IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

1. Valoarea impozitului pe mijloacele de transport

 

1.1           Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

 

Tipuri de autovehicule

Suma, în lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune din aceasta

1. Motorete scutere şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

7

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

15

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

30

4. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

60

5. Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 cm3

120

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

7. Alte vehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă

25

8. Tractoare înmatriculate

15

 

* În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pe motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

72

0

102

 

2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

72

198

102

282

 

3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

198

278

282

397

 

4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

278

630

397

899

II.

Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

72

125

102

178

 

2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

125

255

178

364

 

3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

255

331

364

473

 

4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

331

510

473

729

 

5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

510

793

729

1.132

 

6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

510

793

729

1.132

III.

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

331

336

473

479

 

2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

336

524

479

748

 

3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

524

832

748

1.188

 

4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

1.3. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

33

0

46

 

4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

33

74

46

105

 

5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

74

173

105

246

 

6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

173

223

246

318

 

7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

223

402

318

574

 

8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

402

705

574

1.007

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

69

161

98

230

 

2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

161

264

230

377

 

3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 de tone

264

388

377

554

 

4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

388

469

554

669

 

5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

469

770

669

1.099

 

6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone

770

1.068

1.099

1.525

 

7. Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

 

8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

III.

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

850

1.183

1.214

1.689

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.183

1.608

1.689

2.296

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

751

1.043

1.073

1.489

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.043

1.442

1.489

2.060

 

3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

1.442

2.133

2.060

3.047

V.

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

427

517

610

738

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

517

772

738

1.102

 

3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

774

1.229

1.102

1.755

 

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

8

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

28

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

44

4. peste 5 tone

55

 

* Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

1.5. Mijloace de transport pe apă

 

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz  personal

15

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

3. Bărci cu motor

150

4. Nave de sport şi agrement

a) şalupe

350

b) iahturi

960

5. Scutere de apa

180

6. Remorchere şi împingătoare

a) Până la 500 CP inclusiv

480

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

780

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1200

d) peste 4000 CP

1920

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

156

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

a) cu capacitate de încărcare până la 1500 tone inclusiv

156

b) cu capacitate de încărcare de peste 1500 tone şi până la 3000 tone inclusiv

240

c) cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone

420

 

2. Mod de aplicare

 

Contribuabilii, persoane  juridice, care deţin în proprietate mijloace de transport ce trebuie înmatriculate în România datorează impozit pe mijloace de transport.

Impozitul pe mijloacele de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana juridică îşi are sediul sau punctul de lucru, după caz.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

În cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat până la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2007, însoţită de o copie a contractului de leasing. Pentru contractele de leasing încheiate după data de întâi ianuarie 2007, locatarul are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale competente, însoţită de o copie a contractului de leasing, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing.

În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

Impozitul mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul acestora şi de capacitatea cilindrică, prin înmulţirea fiecărui 200 cmc sau fracţiune din acesta cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.1.

În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pe motocicletele, motoretele şi scuterele respective din anexa, pct.1.1

În cazul autovehiculelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la pct. 1.2.

În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la pct. 1.3.

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexă, pct.1.4

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexă, pct. 1.5

 

3. Scutiri şi facilităţi pentru persoane juridice

 

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru:

a)            navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;

b)           instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,

c)            fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

d)           organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

e)            mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit in condiţii de transport public;

f)             vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

g)            mijloacele de transport ale instituţiilor publice;

4. Obligaţii

 

Orice contribuabil persoană juridică, care dobândeşte / înstrăinează / transferă un mijloc de transport sau îşi schimbă sediul / punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are sediul / punctul de lucru în termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenită.

În cazul dobândirii unui mijloc de transport declaraţia fiscală trebuie însoţită de următoarele acte:

a)     copie după certificatul de înmatriculare a societăţii;

b)    fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;

c)     cartea de identitate a mijlocului de transport;

d)    factura sau contractul prin care a fost dobândit mijlocul de transport; 

e)     certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;

Impozitul pe mijlocul de transport se datorează de contribuabil de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.

Impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea.

Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de... lei.

Înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind înmatriculările auto.

Mijloacele de transport noi, care nu au fost înmatriculate niciodată, înregistrate ca marfă în contabilitatea producătorilor sau dealerilor nu intră sub incidenţa prevederilor celor două paragrafe de mai sus.

La înstrăinarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, precum şi certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent, până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexă la contractul de vânzare-cumpărare.

Înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi:

a)            transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege;

b)           furtul mijlocului de transport respectiv, furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă în acest sens, până la data restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drept, în situaţia în care vehiculul este recuperat, ori definitiv, în situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat;

c)            radierea constă în scoaterea din evidenţele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorate sau care au piese lipsă, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost create, cazuri în care scăderea de la impozitul pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unor documente din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

În vederea radierii mijlocului de transport din evidenţele fiscale persoana juridică are obligaţia să depună în termen de 30 de zile de la data încheierii copie după factura fiscală prin care a fost înstrăinat sau după certificatul de radiere emis de către organele competente.

Impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la scădere pentru perioada în care acestea se află în reparaţii curente, reparaţii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile de reparaţii de profil.

Pentru mijloacele de transport scoase din funcţiune şi pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existenţei fizice, scăderea de la plata impozitului pe mijloace de transport se face prin prezentarea unui document din care să reiasă că acesta a fost dezmembrat în condiţiile O.G. nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfaşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

a)      rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)      rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Deţinătorii, persoane juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. precedent au obligaţia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:

a)            în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;

b)           în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

În vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, contribuabilii care deţin autovehicule de natura celor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3 au obligaţia de a depune o declaraţie pe proprie răspundere pentru fiecare vehicul, până la data de 31 martie 2008, din care să rezulte dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional. 

 

5. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)            depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;

b)           nedepunerea declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;

c)            nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d)           refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 800 lei, iar cele de la lit.b) –d) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

6.  Bonificaţie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2009, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe clădiri.