Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Informare cladiri nereevaluate

Persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale, respectiv persoanele juridice care dețin în proprietate construcții nereevaluate în ultimii 5 ani de la data dobândirii/evaluării/actualizării valorii de impunere a construcțiilor deținute, riscă majorarea impozitului pe clădiri dacă nu procedează la evaluarea/reevaluarea acestora la data de 31 decembrie 2023.

În conformitate cu prevederile art. 458 alin. (4),  art. 460 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Public de Impozite și Taxe a notificat un număr de 1.282 persoane fizice, respectiv 1.021 persoane juridice, cu privire la efectuarea operațiunilor de evaluare/reevaluare a clădirilor deținute.

Declarațiile de impunere, însoțite de un exemplar al raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, se înregistrează la SPIT până la primul termen de plată din anul de referință, respectiv 31.03.2024, în conformitate cu prevederile art. 458 alin (1) lit. a), respectiv, art. 460 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În caz contrar, impozitul se va calcula în conformitate cu dispozițiile art. 458 alin. (4), respectiv prin aplicarea cotei de 2%, asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457, pentru persoanele fizice și în conformitate cu dispozițiile art. 460 alin. (8) și alin. (9), respectiv prin aplicarea cotei de 5%, asupra ultimei valori impozabile înregistrată în evidenţele organului fiscal din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru persoanele juridice.

Vă informăm asupra posibilității de a vă înscrie pe platforma online e-Tax, prin intermediul căreia puteți efectua plăți, depune declarații, obține certificate de atestare fiscală, vizualiza cuantumul obligațiilor fiscale datorate/patrimoniul și vi se comunică acte administrative fiscale/alte documente emise de către instituție.

Credențialele (nume utilizator și parolă) necesare utilizării platformei e-Tax, pot fi obținute prin accesarea link-ului http://etax.spit-ct.ro/Autentificare.aspx#tabCerereDe Inscriere.

În situaţia în care deţineţi dreptul de accesare a link-ului https://etax.spit-ct.ro, vă rugăm să verificaţi la secţiunea Patrimoniu situaţia dumneavoastră fiscală.

Cu considerație, echipa S.P.I.T. Constanța.

Click to listen highlighted text!