Sunt
Persoana Fizica
P. F. Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. F.
P. J.

Documente declarare

 • Impozitul pe clădiri
 • Impozitul pe teren
 • Impozitul pe mijloace de transport
 • Impozitul pe spectacole
 • Taxa de dezvoltare și promovare a turismului
 • Taxa de salubrizare
 • Certificat fiscal
 • Compensări de sume/ Restituiri de sume
 • Facilități fiscale
 • Permis de acces Zona Peninsulara pentru rezidenţi persoane fizice
Depune declaratii online

Impozitul pe clădiri


Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/ cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice (Formular tipizat) Model declaratie completata

Acte necesare pentru clădiri Nerezidențiale

 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea PF;
 • Actul de dobândire al imobilului – original si copie;
 • Certificatul de performanță energetică a clădirii – copie;
 • Planurile/schițele cadastrale – original si copie;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/procuratorului, după caz.

Valoarea impozabilă poate fi din: raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat întocmit în ultimii 5 ani anteriori anului de referință sau, procesul verbal de recepție finală din care reiese valoarea clădirii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință sau, actul de dobândire al imobilului, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, din care reiese valoarea clădirii;

Destinatia clădirii reiese din: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire etc;

Acte necesare pentru clădiri Mixte

 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea PF;
 • Actul de dobândire al imobilului – original și copie;
 • Certificatul de performanță energetică a clădirii – copie;
 • Planurile/schițele cadastrale, dacă este cazul – original și copie.
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;

Pentru delimitarea suprafețelor se solicită, după caz: : contractul de închiriere/comodat, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice; autorizația de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii; raportul de evaluare, dacă în acesta sunt evidențiate distinct suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial; planurile/schițele cadastrale; orice documente doveditoare; declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există documente doveditoare;

Acte necesare pentru clădiri Rezidențiale

 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea PF;
 • Actul de dobândire al imobilului – original și copie;
 • Certificatul de performanță energetică a clădirii – copie;
 • Planurile/schițele cadastrale – original și copie;
 • Cărţile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/procuratorului, după caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobândire

Acte necesare pentru declararea construirii/extinderii/îmbunătățirii unei clădiri

 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea PF;
 • Autorizația de construire – original și copie;
 • Procesul verbal de recepție a lucrărilor – original și copie;
 • Memoriul justificativ – original și copie;
 • Planuri/schițe – original și copie;
 • Nota de regularizare la regimul de construcții – original și copie;
 • Cărtile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului verbal de recepție finală
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – Persoane Fizice (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidență / înstrăinării unei clădiri

 • Formularul tipizat „Declarație pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF”;
 • Actul de înstrăinare a imobilului – original si copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data înstrăinării.

Acte necesare pentru declararea demolarii / distrugerii unei cladiri

 • Declaratia pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF;
 • Autorizatia de demolare – original si copie;
 • Nota de constatare a demolarii – original si copie;
 • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului , dupa caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului verbal de constatare a demolarii/nota de constatare a demolarii
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – Persoane Fizice (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea dobândirii unui teren

 • Formularul tipizat „Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – PF”;
 • Actul de dobândire a proprietății terenului – original și copie;
 • Planurile/schițele cadastrale – original și copie;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobândire.
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) PF (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidență / înstrăinării unui teren

 • Formularul tipizat „Declarație pentru scoaterea din evidență a bunurilor imobile – PF”;
 • Actul de înstrăinare a proprietății terenului – original și copie;
 • Delegația/îimputernicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data înstrăinării terenului.
Declaratia fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea dobândirii unui mijloc de transport

 • Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vânzare-cumpărare, contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “– model 2016- ITL 054, factură, contract de leasing, certificat de moștenitor, hotarâre judecătorească)- original și copie (3 copii în cazul contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054 ) ;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului/utilizatorului – original și copie;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport – original și copie;
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie (Certificatul de atestare fiscală în vederea înstrăinării bunurilor mobile nu mai este necesar în situația în care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de înstrăinare /dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Procesul verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport încheiat la semnarea contractului de leasing – copie, pentru mijlocele de transport dobândite prin contractul de leasing;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului, după caz.
Declaratia fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea PF (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea dobândirii unui mijloc de transport peste 12 tone

 • Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vânzare-cumpărare, contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054, factură, contract de leasing, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească etc.)- original și copie (3 copii în cazul contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului/utilizatorului – original și copie;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport – original și copie;
 • Adeverință eliberată de către Registrul Auto Român (RAR), care să ateste tipul suspensiei, după caz;
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie (Certificatul de atestare fiscală în vederea înstrăinarii bunurilor mobile nu mai este necesar în situația în care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de înstrăinare /dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Procesul verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport încheiat la semnarea contractului de leasing – copie, pentru mijlocele de transport dobândite prin contractul de leasing;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului, după caz.
Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa (Formular tipizat)

Acte necesare declararea dobândirii unui mijloc de transport pe apă

 • Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vânzare-cumpărare, contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054, factură, contract de leasing, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească etc.)- original și copie (3 copii în cazul contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Certificatul de ambarcațiune/Atestatul de bord, emis de Capitănia Port – original şi copie;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului/utilizatorului – original și copie;
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie (Certificatul de atestare fiscală în vederea înstrăinarii bunurilor mobile nu mai este necesar în situația în care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de înstrăinare /dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Certificatul de conformitate – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului, după caz.
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PF (Formular tipizat)

