LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE AU FOST INSTITUITE IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL 2014

 

1.     Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată.

2.     Legea 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

3.     Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.     Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

5.     Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

6.     Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor.

7.     Legea nr. 12/1998 privind taxele de timbru privind activitatea notarială.

8.     Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.

9.     Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a unor monumente istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial.

10.  Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

11.  Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

12.  Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpâni.

13.  Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, cu modificările şi completările ulterioare în special cu cele aduse prin Legea nr. 284/2002.

14.  Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

15.  Hotărârea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole.

16.  Ordonanţa de Guvern nr. 39/2003 privind procedura de administrare a creanţelor bugetelor locale.

17.  Hotărârea de Guvern nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

18.  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

19.  Hotărârea de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

20.  Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. 

21.  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată,, cu modificările şi completările ulterioare.

22.  Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

23.  Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002. 

24.  Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

25.  Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

26.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.

27.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 978/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.

28.  Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

29.  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

30.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

31.  Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare.

32.   Hotărârea de Guvern nr. 1861/2006 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.

33.  Legea nr. 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.

34.  Legea nr. 188/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

35.  Hotărârea de Guvern nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilare acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

36.  Hotărârea de Guvern nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilare acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013

37.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale.

38.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

39.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.

40.  Hotărârea de Guvern nr. 1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2011.

41.  Hotărârea de Guvern nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.

42.  Ordonanţa de Guvern nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

43.  Ordonanţa de Guvern nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale.

44.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

45.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru

46.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 614/2002 privind zonarea intravilanului municipiului Constanţa.

47.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.

48.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.

49.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

50.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligaţia înmatriculării.

51.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 236/2004 privind modificarea şi completarea HCL nr. 614/2002 pentru modificarea HCL nr. 35/1999 privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanţa.

52.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 514/2006 privind acordarea de scutiri persoanelor încadrate în gradul II de invaliditate.

53.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 251/2007 privind scutirea văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de război de la plata taxei de habitat.

54.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.

55.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 598/2007 pentru modificarea şi completarea HCL 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.

56.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea HCL 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.

57.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 78/2008 pentru modificarea şi completarea Anexei 1.5 din HCL nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

58.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 228/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

59.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 176/2009 pentru modificarea, completarea şi îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCL 228/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

60.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 226/2009 pentru modificarea şi completarea Anexei 1.5 din HCL 228/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

61.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 274/2009 privind taxa hotelieră pentru anul 2010.

62.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

63.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Constanţa

64.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

65.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 17/2011 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, precum şi pentru îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul acesteia.

66.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

67.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 304/2011 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, precum şi pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul acesteia

68.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

69.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 126/2012 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

70.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

71.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

72.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 82/2013 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

73.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 170/2013 pentru modificarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare

74.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 175/2013 pentru modificarea  şi completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare.