TAXE PENTRU ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIRECŢIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANŢA ŞI SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

 

1. Taxă căutare acte în arhivă

Taxa este de 8 lei/doc

 

2. Taxă eliberare copii arhivă

Taxa este de 5 lei/doc

 

3. Taxă eliberare acte în regim de urgenţă (24 ore)

Taxa este de 23 lei/act

 

4. Taxă multiplicare se stabileşte după cum urmează:

 

Dimensiune

Alb-negru (lei/pagină)

Color (lei/pagină)

Format A4

0,30

4

Format A3

0,50

8

Format A2

13

20

Format A1

19

24

Format A0

25

28

 

5. Taxă eliberare certificat de atestare fiscală

Taxa este de 4 lei

 

6. Taxă eliberare certificat de stare materială

Taxa este de 4 lei

 

7. Taxă completare fişă de înmatriculare autovehicule

    Taxa este de 8 lei

 

Taxele de la punctele 1-2 constituie venituri cu destinaţie specială şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor generate de achiziţionarea arhivei electronice.

Taxele de la punctele 3-7 constituie venituri cu destinaţie specială şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic şi asigurarea consumabilelor pentru acestea.

Taxele de la punctele 1-4 se încasează de către toate Direcţiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa şi de către Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, iar cele prevăzute la punctele 5-7 se încasează de către Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.