IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

Art. 1 Cote şi valori de impozitare

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

(2) Cota de impozit se determină după cum urmează:

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

 

Art. 2 Obligaţii

(1) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu cele mai sus prezentate, au obligaţia de a depune o declaraţie la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.