Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Transparență decizională

Proiecte de acte normative adoptate

Hotararea nr. 564 pentru modificarea și completarea HCL nr. 339-2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024 Hotararea nr. 469 pentru modificarea si completarea HCL 339/2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor in municipiul Constanta in anul 2024 H.C.L. nr. 339 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constanta in anul 2024 HCL nr. 202/2023, pentru modificarea și completarea HCL nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023 HCL nr. 46/28.02.2023 pentru completarea HCL nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023 HCL nr. 24/31.01.2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 123/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare HCL nr. 614 - 27.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constanta in anul 2023
HCL nr. 614_27.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constanta in anul 2023 HCL nr. 302, adoptată în şedinţa extraordinară din 26.07.2022, pentru suspendarea unor prevederi din Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța aprobat prin H.C.L. nr. 123/2021 HCL nr. 9, privind modificarea HCL nr. 87/2021 pentru adoptarea unor facilitati fiscale si a Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii, adoptată în şedinţa ordinară din 31.01.2022 HCL nr. 463/28.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constanta in anul 2022
HCL nr. 495, pentru modificarea HCL nr. 123/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța HCL nr. 294 - Regulamentul de acces în Zona Peninsulară a Municipiului Constanța HCL nr. 87, adoptată în şedinţa ordinară din 23.04.2021, pentru aprobarea unor facilități fiscale și a Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii HCL nr. 123, adoptată în şedinţa ordinară din 23.04.2021, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța HCL nr. 6 pentru modificarea HCL nr. 433/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021 prin îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul acesteia HCL nr. 7 privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii HCL nr. 433/28.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta in anul 2021
HCL nr. 285 din 31.08.2020_Schema de ajutor de minimis_reducere cu 60 la suta impozit pe clădiri teren_servicii turistice_cel puțin 6 luni .pdf Hotarara nr. 182-2020 privind instituirea unor facilitati fiscale constand in anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la nivelul municipiului Constanta Hotararea nr. 183-2020 privind acordarea unor facilitati fiscale operatorilor economici si persoanelor fizice din municipiul Constanta, in contextul crizei generate de SARS-CoV-2 Hotararea nr. 223-2020 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 138/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta in anul 2020 Hotararea nr. 138-2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta in anul 2020

HOTARAREA nr. 416-2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

HCL nr. 137_25.04.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 416_2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
HOTARAREA nr. 136-2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta incepand cu anul 2019

HOTARAREA nr. 248/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat in cadrul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
HOTARAREA nr. 249/2016 pentru aprobarea Protocolului privind incasarea de catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local a taxelor gestionate de catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Constanta
HOTARAREA nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

HOTARAREA nr. 316/2015 privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 la nivelul UAT municipiul Constanta

HOTARAREA nr. 315/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale persoanelor fizice proprietari ai unor terenuri care anterior anului 2010 au fost declarate și înregistrate la unitatile administrativ teritoriale limitrofe UAT municipiul Constanta

HOTARAREA nr. 20/2016 privind modificarea H.C.L. nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
HOTARAREA nr. 74/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentand facilitati fiscale constand in reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren datorate de catre intreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanta, stabilit pentru cladirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice si terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice
HOTARAREA nr. 75/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind reducerea de la plata obligatiilor fiscale conform dispozitiilor art. 456 alin. (4) si art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARAREA nr. 76/2016 privind aprobarea unui ajutor de minimis ad-hoc pentru Casa de Cultura a Sindicatelor Constanta
HOTARAREA nr. 205 privind modificarea anexei nr. 10 din HCL nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
HCL nr. 247/31.08.2016 pentru modificare Anexei nr. 5 CAP VII din HCL nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

HCLM 123-2014 PENTRU MODIFICAREA HCL 295-2013 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2014
HCLM 124 din 23.06.2014 pentru reglementare situatiei fiscale a unor contribuabili care au sediul sau puncte de lucru sau detin bunuri impozabile in incinta Portului Constanta Sud
HCL 105 din 21.05.2014 pentru modificarea si completarea HCL 295_2013 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
HCLM 296 DIN 05.12.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare A Serviciului de Impozite, Taxe si alte Venituri ale bugetului local CONSTANTA
HOTARARE 295_2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

HCL 176_2013 pentru modificarea si completarea anexelor 3 si 4 din HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanţa si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanta
HCL 175_2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
HCL 82_2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
HCL 330_2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

HCL 1_2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

HCL nr. 10_2013 privind acordarea unor facilităţi fiscale doamnei Găitan Maria pentru imobilul din Constanţa str. Sassu Gheorghe nr. 79
HCL 11_2013 – privind stabilirea unor măsuri fiscale pentru imobilele situate în cartierul Henry Coandă din Municipiul Constanţa
HCL 12 DIN 2013 – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 1502010 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanţa
HCL nr. 170/2013 – pentru modificarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiect al Consiliului Local al Municipiului Constanta privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

HOTARARE pentru modificarea si completarea HCL nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
HCLM nr. 76 din 27.02.2012- modificare perioada reevaluare cladiri pj
HCLM nr. 304/15.12.2011 pentru modificarea si completarea HCLM nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012, precum si pentru indreptarea unei erori materiale din cuprinsul acesteia
Hotarare pentru modificarea si completarea HCLM nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 147/2011 privind suspendarea taxei de acces in statiunea Mamaia

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 17/2011 pentru modificarea si completarea HCLM nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011, precum si pentru indreptarea unor erori materiale strecurate in cuprinsul acesteia.
Hotararea Consiliului Local Municipal Constanta nr. 55/31.03.2011 pentru modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

Proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

HCLM 228/2008 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2009

HCLM 226-2008 pentru modificarea si completarea Anexa 1.5 HCLM 228-2008
HCLM 226-2008 pentru modificarea si completarea organigramei si statului de functii SPIT
HCLM 274 – 2009 privind taxa hoteliera ptr. anul 2010
HCLM 276 – 2009 privind aprobarea Protocolului privind incasarea taxei de utilizare a drumurilor judetene
HCLM 277 – 2009 privind constituirea si utilizarea fondurilor rezultate din incasarea prin delegare a taxei de utilizare a drumurilor judetene
HCLM 278 – 2009 ptr. modificarea HCLM 354 – 2001 privinf infiintarea SPIT Constanta si a ROF a SPIT

HCLM 78-2008 modificare si completare Anexa 1.5 HCLM 360-2007
Hotararea nr 27-2008 ptr modificare 360-2007
Proiect Hotarare Completare Anexa 4 HCLM 360-2007
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCLM 228-2008

Proiect modificare si completare HCLM 360-2007

HCLM 360/2007 privind impozitele si taxele locale pe anul 2008

HCLM 226-2008 pentru modificarea si completarea Anexa 1.5 HCLM 228-2008
HCLM 226-2008 pentru modificarea si completarea organigramei si statului de functii SPIT
HCLM 274 – 2009 privind taxa hoteliera ptr. anul 2010
HCLM 276 – 2009 privind aprobarea Protocolului privind incasarea taxei de utilizare a drumurilor judetene
HCLM 277 – 2009 privind constituirea si utilizarea fondurilor rezultate din incasarea prin delegare a taxei de utilizare a drumurilor judetene
HCLM 278 – 2009 ptr. modificarea HCLM 354 – 2001 privinf infiintarea SPIT Constanta si a ROF a SPIT

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 514/2006 privind acordarea de scutiri persoanelor incadrate in gradul II de invaliditate

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 547/2005 pentru aplicarea indicelui de inflatie la H.C.L.M. nr. 230/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

Click to listen highlighted text!