Sunt
Persoana Fizica
P. F. Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. F.
P. J.

Obligatii fiscale catre bugetul local
Persoane fizice

 • Impozit / taxa pe clădiri
 • Impozit / taxa pe teren
 • Impozit pe mijloace de transport
 • Taxa de salubrizare
 • Taxa pentru terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța, pe care sunt amplasate construcții cu caracter provizoriu, respectiv garaje
 • Impozit pe spectacole
 • Taxa de dezvoltare și promovare a turismului
 • Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate
 • Taxa folosire tramă stradală de către utilaje și autovehiculele concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri
 • Taxa rezervare loc de parcare (parcare curentă)
 • Taxa întreținere cimitire

Impozit / taxa pe clădiri

Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere/scoatere din evidență

 • În termen de 30 de zile, inclusiv de la data dobândirii, construirii, extinderii, îmbunătățirii, demolării, distrugerii parțiale a clădirii, schimbării domiciliului, a numelui și prenumelui etc., proprietarul va depune o declarație la care va anexa documente doveditoare.
 • Persoanele fizice care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.
 • Persoanele fizice care efectuează operaţiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect dobândirea sau pierderea dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă asupra unei clădiri, au obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.
 • În cazul în care, în cursul unui an intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, persoanele fizice au obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv de la data evenimentului, impozitul calculându-se conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 • Persoanele fizice sunt obligate să depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Termene de plată

Pentru impozitul pe clădiri

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul anual pe clădiri de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
 • Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoanele fizice care au în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie, inclusiv, se acordă o bonificație de 10% la impozitul/taxa pe clădiri.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 

Sancțiuni

Contravenție Cuantum Amendă (lei)
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale privind dobândirea dreptului de proprietate de la 96 la 378
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale privind:

 • pierderea dreptului de proprietate;
 • dobândirea sau pierderea dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință;
 • orice eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri.
de la 100 la 400
Nedepunerea declarațiilor fiscale privind dobândirea dreptului de proprietate de la 378 la 941
Nedepunerea declarațiilor fiscale privind:

 • pierderea dreptului de proprietate;
 • dobândirea sau pierderea dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință;
 • orice eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri.
de la 400 la 900

 

Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere/scoatere din evidență

 • În termen de 30 de zile, inclusiv de la data dobândirii, schimbării categoriei de folosință a terenului, a domiciliului, a numelui și prenumelui etc., proprietarul va depune o declarație la care se va anexa documente doveditoare.
 • Orice persoană fizică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.
 • Persoanele fizice care efectuează operaţiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect dobândirea sau pierderea dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă asupra unui teren, au obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.
 • În cazul în care, în cursul anului, intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, persoana fizică care deține terenul, are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data evenimentului,  impozitul calculându-se conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
 • Persoanele fizice sunt obligate sa depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire de la plata impozitului/ taxei pe teren.

Termene de plata

Pentru impozitul pe teren

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul anual pe teren de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
 • Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoanele fizice care au în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie, inclusiv, se acordă o bonificație de 10% la impozitul/taxa pe teren.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantum amendă (lei)
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale privind dobândirea dreptului de proprietate de la 96 la 378
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale privind:

-pierderea dreptului de proprietate;
-dobândirea sau pierderea dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință;

-orice eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren.

de la 100 la 400
Nedepunerea declarațiilor fiscale privind dobândirea dreptului de proprietate de la 378 la 941
Nedepunerea declarațiilor fiscale privind: 

-pierderea dreptului de proprietate;
-dobândirea sau pierderea dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință;

-orice eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren.

de la 400 la 900

 

Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere/scoatere din evidență

 • În termen de 30 de zile, inclusiv de la data dobândirii, înstrăinării, radierii, transferului, dezmembrării, furtului mijlocului de transport, schimbării domiciliului, a numelui și prenumelui etc., proprietarul va depune o declarație la care va anexa documente doveditoare.
 • Persoanele fizice sunt obligate sa depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

Termene de plată

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul anual pe mijloace de transport de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
 • Impozitul pe mijloace de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoanele fizice care au în proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie, inclusiv, se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe mijloacele de transport.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantum amendă (lei)
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale privind dobândirea, radierea din circulație, intervenirea oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport de la 96 la 378
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale privind pierderea dreptului de proprietate  de la 100 la 400
Nedepunerea declarațiilor fiscale privind dobândirea, radierea din circulație, intervenirea oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport de la 378 la 941
Nedepunerea declarațiilor fiscale privind pierderea dreptului de proprietate  de la 400 la 900

 

Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere/scoatere din evidență

 • În termen de 30 de zile, inclusiv de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil, contribuabilul va depune o declarație la care va anexa documente doveditoare.
 • Persoanele fizice sunt obligate sa depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire de la plata taxei de salubrizare.

Termene de plată

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

 • Taxa de salubrizare de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantum amendă (lei)
Depunerea peste termen a declarației de la 90 la 400
Nedepunerea declarației 
Depunerea declarațiilor cu informații eronate
Nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor care conduc la recalcularea taxei

 

Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere/scoatere din evidență

 • În termen de 30 de zile, inclusiv de la data dobândirii, respectiv înstrăinării garajului persoanele fizice vor depune o declarație la care vor anexa documente doveditoare.

