I. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

 

1. Valoarea impozitului pe mijloace de transport

1.1  Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

 

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de pânã la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3, inclusiv

18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3, inclusiv

36

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3, inclusiv

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

145

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate

18

* În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele și scuterele respective.

 

1.2. Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.Vehicule cu două axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

102

0

127

2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

282

127

352

3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

396

352

495

4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

897

495

1.121

II. Vehicule cu 3 axe

1. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

102

177

127

221

2. Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

364

221

454

3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

364

472

454

589

4. Masa nu mai puțin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

472

727

589

908

5. Masa nu mai puțin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

727

1.129

908

1.412

6. Masa nu mai puțin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

727

1.129

908

1.412

III. Vehicule cu 4 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

472

478

589

598

2. Masa nu mai puțin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

478

747

598

933

3. Masa nu mai puțin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

747

1.185

933

1.481

4. Masa nu mai puțin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

1.185

1.758

1.481

2.197

5. Masa nu mai puțin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone

1.185

1.758

1.481

2.197

 

 

1.3. Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

46

0

58

4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

246

318

307

397

7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

573

1.005

716

1.256

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 de tone

377

553

471

692

4. Masa nu mai puțin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

553

668

692

835

5. Masa nu mai puțin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

668

1.097

835

1.371

6. Masa nu mai puțin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone

1.097

1.522

1.371

1.902

7. Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

8. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

III. Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

1.211

1.686

1.514

2.107

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.686

2.291

2.107

2.863

IV.Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

1.070

1.486

1.338

1.857

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.486

2.055

1.857

2.569

3. Masa nu mai puțin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

2.055

3.040

2.569

3.800

V. Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

609

737

761

921

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

737

1100

921

1.375

3. Masa nu mai puțin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

1.100

1.751

1.375

2.189

 

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

9

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

54

4. peste 5 tone

66

* Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

1.5. Mijloace de transport pe apă

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

57

3. Bărci cu motor

181

4. Nave de sport și agrement

a) șalupe

420

b) iahturi

1156

5. Scutere de apă

181

6. Remorchere și împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

578

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

939

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv;

1.446

d) Peste 4.000 CP

2.313

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

188

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

188

b ) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv;

289

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

506

 

În cazul mijloacelor de transport care au fost înregistrate anterior în state membre ale Uniunii Europene și care trebuie înmatriculate în România, data înscrierii în evidențele fiscale în vederea impunerii este data înscrisă pe cartea de identitate care atestă ieșirea din parcul auto al statului respectiv, sub rezerva prezentării oricăror documente existente care să ateste înregistrarea anterioară în țara respectivă.

 

2. Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele fizice se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe mijloacele de transport.

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele juridice se acordă o bonificație de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.