Sunt
Persoana Fizica
P. F. Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. F.
P. J.

Conturi IBAN
Persoane fizice

Beneficiarul sumelor este Primaria Municipiului Constanta

COD FISCAL: 4785631

Urmatoarele conturi sunt deschise la Trezoreria Municipiului Constanta:

Impozit pe cladiri

 • Impozit si taxa pe cladiri

  RO87TREZ2312107020101XXX

Impozit pe teren

 • Impozit si taxa pe teren

  RO34TREZ2312107020201XXX

 • Impozit/taxa pe terenurile amplasate in extravilan

  RO31TREZ2312107020203XXX

Impozit pe mijloc de transport

 • Impozit pe mijloace de transport <12 tone

  RO09TREZ2312116020201XXX

 • Impozit pe mijloace de transport >12 tone

  RO59TREZ2315033XXX000590

 • Impozit pe vehicule inregistrate

  RO09TREZ2312116020201XXX

Taxe locale

 • Taxa garaj

  RO39TREZ23121160250XXXXX

 • Taxa trama transport marfa si persoane

  RO39TREZ23121160250XXXXX

 • Taxa rezervare loc parcare (parcare curenta)

  RO83TREZ23121340250XXXXX

 • Taxa afisaj reclama si publicitate

  RO83TREZ23121340250XXXXX

 • Impozit spectacole

  RO46TREZ23121150201XXXXX

 • Taxa viza autorizatie de functionare alimentatie publica

  RO39TREZ23121160250XXXXX

 • Taxa autorizare pt desfasurarea de activitati temporare publice

  RO39TREZ23121160250XXXXX

 • Taxa amplasament

  RO83TREZ23121340250XXXXX

 • Taxa certificat urbanism, autorizatii construire

  RO83TREZ23121340250XXXXX

 • Taxa avizare certificat urbanism de catre comisie

  RO83TREZ23121340250XXXXX

 • Taxa ocupare domeniu public

  RO83TREZ23121340250XXXXX

 • Taxa servicii reclama si publicitate

  RO83TREZ23121340250XXXXX

 • TAXA ABONAMENT ANUAL PARCARE RIVERANI

  RO83TREZ23121340250XXXXX

 • TAXA ABONAMENT ANUAL PARCARE (ZONA 2)

  RO83TREZ23121340250XXXXX

Taxe speciale

 • Taxa salubrizare

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa pentru spatii verzi

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta, Mamaia si Sat Vacanta

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa cautare arhiva

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa urgenta

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa multiplicare

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa eliberare copii arhiva

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa eliberare certificat de stare materiala

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa deseuri inerte

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa intretinere cimitire/loc de veci

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa inregistrare vehicule fara obligativitatea inmatricularii

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa transport in regim de taxi

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa aviz puncte de imbarcare/debarcare

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa aviz cap de linie si aviz traseu

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa aviz program functionare

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa aviz constructie funerara

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa intabulare teren

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa eliberare autorizatie de transport

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa atestat administrator

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa oficiere casatorie in zile nelucratoare

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa incheiere casatorie inainte de expirarea termenului de 10 zile

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa oficiere casatorie in alt loc

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa transmitere dosar la dpjep in regim de urgenta

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • Taxa procedura divort pe cale administrativa

  RO59TREZ23121330250XXXXX

 • Taxa transport in regim de inchiriere

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • ALTE TAXE

  RO46TREZ23121360206XXXXX

 • TAXA ACORD UNIC

  RO46TREZ23121360206XXXXX

Amenzi

 • Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire

  RO06TREZ23121A470400XXXX

Alte taxe

 • Cheltuieli de executare

  RO65TREZ23121330228XXXXX

 • Cheltuieli de judecata

  RO65TREZ23121330228XXXXX

 • Imputatii

  RO65TREZ23121330228XXXXX

 • Venituri din concesiuni/inchirieri

  RO61TREZ23121A300530XXXX

 • Taxa contravaloare carte identitate

  RO44TREZ23121330208XXXXX

 • Taxa judiciara de timbru

  RO21TREZ23121070203XXXXX

 • Taxa participare la licitatie

  RO46TREZ2315006XXX000428

  Beneficiar SPIT (CUI 14260477)

 • Taxa furnizare date RNEP

  RO44TREZ23121330208XXXXX

 • Sulta

  RO56TREZ23121390207XXXXX

 • Taxa certificat de producator

  RO22TREZ23121330224XXXXX

 • Restituiri fond ani precedenti - contravaloare camin persoane varstnice

  RO87TREZ23121330212XXXXX

 • Restituiri fonduri din anul curent

  RO43TREZ24A610304203030X

 • Restituiri fonduri ani precedenti - ajutoare pt locuinte

  RO09TREZ24A681000850101X

 • Restituiri fonduri ani precedenti - ajutor social

  RO34TREZ24A681501850101X

 • Restituiri fonduri ani precedenti - ajutor incalzire

  RO70TREZ24A810600850101X

 • Restituiri fonduri ani precedenti - auto ridicate domeniu public

  RO78TREZ24A610304850101X

 • Restituiri fonduri ani precedenti - cantine sociale

  RO78TREZ24A681502850101X

 • Restituiri fonduri ani precedenti - cheltuieli scolarizare

  RO78TREZ24A610304850101X

 • Restituiri fonduri ani precedenti - tichete valorice

  RO20TREZ24A685050850101X

 • Taxa contravaloare carti de identitate provizorii

  RO44TREZ23121330208XXXXX

 • Taxa certificat de nomenclatura stradala

  RO22TREZ23121330224XXXXX

 • Taxa concesionare locuri de veci

  RO61TREZ23121A300530XXXX

 • REST FOND ANI PREC- Ajutor de Urgenta

  RO20TREZ24A685050850101X

 • REST FOND ANI PREC- Indemnizatie Hrana

  RO78TREZ24A510103850101X

Click to listen highlighted text!