Sunt
Persoana Fizica
P. F. Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. F.
P. J.

Documente declarare

 • Impozitul pe cladiri
 • Impozitul pe teren
 • Impozitul pe mijloace de transport
 • Taxa de salubrizare
 • Certificat fiscal
 • Transferuri / Restituiri / Cerere de scutire impozit
 • Facilitati fiscale
Depune declaratii online

Impozitul pe cladiri


Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/ cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice Model declaratie completata

Acte necesare pentru cladiri Nerezidentiale

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PF;
 • Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 • Certificatul de performanta energetica a cladirii – copie;
 • Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 • Valoarea impozabila poate fi din: raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat intocmit in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta sau, procesul verbal de receptie finala din care reiese valoarea cladirii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta sau, actul de dobandire al imobilului, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, din care reiese valoarea cladirii;
 • Destinatia cladirii reiese din: contracte de inchiriere, contracte de comodat, autorizatii de construire etc;
 • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/procuratorului, dupa caz.

Acte necesare pentru cladiri Mixte

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PF;
 • Actul de dobandire al imobilului – copie/original;
 • Certificatul de performanta energetica a cladirii – copie;
 • Pentru delimitarea suprafetelor se solicita, dupa caz: : contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice; autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii; raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential; planurile/schitele cadastrale; orice documente doveditoare; declaratia pe propria raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista documente doveditoare;
 • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz;
 • Planurile/schitele cadastrale.

Acte necesare pentru cladiri Rezidentiale

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PF;
 • Actul de dobandire a imobilului – copie/original;
 • Certificatul de performanta energetica a cladirii – copie;
 • Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 • Carţile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/procuratorului, dupa caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire

Acte necesare pentru declararea construirii / extinderii / imbunatatirii unei cladiri

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PF;
 • Autorizatia de construire – original si copie;
 • Certificat de urbanism – original si copie;
 • Procesul verbal de receptie a lucrarilor – original si copie;
 • Memoriul justificativ – original si copie;
 • Planurile/schitele – original si copie;
 • Nota de regularizare la regimul de constructii – original si copie;
 • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului verbal de receptie finala

Acte necesare pentru declararea demolarii / distrugerii unei cladiri

 • Declaratia pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF;
 • Autorizatia de demolare – original si copie;
 • Nota de constatare a demolarii – original si copie;
 • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului , dupa caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului verbal de constatare a demolarii/nota de constatare a demolarii
Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri(se completeaza doar in cazul in care cladirea a fost dobandita anterior datei de 01.01.2016) Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – Persoane Fizice

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii unei cladiri

 • Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF”;
 • Actul de instrainare a imobilului – copie/original;
 • Carţile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz;
 • Formularul tipizat “Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, în cazul PF detinatoare a mai multor cladiri” – în situatia in care in urma instrainarii, contribuabilul ramane cu mai multe cladiri in proprietate.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data instrainarii.
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – Persoane Fizice

Acte necesare pentru declararea dobandirii unui teren

 • Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – PF”;
 • Actul de dobandire a proprietatii terenului – original si copie;
 • Planurile/schitele cadastrale – original si copie;
 • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire.
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) PF

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii unui teren

 • Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF”;
 • Actul de instrainare a proprietatii terenului – original si copie;
 • Cartile de identitate /Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data instrainarii terenului.
Declaratia fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport

Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport

 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare, contract de instrainare /dobandire a unui mijloc de transport “– model 2016- ITL 054, factura, contract de leasing, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca)- original si copie (3 copii in cazul contractului de instrainare/dobandire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054 ) ;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului/utilizatorului – original si copie;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie(Certificatul de atestare fiscala in vederea instrainarii bunurilor mobile nu mai este necesar in situatia in care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de instrainare /dobandire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Procesul verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport incheiat la finalizarea leasingului – copie, pentru mijlocele de transport dobandite prin contractul de leasing;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.
Declaratia fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea PF

Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport/mijloc de transport peste 12 tone

 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare, contract de instrainare /dobandire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054, factura, contract de leasing, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească etc)- original si copie (3 copii în cazul contractului de instrainare /dobandire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului/utilizatorului – original si copie;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 • adeverință eliberată de către Registrul Auto Român (RAR), care să ateste tipul suspensiei, după caz;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie (Certificatul de atestare fiscala in vederea instrainarii bunurilor mobile nu mai este necesar in situatia in care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de instrainare /dobandire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Procesul verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport încheiat la semnarea contractului de leasing – copie, pentru mijlocele de transport dobandite prin contractul de leasing;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.
Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa

Acte necesare declararii unui mijloc de transport pe apa

 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare, contract de instrainare /dobandire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054, factura, contract de leasing, certificat de moştenitor, hotarare judecătorească)- original si copie   (3 copii în cazul contractului de instrainare /dobandire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054 );
 • Certificatul de ambarcatiune/Atestatul de bord, emis de Capitania Port – original şi copie;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului/utilizatorului – original si copie;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie(Certificatul de atestare fiscala in vederea instrainarii bunurilor mobile nu mai este necesar in situatia in care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de instrainare /dobandire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 • Certificatul de conformitate – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PF

Acte necesare pentru scoaterea din evidenta a unui mijloc de transport

 • Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – PF-PJ;
 • Actul de instrainare – original si 4 copii/Adeverinta de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si 4 copii;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – original si copie, exceptând situația în care pentru înstăinare este utilizat formularul tipizat “Contract de înstrăinare/dobândire a unui mijloc de transport”, model 2016-ITL 054;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de instrainare.
Cerere transfer auto – Persoane Fizice

Conditiile si actele necesare efectuarii transferurilor mijloacelor de transport PF

 • Formularul tipizat „Cerere transfer auto”;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data modificarii adresei de domiciliu.
Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport
Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare

Acte necesare pentru declararea taxei de salubrizare

 • Cartea de identitate/ buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal, în vederea dezbaterii succesiunii

 • Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local – PF“;
 • Certificatul de deces – copie;
 • Actul de proprietate – copie/original;
 • Planurile/schitele cadastrale – copie;
 • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale succesorilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz;
 • Anexa 23 privind Cererea pentru deschiderea procedurii succesorale, eliberata de Casa Casatoriilor, dupa caz – original.
 • Dovada faptului ca persoana care solicita certificatul de atestare fiscala are calitatea de succesor (certificate de nastere, casatorie, hotarare judecatoreasca).

Acte necesare certificat fiscal pentru instrainarea bunurilor/ipoteca banca

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Actul de proprietate – copie/original;
 • Planuri/schite cadastrale sau fisa tehnica de calcul a imobilului – copie/original;
 • Incheierea de intabulare, dupa caz– copie/original;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea/ procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului , dupa caz.

Acte necesare certificat fiscal pentru instrainare mijloc de transport

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport ce urmeaza a fi instrainat – copie/original;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire /procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului procuratorului, dupa caz.

Acte necesare certificat fiscal altele decat pentru vanzare

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea/ procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

Acte necesare certificat fiscal pentru obtinerea cadastrului/intabularii

 • Cererea pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Actul de proprietate – copie/original; (Pentru certificatul necesar doar pentru intabulare, la cererea de certificat se vor atasa si planurile/schitele cadastrale – copie/original);
 • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.