Acte necesare pentru scoaterea din evidență a unui mijloc de transport

 • Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – PF;
 • Actul de înstrăinare – original si 4 copii/Dovada retragerii definitive din circulație, original și copie/Dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării (Certificat de distrugere emis in conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2000), original și copie/Dovada scoaterii definitive din România a vehiculului, original și copie/Dovada furtului vehiculului, original și copie;
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie (Certificatul de atestare fiscală în vederea înstrăinarii bunurilor mobile nu mai este necesar în situația în care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de înstrăinare /dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, original și copie;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului, după caz.
Nota: În lipsa dovezii dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării contribuabilul care nu mai poate face dovada existenței fizice a mijlocului de transport prezintă o declarație pe propria răspundere din care să reiasă imprejurarile care au condus la pierderea documentului, iar scăderea operează cu data de 01 a anului următor depunerii declarației la organul fiscal, numai dacă are achitate integral orice obligații fiscale datorate de natura impozitului pe mijloacele de transport.
Cerere transfer auto – Persoane Fizice (Formular tipizat)

Condițiile și actele necesare pentru efectuarea transferurilor mijloacelor de transport PF

 • Formularul tipizat „Cerere transfer auto”;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport – original și copie;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data modificării adresei de domiciliu.
Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport (Formular tipizat)
Cerere de înregistrare/vizare a biletelor de intrare la spectacole (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea impozitului pe spectacole

 • Declarație/Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole;
 • Biletele – pentru vizare;
 • Factură achiziție bilete- original și copie (pentru vizare);
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.
DECONT impozit pe spectacole (Formular tipizat)
Declarație de impunere a taxei de promovare si dezvoltare a turismului (Formular tipizat)

Impunerea se va face prin completarea unei declaratii de impunere la care se vor anexa, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, documente justificative.

Acte necesare pentru declararea taxei de dezvoltare și promovare a turismului

 • Declarația de impunere a taxei de dezvoltare și promovare a turismului în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță;
 • Actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.), – original și copie;
 • Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comertului, – original și copie;
 • Inregistrare de mentiuni eliberata de Registrul Comertului, in cazul deschiderii de puncte de lucru; – original si copie;
 • Hotărâre AGA sau asociat unic, în cazul deschiderii de puncte de lucru, – original și copie;
 • Înregistrare de mențiuni eliberată de Registrul Comerțului, în cazul deschiderii de puncte de lucru; – original și copie;
 • Certificat constatator, în cazul deschiderii de puncte de lucru, – original și copie;
 • Certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz, – original și copie;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.
 • Orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute.
Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea taxei de salubrizare

 • Cărțile de identitate/ buletinele de identitate – original și copie;
 • Certificat de naștere, după caz – original și copie;
 • Certificat de deces, după caz – original și copie.
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice (Formular tipizat)

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal, în vederea dezbaterii succesiunii

 • Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local – PF“;
 • Certificatul de deces – original și copie;
 • Actul de proprietate – original și copie;
 • Planurile/schițele cadastrale, după caz – original și copie;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale succesorilor – original si copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;
 • Dovada faptului că persoana care solicită certificatul de atestare fiscală are calitatea de succesor (certificate de naștere, căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.).

Acte necesare certificat fiscal în vederea înstrăinării/ipotecării bunurilor imobile

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri ale bugetului local;
 • Actul de proprietate – original și copie;
 • Planuri/schițe cadastrale – original și copie;
 • Încheierea de intabulare, după caz – original și copie;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;

Acte necesare certificat fiscal pentru înstrăinare mijloc de transport

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport ce urmează a fi înstrăinat – original și copie;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;

Acte necesare certificat fiscal altele decât pentru vânzare

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;

Acte necesare certificat fiscal în vederea efectuării cadastrului/intabulării

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Actul de proprietate – original și copie;
 • Pentru certificatul necesar doar pentru intabulare, la cererea de certificat se vor atașa și planurile/schițele cadastrale – original și copie);
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor– original si copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;

Scutirile sau reducerile de la plata impozitelor/taxelor se aplică începând cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Condițiile și actele necesare pentru acordarea facilităților fiscale

 • Formularul tipizat „Cerere de scutire – PF“;
 • Documente justificative care să ateste încadrarea în categoria persoanelor care beneficiază de scutire de la plata impozitelor și taxelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârilor consiliului local – original și copie;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.
Notificare (Formular tipizat) Cerere de anulare a accesoriilor (Formular tipizat)
ANEXA NR. 3 - Cerere pentru eliberarea permiselor de acces in zona peninsulara ANEXA NR. 4 - Declaratie PF (acces zona peninsulara) ANEXA NR. 6 - Declaratie GDPR (acces zona peninsulara)

Acte necesare permis de acces pentru rezidenţi persoane fizice

 • cerere (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail), conform anexei nr. 3 la regulament;
 • declarație pe propria răspundere conform anexei nr. 4 la regulament;
 • declarație G.D.P.R. conform anexei nr. 6 la regulament;
 • copie conform cu originalul a următoarelor documente:
  • BI/CI solicitant;
  • certificat înmatriculare vehicul;
  • polița de asigurare obligatorie (R.C.A.);
  • documente justificative prin care solicitantul să  ateste că domiciliul  din actul de identitate se află în Z.P.;
  • documente justificative prin care solicitantul să ateste modul de deținere a vehiculului   (proprietate, contract de leasing, comodat, etc);
  • autorizația de  circulație  pe  trama  stradală  a  municipiului  Constanța (pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2500 kg).