Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Urmarire si executare silita

  • (1) Suma realizata in cursul procedurii de executare silita reprezinta totalitatea sumelor incasate dupa comunicarea somatiei prin orice modalitate prevazuta de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
  • (2) Creanţele fiscale inscrise in titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), mai intai creantele fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi creantele fiscale accesorii, in ordinea vechimii. Prevederile art. 165 alin. (2) si alin.(3) referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile in mod corespunzator.
  • (21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul sumelor realizate prin plata sau compensare, stingerea se face potrivit prevederilor art. 163 şi 165.
  • (3) Daca suma ce reprezinta atat creanta fiscala, cat si cheltuielile de executare este mai mica decat suma realizata prin executare silita, cu diferenta se va proceda la compensare, potrivit art. 167, sau se restituie, la cerere, debitorului, dupa caz.
Click to listen highlighted text!