CAP. I IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

 

Art. 1 Valoarea impozitului pe mijloace de transport

(1) Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

8

2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

7. Autobuze, autocare, microbuze

24

8. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

9. Tractoare înmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

Lei/200 cm3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm3

4

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm3

4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

50 lei/an

* În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

(3) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea bută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. două axe

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

4. Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

II. 3 axe

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7. Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

III. 4 axe

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6. Masa de cel puţin 32 tone

1.545

 2.291

(4) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea bută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9. Masa de cel puţin 28

747

1.310

II. 2+2 axe

1. Masa Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9. Masa de cel puţin 38 tone

1.984

3.012

III. 2+3 axe

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3. Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

IV. 3+2 axe

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4. Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

V. 3+3 axe

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4. Masa de cel puţin 44 tone

1.434

2.283

(5) Remorci, semiremorci, rulote *

Masa totală maximă autorizată

 

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

9

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

4. peste 5 tone

64

* Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

(6) Mijloace de transport pe apă

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei/an)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

25

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

67

3. Bărci cu motor

252

4. Nave de sport şi agrement

a) cu lungimea de la 2.5 m până la 7 m inclusiv

500

b) cu lungimea de la 7.01 m până la 15 m inclusiv

800

c) cu lungimea de peste 15 m

1.100

d) yacht

cf. alin. (7)

5. Scutere de apă

252

6. Remorchere şi împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

670

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

1.090

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv

1.677

d) Peste 4.000 CP

2.684

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

218

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

218

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv

335

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

587

 

(7) Pentru ambarcaţiunile de agrement de tip yacht se va aplica o cotă adiţională de 50% la valoarea prevăzută la punctul 4 litera c) din tabelul de mai sus.

(8) În înţelesul prezentei hotărâri prin noţiunea de yacht se înţelege o ambarcaţiune care poate fi prevăzută cu vele şi/sau motor, are mai multe cabine şi la care confortul reprezintă o caracteristică definitorie. Prin confort se întelege existenţa a cel puţin unui dormitor, a unui living şi a unei bucătări.

(9) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

 

 

 

Art. 2 Bonificaţie

(1) Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe mijloacele de transport.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor juridice li se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.

Art. 3 Obligaţii

Persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice, au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, până la data de 31 martie 2016.

 

CAP. II SCUTIRI

 

Se scutește impozitul pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.