I. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

 

Art. 1 Valoarea impozitului pe mijloace de transport

(1) Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200cmc sau fracţiune din aceasta)

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

Lei/200 cmc

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc

4

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cmc

4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

50 lei/an

* În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

 

(2) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea bută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. două axe

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

4. Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

II. 3 axe

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7. Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

III. 4 axe

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6. Masa de cel puţin 32 tone

1.545

 2.291”

 

(3) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul de axe şi greutatea bută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9. Masa de cel puţin 28

747

1.310

II. 2+2 axe

1. Masa Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9. Masa de cel puţin 38 tone

1.984

3.012

III. 2+3 axe

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3. Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

IV. 3+2 axe

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4. Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

V. 3+3 axe

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4. Masa de cel puţin 44 tone

1.434

2.283”

 

(4) Remorci, semiremorci, rulote *

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

10

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

40

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

62

4. peste 5 tone

76

* Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

(5) Mijloace de transport pe apă

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

66

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

a) ambarcațiune de agrement fără punte

210

b) ambarcațiune de agrement cu punte fără cabine de locuit

250

c) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri inclusiv

300

d) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 7-13 locuri inclusiv

350

e) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 14 - 40 locuri inclusiv

400

f) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 locuri

1340

g) iahturi

1340

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere şi împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

670

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

1090

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv;

1677

d) Peste 4.000 CP

2684

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

218

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

218

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv;

335

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

587

 

(6) În cazul mijloacelor de transport care au fost înregistrate anterior în state membre ale Uniunii Europene şi care trebuie înmatriculate în România, data înscrierii în evidenţele fiscale în vederea impunerii este data înscrisă pe cartea de identitate care atestă ieşirea din parcul auto al statului respectiv, sub rezerva prezentării oricăror documente existente care să ateste înregistrarea anterioară în ţara respectivă.

 

Art. 2 Bonificaţie

(1) Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2015, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe mijloacele de transport.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2015, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.