Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Informare cladiri nereevaluate

Persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale/mixte, respectiv persoanele juridice care dețin în proprietate construcții nereevaluate în ultimii 5 ani de la data dobândirii/evaluării/actualizării valorii de impunere a construcțiilor deținute, riscă majorarea impozitului pe clădiri dacă nu procedează la evaluarea/reevaluarea acestora la data de 31 decembrie 2021.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Public de Impozite și Taxe a notificat un număr de 841 persoane fizice, respectiv 376 persoane juridice, cu privire la efectuarea operațiunilor de evaluare/reevaluare a clădirilor deținute, în caz contrar, impozitul pentru clădirile deţinute se va stabili în conformitate cu dispozițiile art. 458 alin. (4), respectiv, art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Declarațiile de impunere, însoțite de un exemplar al raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, care trebuie să respecte standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, se înregistrează la SPIT până la primul termen de plată din anul de referință, respectiv 31.03.2022, în conformitate cu prevederile art. 458 alin (1) lit. a), respectiv, art. 460 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a vă putea vizualiza online patrimoniul şi situaţia fiscală, vă îndrumăm să accesați link-ul https://etax.spit-ct.ro/Autentificare.aspx#tabCerereDeInscriere în vederea obţinerii dreptului de utilizator şi a parolei în aplicaţia Etax.

În situaţia în care deţineţi dreptul de accesare a link-ului https://etax.spit-ct.ro, vă rugăm să verificaţi la secţiunea Patrimoniu situaţia dumneavoastră fiscală.

Cu considerație, echipa S.P.I.T. Constanța.