Sunt
Persoana Fizica
P. F. Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. F.
P. J.

Obligatii fiscale catre bugetul local
Persoane fizice

 • Impozit / taxa pe cladiri
 • Impozit / taxa pe teren
 • Impozit pe mijloace de transport
 • Taxa de salubrizare
 • Taxa pentru terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta, pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu, respectiv garaje
 • Impozit pe spectacole
 • Taxa folosire trama stradala de catre utilaje si autovehiculele concepute si construite pentru transportul de materiale de constructii si de alte marfuri
 • Taxa deseuri inerte
 • Taxa rezervare loc de parcare (parcare curenta)
 • Taxa intretinere cimitire / loc de veci

Impozit / taxa pe cladiri

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

 • In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, construirii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale a cladirii, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.
 • Persoanele fizice care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei cladiri, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.
 • Persoanele fizice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri.

Termene de plata

Pentru impozitul pe cladiri

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2020 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.
 • Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 75 la 297
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 297 la 739

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

 • In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, schimbarii categoriei de folosinta a terenului, a domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care se va anexa documente doveditoare.
 • Orice persoana fizica care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.
 • Persoanele fizice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/ taxei pe teren.

Termene de plata

Pentru impozit pe teren

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2020 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.
 • Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii(RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 75 la 297
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 297 la 739

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

 • In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, instrainarii, radierii, transferului, dezmembrarii, furtului mijlocului de transport, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul pe mijloace de transport de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Impozitul pe mijloace de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2020 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.
 • Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 75 la 297
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 297 la 739

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

 • In termen de 30 de zile inclusiv de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil, proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Nedeclararea de la 75 la 297
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale sau declararea eronata.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

 • In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, donatiei, demolarii, etc., persoana fizica va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Declararea cu intarziere sau nedeclararea dobandirii garajului de la 75 la 297

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

 • Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Termene de plata

 • Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.
 • Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 75 la 297
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 297 la 739

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

 • Orice persoana care detine autovehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri, pentru circulatia pe strazile prevazute in H.C.L.M datoreaza taxa pentru folosirea tramei stradale.
 • Responsabilitatea achitarii taxei si a detinerii autorizatiei valabile revine in exclusivitate utilizatorilor romani, iar in cazul utilizatorilor straini, aceasta revine in exclusivitate conducatorului auto al vehiculului.

Termene de plata

 • Pentru autorizatii anuale, eliberate pana la data de 31.01.2020, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, solicitantul beneficiaza de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.
 • Toate tipurile de autorizatii se elibereaza de catre operatorii de la ghiseele agentiilor fiscale si de la punctele de taxare situate la intrarile in localitate si de angajatii statiilor OMV- PETROM de alimentare cu carburant.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Sustragerea de la plata taxei – sanctiunea se aplica proprietarului mijlocului de transport sau utilizatorului in cazul in care mijlocul de transport este achizitionat in leasing. De la 254 la 1.013 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 2,5-7,5 tone inclusiv
De la 1.013 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata peste 7,5 tone

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv dispozitiile Legii nr. 203/20.07.2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

 • Orice persoana care produce/transporta deseuri inerte cu ocazia efectuarii lucrarilor de construire/desfiintare autorizate de autoritatea publica locala sau a lucrarilor pentru care nu sunt necesare obtinerea autorizatiilor prevazute de lege datoreaza taxa deseuri inerte.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii(RON)
Constituie contraventie fapta de a circula, intra si depune deseuri inerte la rampa amplasata in Portul Constanta – zona Poarta 9 fara a detine autorizatie valabila. De la 266 la 1.060 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 0-5 tone inclusiv
De la 1.060 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata peste 5 tone

 

 • In cazul contribuabililor care solicita obtinerea unei autorizatii pentru rezervare loc parcare, taxa se achita integral, odata cu depunerea documentatiei aferente, potrivit regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 107/2015.
 • Autorizatia pentru rezervarea locului de parcare se reinnoieste automat pentru anul urmator in situatia in care solicitantul nu renunta expres la aceasta pina la data de 15 decembrie a anului in curs si are achitata taxa pentru anul curent.

Termene de plata

 • Taxa este anuala si se achita pana la data de 31 martie 2020.
 • Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.
 • In cazul contribuabililor care detin locuri de veci in urmatoarele cimitire de pe raza Municipiului Constanta: Analdachioi, Central, Constantin Predescu, Palazu Mare, Viile Noi.
 • Taxa este in cuantum de 5 lei/mp/an.

Termene de plata

 • Termenul de plata este 31 martie 2020.
 • Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.