IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

PENTRU PERSOANE FIZICE

 

1. Valoarea impozitului pe mijloace de transport

 

1.1            Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere şi autoturism cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

7

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

15

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

30

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între  2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

60

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

120

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă.

25

8. Tractoare înmatriculate

15

 

* În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

72

0

102

 

2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

72

198

102

282

 

3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

198

278

282

397

 

4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

278

630

397

899

II.

Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

72

125

102

178

 

2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

125

255

178

364

 

3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

255

331

364

473

 

4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

331

510

473

729

 

5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

510

793

729

1.132

 

6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

510

793

729

1.132

III.

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

331

336

473

479

 

2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

336

524

479

748

 

3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

524

832

748

1.188

 

4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

1.3. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

33

0

46

 

4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

33

74

46

105

 

5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

74

173

105

246

 

6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

173

223

246

318

 

7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

223

402

318

574

 

8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

402

705

574

1.007

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

69

161

98

230

 

2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

161

264

230

377

 

3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 de tone

264

388

377

554

 

4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

388

469

554

669

 

5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

469

770

669

1.099

 

6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone

770

1.068

1.099

1.525

 

7. Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

 

8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

III.

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

850

1.183

1.214

1.689

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.183

1.608

1.689

2.296

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

751

1.043

1.073

1.489

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.043

1.442

1.489

2.060

 

3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

1.442

2.133

2.060

3.047

V.

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

427

517

610

738

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

517

772

738

1.102

 

3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

774

1.229

1.102

1.755

 

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

8

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

28

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

44

4. peste 5 tone

55

 

* Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

1.5. Mijloace de transport pe apă

 

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz personal

15

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

3. Bărci cu motor

150

4. Nave de sport şi agrement

a) şalupe

350

b) iahturi

960

5. Scutere de apă

180

6. Remorchere şi împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

480

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

780

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv;

1200

d) Peste 4.000 CP

1920

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

156

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

156

b ) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv;

240

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

420

 

2. Mod de aplicare

 

Contribuabilii, persoane fizice care deţin în proprietate mijloace de transport ce trebuie înmatriculate în România datorează impozitul asupra mijloacelor de transport.

Impozitul pe mijloacele de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

În cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat până la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2007, însoţită de o copie a contractului de leasing. Pentru contractele de leasing încheiate după data de întâi ianuarie 2007, locatarul are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale competente, însoţită de o copie a contractului de leasing, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing.

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul 1.1.

În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective din anexa, pct.1.1.

În cazul autovehiculelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la pct. 1.2.

În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la pct. 1.3.

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule, impozitul pe mijlocului de transport este egală cu sumă corespunzătoare din anexa, pct.1.4.

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct. 1.5.

 

3. Scutiri şi facilităţi pentru persoane fizice

 

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru:

A. Veteranii de război;

B. Persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:

1.     a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

2.     a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

3.     a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

4.     a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;

5.     a fost supravieţuitoare a trenului morţii;

6.     este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

1.     a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

2.     a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

3.     a fost internată în spitale de psihiatrie;

4.     a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

5.     a fost strămutată într-o altă localitate;

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;

Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

C. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la punctele (a) şi (b);

D. Impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu nu se aplică persoanelor fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunostinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004 ;

E. Autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;

F. Vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare

În cazul unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică care beneficiază de scutire, aceasta se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care atestă această calitate, respectiv:

-   legitimaţie pentru veteranii de război;

-   hotărâre pentru beneficiarii Decretului-Lege nr.118/1990 şi ai Legii nr. 189/2000;

-   brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004;

-   copie după cartea/buletinul de identitate;

-   copie după actul de proprietate.

 

4. Obligaţii

 

Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a carei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită, cu următoarele acte:

§        în cazul dobândirii unui mijloc de transport se vor anexa:

a)    copie a cărţii de identitate;

b)   fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;

c)   cartea de identitate a mijlocului de transport;

d)   factura sau contractul prin care a fost dobândit mijlocul de transport;

e)    certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;

Persoanele fizice au obligaţia să depună declaraţii fiscale, chiar dacă, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru acestea nu datorează impozitul pe mijloacele de transport sau sunt scutite de la plata acestui impozit.

La înstrăinarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, precum şi certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent, până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexă la contractul de vânzare-cumpărare.

Impozitul pe mijlocul de transport se datorează de contribuabil de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.

§        în cazul înstrăinării/radierii mijlocului de transport se vor anexa copie după actul de înstrăinare (factură sau contract de vânzare cumpărare)/certificatul de radiere.

Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de... lei.

Înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind înmatriculările auto.

Impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea;

Înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi:

a)    transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege;

b)   furtul mijlocului de transport respectiv, furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă în acest sens, până la data restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drept, în situaţia în care vehiculul este recuperat, ori definitiv, în situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat;

c)   radierea constă în scoaterea din evidenţele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorate sau care au piese lipsă, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost create, cazuri în care scăderea de la impozitul pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unor documente din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

În lipsa documentului prevăzut la punctul c, contribuabilul care nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de transport, va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare ale sale şi a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia.

Impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la scădere pentru perioada în care acestea se află în reparaţii curente, reparaţii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsă unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile de reparaţii de profil.

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

a)   rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)   rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:

a)    în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;

b)   în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

În vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, contribuabilii care deţin autovehicule de natura celor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3 au obligaţia de a depune o declaraţie pe proprie răspundere pentru fiecare vehicul, până la data de 31 martie 2008, din care să rezulte dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional.

 

5. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;

b)   nedepunerea declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;

c)   nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d)   refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

6. Bonificaţie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2009, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe mijloacele de transport.