Termene de plată

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantum amendă (lei)
Depunerea peste termen a declarației de la 90 la 400
Nedepunerea declarației
Depunerea declarației cu informații eronate
Nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

 

Termene de depunere a declarațiilor

 • Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
 • Persoanele care datorează impozit pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului (art. 483 Cod fiscal).

Termene de plată

 • Lunar, până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantum amendă (lei)
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale de la 96 la 378
Nedepunerea declarațiilor fiscale de la 378 la 941

Cuantumul taxei este stabilit diferențiat în funcție de tipul/destinația spațiului și zona de amplasare.

      A. În sumă fixă, anuală

Taxa este datorată de persoanele fizice, proprietari ai spațiilor cu destinația de locuit din Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, respectiv de operatorii economici, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale care își desfășoară activitatea în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță.

      B. În cotă procentuală de 1% aplicată la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare, exclusiv TVA

Taxa se datorează de către turist/persoana care se cazează corespunzător perioadei de ședere în structura de cazare turistică din municipiul Constanța, inclusiv stațiunea Mamaia.

Operatorul economic, indiferent de forma de organizare, care administrează complexuri hoteliere sau structuri de primire turistice cu funcțiune de cazare, după caz, clasificate de autoritatea centrală cu competențe în domeniul turismului, are obligația de a calcula, reține și vărsa taxa la bugetul local, până la data de 10 inclusiv a lunii în curs, pentru luna precedentă în care a obținut venituri din prestarea serviciului de cazare turistică, dată până la care are și obligația depunerii declarației de impunere.

Termene de plată

 • Taxa prevăzută la litera A se achită integral până la data de 01.07, inclusiv, dată până la care contribuabilii au și obligația depunerii declarației de impunere anuale.
 • Taxa prevăzută la litera B se calculează, reține și varsă de către operatorul economic până la data de 10 inclusiv a lunii în curs, pentru luna precedentă în care a obținut venituri din prestarea serviciului de cazare turistică, dată până la care are și obligația depunerii declarației de impunere.
 • Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantum amendă (lei)
Depunerea peste termen a declarației  de la 400 la 900
Nedepunerea declarației fiscale
Depunerea declarației cu informații eronate
Nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

 

Taxa este plătită de utilizatorul final și se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local.

Termene de plată

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Valoarea amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declarației de la 96 la 378
Depunerea declarației cu informații eronate  de la 683 la 1.366
Nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei
Nedeținerea autorizațiilor de construire/desființare sau a avizului eliberat de Primăria municipiului Constanța
Nedepunerea declarațiilor de impunere de la 378 la 941

 

 • Orice persoană care deține utilaje și autovehicule concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri care utilizează drumurile aflate în proprietatea municipiului Constanța și/sau date în gestiune conform hotărârilor de consiliu local, datorează taxa pentru folosirea tramei stradale;
 • Responsabilitatea achitării taxei și a deținerii autorizației valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Termene de plată

 • Pentru autorizațiile anuale, eliberate până la data de 31 ianuarie a anului curent, pentru perioada 01.01 -31.12 din anul curent solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

Persoanele fizice pot achita taxa de folosire tramă stradală prin următoarele modalități:

 • online, pe site-ul instituției www.spit-ct.ro, accesând secțiunea Servicii online/ Plată amenzi/alte taxe, caz în care autorizația este transmisă prin e-mail;
 • prin serviciul Westaco Express la staţiile OMV Petrom din municipiul Constanța, în numerar, situație în care eliberarea autorizației se efectuează în momentul efectuării plații;
 • prin ordin de plată, în contul RO39TREZ23121160250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, beneficiar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal 4785631, situație în care eliberarea autorizației se efectuează doar la ghișeele agențiilor fiscale;
 • la ghișeele agențiilor fiscale SPIT, cu plata numerar sau prin intermediul cardului bancar, autorizația fiind emisă în momentul efectuării plății.

Sancțiuni

Contravenție Cuantum amendă (lei)
Constituie contravenție fapta de a circula fără a deține autorizație de circulație și, după caz, fără a obține avizul de traseu de la 342 la 1.366 pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între3,5-3,5-7,5 tone inclusiv
de la 1.366 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 7,5 tone
Neprezentarea autorizației de circulație valabilă sau, după caz a avizului de traseu la solicitarea persoanelor abilitate de la 228 la 683

 

 • Conditiile de acordare, perioada de acces, precum și documentele necesare pentru obținerea autorizației de rezervare loc parcare sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța aprobat prin H.C.L. nr. 123/2021, cu modificările și completările ulterioare.
 • Autorizația pentru rezervarea locului de parcare se reînnoiește automat pentru o perioadă de 5 ani, în situația în care solicitantul nu renunță expres la aceasta, până la data de 15 decembrie a anului în curs și are achitată taxa pentru anul curent.

Termene de plată

 • Taxa este anuală și se achită până la data de 31 martie.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 • Taxa este datorată de contribuabilii care dețin locuri de veci în următoarele cimitire de pe raza municipiului Constanța: Analdachioi, Central, Constantin Predescu, Palazu Mare, Viile Noi.
 • Taxa se stabilește în funcție de suprafața locului de înhumare.

Termene de plată

 • Termenul de plată este 31 martie. 

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Click to listen highlighted text!