TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ȘI AVIZELOR ADMINISTRATE DE DIRECȚIA PATRIMONIU

 

 

1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală și adresă este de 7 lei.

Documentația se depune la Biroul nr. 1 – Str. Ecaterina Varga

 

2. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător:

Pentru produsele vegetale:

a) suprafață până la 1 ha, inclusiv este de 9 lei;

b) suprafață de la 1 – 5 ha, inclusiv este de 27 lei;

c) suprafață de la 5 – 10 ha, inclusiv este de 44 lei;

d) suprafață peste 10 ha este de 57 lei.

Pentru produse animaliere, apicole este de 57 lei

Documentația se depune la Biroul nr. 2 – Str.Ecaterina Varga.

 

3. Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosință asupra terenului conform legii nr. 7/1996

a) persoane fizice

1. Pentru suprafețe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 51 lei;

2. Pentru suprafețe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 102 lei;

3. Pentru suprafețe peste 1000 mp este de 153 lei.

b) persoane juridice

1. Pentru suprafețe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 72 lei;

2. Pentru suprafețe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 143 lei;

3. Pentru suprafețe peste 1000 mp este de 215 lei.

Taxa prevăzută la punctul 3, ca taxă specială, în cuantumul precizat, este motivată de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, unde, la art. 12 alin. 3, se dispune că planurile și registrele cadastrale se țin la zi, în concordanță cu situația de pe teren, în baza cererilor și comunicărilor făcute potrivit legii. Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru verificarea documentației depuse de către solicitant și emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Constanța pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Constanța.

Taxa prevăzută la punctul 1 se utilizează pentru lucrările de întreținere a arhivei Direcției Patrimoniu.

Taxele prevăzute la punctele 1 și 3 se datorează și se datorează și se încasează prin casierie la momentul eliberării de către Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu.

Taxa prevăzută la punctul 2 se datorează și se încasează prin casierie anticipat eliberării certificatului de producător de către Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Patrimoniu.