Sunt
Persoana Fizica
P. F. Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. F.
P. J.

Documente declarare

 • Impozitul pe clădiri
 • Impozitul pe teren
 • Impozitul pe mijloace de transport
 • Impozitul pe spectacole
 • Taxa de dezvoltare și promovare a turismului
 • Taxa de salubrizare
 • Certificat fiscal
 • Compensări/Restituiri sume
 • Facilități fiscale
 • Abonament destinat riverani zona Peninsulară
 • Consimțământ OUG 41/2016
Depune declaratii online

Impozitul pe clădiri


Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/ cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice (Formular tipizat) Model declaratie completata

Acte necesare pentru clădiri Nerezidențiale

 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea PF;
 • Actul de dobândire al imobilului;
 • Certificatul de performanță energetică a clădirii;
 • Planurile/schițele cadastrale;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/procuratorului, după caz.

Valoarea impozabilă poate fi valoarea din: raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat întocmit în ultimii 5 ani anteriori anului de referință sau, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv nota privind regularizarea taxei la autorizația de construire, în cazul clădirilor noi, edificate în ultimii 5 ani anteriori anului de referință sau, actul de dobândire al imobilului, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Destinația clădirii reiese din: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire etc;

Acte necesare pentru clădiri Mixte

 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea PF;
 • Actul de dobândire al imobilului;
 • Certificatul de performanță energetică a clădirii;
 • Planurile/schițele cadastrale, dacă este cazul.
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original și copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;

Pentru delimitarea suprafețelor se solicită, după caz: contractul de închiriere/comodat, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice; autorizația de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii; raportul de evaluare, dacă în acesta sunt evidențiate distinct suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial; planurile/schițele cadastrale; orice documente doveditoare; declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există documente doveditoare;

Acte necesare pentru clădiri Rezidențiale

 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea PF;
 • Actul de dobândire al imobilului;
 • Certificatul de performanță energetică a clădirii;
 • Planurile/schițele cadastrale;
 • Cărţile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/procuratorului, după caz.

Notă: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobândire

Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobândire

Acte necesare pentru declararea construirii/extinderii/îmbunătățirii unei clădiri

 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea PF;
 • Autorizația de construire;
 • Certificat de urbanism;
 • Procesul verbal de recepție a lucrărilor;
 • Memoriul justificativ;
 • Planuri/schițe;
 • Nota privind regularizarea taxei la autorizația de construire;
 • Cărtile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului.

Notă: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului verbal de recepție finală

Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului verbal de recepție finală
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – Persoane Fizice (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidență / înstrăinării unei clădiri

 • Formularul tipizat „Declarație pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF”;
 • Actul de înstrăinare al imobilului;
 • Cărţile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;

Notă: termen de declarare – 30 de zile de la data înstrăinării.

Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data înstrăinării.

Acte necesare pentru declararea demolarii / distrugerii unei cladiri

 • Formularul tipizat „Declarație pentru scoaterea din evidență a bunurilor imobile – PF”;
 • Autorizația de demolare/desființare;
 • Nota de constatare a demolării/desființării;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului, după caz.

Notă: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului verbal de constatare a demolării/desființării /notei de constatare a demolării/desființării.

Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului verbal de constatare a demolării/desființării /notei de constatare a demolării/desființării.
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – Persoane Fizice (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea dobândirii unui teren

 • Formularul tipizat „Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – PF”;
 • Actul de dobândire al terenului;
 • Planurile/schițele cadastrale;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.

Notă: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobândire.

Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobândire.
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) PF (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidență / înstrăinării unui teren

 • Formularul tipizat „Declarație pentru scoaterea din evidență a bunurilor imobile – PF”;
 • Actul de înstrăinare al terenului;
 • Cărțile de identitate /Buletinele de identitate ale proprietarilor;
 • Delegația/îimputernicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.

Notă: termen de declarare – 30 de zile de la data înstrăinării terenului.

Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data înstrăinării terenului.
Declaratia fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea dobândirii unui mijloc de transport

 • Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vânzare-cumpărare, contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “– model 2016- ITL 054, factură, contract de leasing, certificat de moștenitor, hotarâre judecătorească)- original și copie (3 copii în cazul contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054 );
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor/utilizatorilor;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport (talonul);
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie (Certificatul de atestare fiscală în vederea înstrăinării bunurilor mobile nu mai este necesar în situația în care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de înstrăinare /dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Procesul verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport încheiat la semnarea contractului de leasing, pentru mijlocele de transport dobândite prin contractul de leasing;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului, după caz.
Declaratia fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea PF (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea dobândirii unui mijloc de transport peste 12 tone

 • Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vânzare-cumpărare, contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054, factură, contract de leasing, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească etc.)- original și copie (3 copii în cazul contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor/utilizatorilor;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport (talonul);
 • Adeverință eliberată de către Registrul Auto Român (RAR), care să ateste tipul suspensiei, după caz;
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie (Certificatul de atestare fiscală în vederea înstrăinarii bunurilor mobile nu mai este necesar în situația în care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de înstrăinare /dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Procesul verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport încheiat la semnarea contractului de leasing, pentru mijlocele de transport dobândite prin contractul de leasing;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului, după caz.
Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa (Formular tipizat)

Acte necesare declararea dobândirii unui mijloc de transport pe apă

 • Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vânzare-cumpărare, contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054, factură, contract de leasing, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească etc.) – original și copie (3 copii în cazul contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Certificatul de ambarcațiune/Atestatul de bord, emis de Capitănia Port;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor/utilizatorilor;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie (Certificatul de atestare fiscală în vederea înstrăinarii bunurilor mobile nu mai este necesar în situația în care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de înstrăinare /dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Certificatul de conformitate;
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului, după caz.
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PF (Formular tipizat)

Acte necesare pentru scoaterea din evidență a unui mijloc de transport

 • Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – PF-PJ;
 • Actul de înstrăinare – original si 4 copii/Dovada retragerii definitive din circulație, original și copie/Dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării (Certificat de distrugere emis in conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2000), original și copie/Dovada scoaterii definitive din România a vehiculului, original și copie/Dovada furtului vehiculului, original și copie;
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie (Certificatul de atestare fiscală în vederea înstrăinarii bunurilor mobile nu mai este necesar în situația în care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de înstrăinare /dobândire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor/utilizatorilor;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport (talonul);
 • Delegația/împuternicirea/procura și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului/ procuratorului, după caz.

