Nr. īnreg: S 93188/13.11.2015

 

 

REFERAT DE FUNDAMENTARE

privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice proprietari ai unor terenuri care anterior anului 2010 au fost declarate și īnregistrate la unitățile administrativ teritoriale limitrofe UAT municipiul Constanța

 

 

 

Īn perioada 1992-2005 au fost emise titului de proprietate pentru terenurile situate īn extravilanul localităților īn conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar. Datorită numărului mare de titluri ce urmau a fi emise precum și a perioadei limitate de timp īn care trebuiau eliberate, comisiile de fond funciar locale au fost autorizate să emită un  număr de titluri transmis de către comisia centrală de fond funciar astfel īncāt să poată fi aduse la īndeplinire dispozițiile legale.

 

Īn aceste condiții, īn cuprinsul unor titluri de proprietate s-au strecurat erori īn sensul că terenuri care erau situate pe raza unei unități administrativ au fost trecute eronat ca fiind alocate unei alte unități administrativ teritoriale.

 

Așa s-a īntāmplat cu unele terenuri care de fapt și de drept erau amplasate pe raza administrativ teritorială a municipiului Constanța īnsă titlurile de proprietate au fost emise cu menționarea unei alte autorități respectiv Cumpăna, Valu lui Traian, Ovidiu.

 

Deținătorii titlurilor de proprietatea au procedat la declararea acestor titluri la unitățile administrativ teritoriale care erau menționate īn actele de proprietate neavānd cunoștință de erorile cuprinse īn acestea.

 

Īncepānd cu anul 2004 au fost demarate lucrările de cadastru general ale īntreg teritoriului Romāniei, lucrări care aveau drept scop identificarea și intabularea fiecărei proprietăți de pe teritoriul Romāniei. Una din problemele apărute cu ocazia acestor lucrări sesizate de persoanele autorizate să efectueze măsurătorile a fost limitele de hotar ale unităților administrativ teritoriale mai cu seamă īn zona terenurilor extravilan unde nu existau īn teren borne de demarcare a UAT-urilor ci doar a solelor.

Datorită acestui fapt, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, autoritatea să urmărească și să certifice limitele teritoriale, a procedat la convocarea UAT municipiul Constanța , UAT Cumpăna, UAT Valu lui Traian, UAT oraș Ovidiu, UAT Agigea și UAT Năvodari īn vederea īncheierii unor procese verbale de recunoaștere a limitelor administrativ teritoriale ale acestora, procese verbale care au fost parte integrantă din Ordinul Prefectului privind recunoașterea limitelor administrative.

 

Ca urmare a acestei convocări, municipiul Constanța a īncheiat procese verbale de recunoaștere a limitelor administrativ teritoriale fără obiecțiuni cu UAT Cumpăna (pv. 7758/11.11.2010), UAT Valu lui Traian (pv. 7757/11.11.2010), UAT Ovidiu (pv. 7759/11.11.2010), precum și planuri de delimitare cu obiecțiuni cu UAT Năvodari și UAT Agigea. Aceste limite se regăsesc și īn alte acte administrative mai vechi pe care unele unități administrativ teritoriale le-au acceptat și le-au īnsușit, iar altele au refuzat recunoașterea lor din motive proprii.

 

Īn anul 2015, au fost īnaintate către Serviciul Public de Impozite, Taxe și ale Venituri ale Bugetului Local de către Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Constanța, toate procesele verbale de recunoaștere cu reprezentarea grafică a limitelor de hotar īncheiate īn anul 2011, īn urma cărora s-a demarat o campanie de identificare a terenurilor extravilan care sunt de fapt pe raza UAT municipiul Constanța și declarate la alte unități limitrofe.

 

Campania a condus la prezentarea persoanelor fizice care dețin astfel de terenuri, la sediul agențiilor fiscale pentru clarificarea situației fiscale fiind stabilite obligații fiscale pe perioada termenului de prescripție (5 ani). Obligațiile fiscale se compun din debit și majorări aferente acestuia calculate pānă la data emiterii deciziei de impunere.

 

La data de 26.03.2015, Comuna Cumpăna ne informează că această unitate a ridicat planurile de delimitare de la OCPI Constanța īn anul 2013 și pe cale de consecință, īncepānd cu acel an nu mai īncasează impozite și taxe eferente acestor terenuri. Cele afirmate nu se confirmă īntrucāt inclusiv īn anul 2015 această unitate administrativ teritorială a emis īnștiințări și a īncasat impozite aferente acestor terenuri.

 

Prin adresa nr. 6314/20.08.2015, OCPI Constanța confirmă faptul că limitele administrativ teritoriale ale UAT Constanța sunt cele stabilite la data de 11.11.2010, fapt care a fost īntărit și prin Legea nr. 133/2012  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

 

Potrivit dispozițiilor art. 1241 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, ”pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de īntārziere”. Avānd īn vedere faptul că acești contribuabili nu au avut cunoștință de stabilirea recunoașterea limitelor teritoriale efectuată īn anul 2010, īntrucāt nici o unitate administrativ teritorială nu a făcut o informare īn acest sens, mai mult decāt atāt au īncasat īn continuare impozite și taxe īn pofida faptului că aveau cunoștință de lipsa lor de competență pentru unele terenuri, contribuabililor nu li se poate imputa lipsa conformării legale respectiv cea de plată a obligațiilor fiscale la termenele scadente,   și implicit obligarea acestora la plata unor majorări de īntārziere care sancționează de fapt neconformarea legală.

 

Īn aceste condiții considerăm necesară adoptarea unei hotărāri de consiliu local īn conformitate cu prevederile art. 125 alin. (2) lit. d) din OG nr. 92/2003, care să se reglementeze situația creată īn sensul de a scutii de la plata majorărilor de īntārziere toate persoanele fizice care dețin terenuri situate īn intravilan declarate la unități administrative teritoriale limitrofe și care după data de 11.11.2010 au fost recunoscute ca făcānd parte din UAT municipiul Constanța.

 

Pentru a beneficia de această exonerare, persoanele fizice aflate īn această situaţie vor trebui să depună la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, o solicitare īn acest sens precum și de dovada achitării debitului reprezentānd impozit pe teren aferent bunurilor menționate īn solicitare.

 

Obligația depunerii unei solicitări nu se aplică īn cazul persoanelor īndreptățite care pānă la data intrări īn vigoare a hotărārii au formulat contestații administrative sau acțiuni īnregistrate pe rolul instanțelor de judecată, indiferent dacă au achitat sau nu debitul aferent impozitului pe teren. Īn situația acestor contribuabili, Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța va proceda la anularea majorărilor de īntārziere aferente acestor debite precum și la informarea contribuabililor cu privire la noile obligații fiscale datorate bugetului local al municipiului Constanța.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile legale invocate precum şi cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărāre privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice proprietari ai unor terenuri care anterior anului 2010 au fost declarate și īnregistrate la unitățile administrativ teritoriale limitrofe UAT municipiul Constanța.

 

 

 

Director Executiv

 

Virginia Uzun