Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Informare cladiri nereevaluate

Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri nerezidentiale/mixte, respectiv persoanele juridice care detin in proprietate constructii nereevaluate in ultimii 5 ani de la data dobandirii/evaluarii/actualizarii valorii de impunere a constructiilor detinute, risca majorarea impozitului pe cladiri daca nu procedeaza la evaluarea/reevaluarea acestora la data de 31 decembrie 2022.

In conformitate cu prevederile art. 458 alin. (4),  art. 460 alin. (8) si alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul Public de Impozite si Taxe a notificat un numar de 1.114 persoane fizice, respectiv 485 persoane juridice, cu privire la efectuarea operatiunilor de evaluare/reevaluare a cladirilor detinute.

Declaratiile de impunere, insotite de un exemplar al raportului de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, se inregistreaza la SPIT pana la primul termen de plata din anul de referinta, respectiv 31.03.2023, in conformitate cu prevederile art. 458 alin (1) lit. a), respectiv, art. 460 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In caz contrar, cota impozitului se va stabili in conformitate cu dispozitiile art. 458 alin. (4), respectiv de 2%, asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457, pentru persoanele fizice, respectiv  dipozitiile art. 460 alin. (8) si alin. (9), cota de 5%, asupra ultimei valori impozabile inregistrata in evidentele organului fiscal din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru persoanele juridice.

Pentru a va putea vizualiza online patrimoniul si situatia fiscala, va indrumam sa accesati link-ul https://etax.spit-ct.ro/Autentificare.aspx#tabCerereDeInscriere in vederea obtinerii dreptului de utilizator si a parolei in aplicatia Etax.

In situatia in care detineti dreptul de accesare a link-ului  https://etax.spit-ct.ro, va rugam sa verificati la sectiunea Patrimoniu situatia dumneavoastra fiscala.

Cu consideratie, echipa S.P.I.T. Constanta.