Notă: În lipsa dovezii dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării contribuabilul care nu mai poate face dovada existenței fizice a mijlocului de transport prezintă o declarație pe propria răspundere din care să reiasă imprejurarile care au condus la pierderea documentului, iar scăderea operează cu data de 01 a anului următor depunerii declarației la organul fiscal, numai dacă are achitate integral orice obligații fiscale datorate de natura impozitului pe mijloacele de transport

Nota: În lipsa dovezii dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării contribuabilul care nu mai poate face dovada existenței fizice a mijlocului de transport prezintă o declarație pe propria răspundere din care să reiasă imprejurarile care au condus la pierderea documentului, iar scăderea operează cu data de 01 a anului următor depunerii declarației la organul fiscal, numai dacă are achitate integral orice obligații fiscale datorate de natura impozitului pe mijloacele de transport.
Cerere transfer auto – Persoane Fizice (Formular tipizat)

Condițiile și actele necesare pentru efectuarea transferurilor mijloacelor de transport PF

 • Formularul tipizat „Cerere transfer auto”;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport (talonul);
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.

Notă: termen de declarare – 30 de zile de la data modificării adresei de domiciliu.

Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data modificării adresei de domiciliu.
Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport (Formular tipizat)
Cerere de înregistrare/vizare a biletelor de intrare la spectacole (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea impozitului pe spectacole

 • Declarație/Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole;
 • Biletele – pentru vizare;
 • Factură achiziție bilete (pentru vizare);
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.
DECONT impozit pe spectacole (Formular tipizat)
Declarație de impunere privind stabilirea taxei de dezvoltare și promovare a turismului - unități de cazare Declarație de impunere a taxei de promovare si dezvoltare a turismului (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea taxei de dezvoltare și promovare a turismului

 • Declarația de impunere a taxei de dezvoltare și promovare a turismului sau, după caz, Declarația privind stabilirea taxei de dezvoltare si promovare a turismului datorată de structurile de primire turistică cu functiune de cazare;
 • Actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.);
 • Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comertului;
 • Hotărâre AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru;
 • Încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrul Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru;
 • Certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrul Comerțului;
 • Certificat constatator, emis de Oficiul Național al Registrului Comertului cu privire la activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;
 • Certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original și copie;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.
 • Orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute.
Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare (Formular tipizat)

Acte necesare pentru declararea taxei de salubrizare

 • Cărțile de identitate/ buletinele de identitate;
 • Certificat de naștere, după caz;
 • Certificat de deces, după caz.
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice (Formular tipizat)

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal, în vederea dezbaterii succesiunii

 • Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local – PF“;
 • Certificatul de deces;
 • Actul de proprietate;
 • Planurile/schițele cadastrale;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale succesorilor – original si copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;
 • Dovada faptului că persoana care solicită certificatul de atestare fiscală are calitatea de succesor (certificate de naștere, căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.).

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal în vederea înstrăinării/ipotecării bunurilor imobile

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri ale bugetului local;
 • Actul de proprietate;
 • Planuri/schițe cadastrale;
 • încheierea de intabulare, după caz;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal pentru înstrăinare mijloc de transport

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport ce urmează a fi înstrăinat;
 • Certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport (talonul);
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor;
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal altele decât pentru vânzare

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;

Acte necesare pentru eliberarea unuicertificat fiscal în vederea efectuării cadastrului/intabulării

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Actul de proprietate;
 • Pentru certificatul necesar doar pentru intabulare, la cererea de certificat se vor atașa și planurile/schițele cadastrale;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz;

Condițiile și actele necesare pentru acordarea facilităților fiscale

Scutirile sau reducerile de la plata impozitelor/taxelor se aplică începând cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

 • Formularul tipizat „Cerere de scutire – PF“;
 • Documente justificative care să ateste încadrarea în categoria persoanelor care beneficiază de scutire de la plata impozitelor și taxelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârilor consiliului local;
 • Actul de proprietate al bunului imobil/mobil pentru care se acordă facilitatea fiscală;
 • Cărțile de identitate/Buletinele de identitate;
 • Delegația/împuternicirea și cartea/buletinul de identitate a delegatului/împuternicitului, după caz.
Cerere de scutire – Persoane Fizice (Formular tipizat)
Cerere pentru eliberare abonament destinat riveranilor zonei Peninsulare

Acte necesare pentru obtinere abonament destinat riverani zona Peninsulara

 • Cerere (contine in mod obligatoriu numar de telefon si e-mail);
 • Certificatul de inmatriculare al mijlocului de transport;
 • Actul de detinere al imobilului (proprietate, contract de leasing financiar, contract de inchiriere, etc.);
 • Actul de detinere al mijlocului de transport de tip autoturism avand inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate (proprietate, contract de leasing financiar, contract de inchiriere, etc.);
 • Buletinul/cartea de identitate a solicitantului;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Click to listen highlighted text!