

89.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 598/2007 pentru modificarea și completarea H.C.L.M. 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008.

90.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea H.C.L.M. 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008.

91.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 78/2008 pentru modificarea și completarea Anexei 1.5 din H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008

92.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 228/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009.

93.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 176/2009 pentru modificarea, completarea și îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCLM 228/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009.

94.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 226/2009 pentru modificarea și completarea Anexei 1.5 din HCLM 228/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009.

95.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 274/2009 privind taxa hotelieră pentru anul 2010.

96.     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010.