ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

 

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____________,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 2742/11.01.2008 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 – Juridică,

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. 4 şi 5 ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

Analizând prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. c , art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1

Anexa 1.3.1 Impozitul pe mijloacele de transport pentru contribuabilii persoane fizice

Punctul 1 – Valoarea impozitului pe mijloacele de transport

Subpunctul 1.2 “Mijloace de transport cu masa totală autorizată peste 12 t” se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.2 Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

72

0

102

 

2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

72

198

102

282

 

3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

198

278

282

397

 

4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

278

630

397

899

II.

Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

72

125

102

178

 

2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

125

255

178

364

 

3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

255

331

364

473

 

4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

331

510

473

729

 

5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

510

793

729

1.132

 

6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

510

793

729

1.132

III.

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

331

336

473

479

 

2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

336

524

479

748

 

3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

524

832

748

1.188

 

4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

Subpunctul 1.3 “Combinaţii de autovehicule de transport marfă, cu masă maximă autorizată de peste 12 t” se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.3 Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

33

0

46

 

4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

33

74

46

105

 

5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

74

173

105

246

 

6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

173

223

246

318

 

7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

223

402

318

574

 

8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

402

705

574

1.007

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

69

161

98

230

 

2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

161

264

230

377

 

3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 de tone

264

388

377

554

 

4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

388

469

554

669

 

5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

469

770

669

1.099

 

6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone

770

1.068

1.099

1.525

 

7. Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

 

8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

III.

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

850

1.183

1.214

1.689

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.183

1.608

1.689

2.296

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

751

1.043

1.073

1.489

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.043

1.442

1.489

2.060

 

3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

1.442

2.133

2.060

3.047

V.

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

427

517

610

738

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

517

772

738

1.102

 

3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

774

1.229

1.102

1.755

 

 

 

 

Punctul 2 – Mod de aplicare

Paragraful 8 –  În cazul autovehiculelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 t, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.2.” – se modifică şi va avea următorul cuprins:

În cazul autovehiculelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la pct. 1.2.

Paragraful 9 – „În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 t, impozitul mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.3.” – se modifică şi va avea următorul cuprins:

În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la pct. 1.3.

 

Punctul 4 – Obligaţii

La punctul 4 se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

În vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, contribuabilii care deţin autovehicule de natura celor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3 au obligaţia de a depune o declaraţie pe proprie răspundere pentru fiecare vehicul, până la data de 31 martie 2008, din care să rezulte dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional.

 

Punctul 5 - Sancţiuni 

Litera a a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;

Litera b a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) nedepunerea declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;

 

Art. 2

Anexa 1.3.2 Impozitul pe mijloacele de transport pentru contribuabilii persoane juridice

Punctul 1 – Valoarea impozitului pe mijloacele de transport

Subpunctul 1.2 “Mijloace de transport cu masă totală autorizată peste 12 t” se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.2 Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

72

0

102

 

2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

72

198

102

282

 

3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

198

278

282

397

 

4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

278

630

397

899

II.

Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

72

125

102

178

 

2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

125

255

178

364

 

3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

255

331

364

473

 

4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

331

510

473

729

 

5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

510

793

729

1.132

 

6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

510

793

729

1.132

III.

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

331

336

473

479

 

2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

336

524

479

748

 

3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

524

832

748

1.188

 

4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

Subpunctul 1.3 “Combinaţii de autovehicule de transport marfă, cu masa maximă autorizată de peste 12 t” se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.3 Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

33

0

46

 

4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

33

74

46

105

 

5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

74

173

105

246

 

6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

173

223

246

318

 

7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

223

402

318

574

 

8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

402

705

574

1.007

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

69

161

98

230

 

2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

161

264

230

377

 

3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 de tone

264

388

377

554

 

4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

388

469

554

669

 

5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

469

770

669

1.099

 

6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone

770

1.068

1.099

1.525

 

7. Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

 

8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

III.

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

850

1.183

1.214

1.689

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.183

1.608

1.689

2.296

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

751

1.043

1.073

1.489

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.043

1.442

1.489

2.060

 

3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

1.442

2.133

2.060

3.047

V.

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

427

517

610

738

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

517

772

738

1.102

 

3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

774

1.229

1.102

1.755

 

Punctul 2 – Mod de aplicare

Paragraful 9 –  În cazul autovehiculelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 t, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.2.” – se modifică şi va avea următorul cuprins:

În cazul autovehiculelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la pct. 1.2.

Paragraful 10 – „În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 t, impozitul mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.3.” – se modifică şi va avea următorul cuprins:

În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la pct. 1.3.

 

Punctul 4 – Obligaţii

La punctul 4 se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

În vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, contribuabilii care deţin autovehicule de natura celor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3 au obligaţia de a depune o declaraţie pe proprie răspundere pentru fiecare vehicul, până la data de 31 martie 2008, din care să rezulte dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional. 

 

 Punctul 5 - Sancţiuni 

Litera a a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;

 

Litera b a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) nedepunerea declaraţiilor fiscale, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;

 

Art. 3

Anexa 1.5 Alte taxe administrate de serviciul public de impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local

Punctul 1 – Taxa de salubrizare

După paragraful 10 se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

În vederea scăderii de la plata taxei de salubrizare persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative.

 

Art. 4

Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

  MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANŢA

NR. _____/___________