EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

Avānd īn vedere referatul de fundamentare al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local,

 

Luānd īn considerare situația creată persoanelor fizice care dețin terenuri extravilan care aparțin teritorial de municipiul Constanța și care dintr-o eroare ce nu poate fi imputabilă lor, s-au declarat cu acestea la autoritățile locale ale UAT limitrofe municipiului Constanța, consider necesară adoptarea acestei hotărāri pentru a nu crea o situație mai grea acestora avānd īn vedere situația neculpabilă īn care s-au aflat īn perioada 2011-2015;

 

Ținānd cont de prevederile prevederile art. 9 pct. 3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptate la Strasbourg la 15.11.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 125 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Īn temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, iniţiez spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărāre privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice proprietari ai unor terenuri care anterior anului 2010 au fost declarate și īnregistrate la unitățile administrativ teritoriale limitrofe UAT municipiul Constanța.

 

 

VICEPRIMAR,

Decebal FĂGĂDĂU