Sunt
Persoana Fizica
P. F. Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. F.
P. J.

Facilitati si scutiri fiscale persoane fizice
Categoria de contribuabili carora li se acorda scutirea de impozite si taxe:

 • Veteranii de razboi
 • Vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit
 • Persoanele prevazute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990
 • Persoanele prevazute la art. 3, alin. 1, lit b) si art. 4, alin. 1 din Legea Recunostintei fata de Eroi - Martiri si Luptatorii care nu contribuit la Victoria Revolutiei Romane din Decembri 1989 nr. 341/2004
 • Persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c) si e) din Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru Recunoasterea Meritelor Personalului Armatei participant la Actiuni Militare si Acordarea unor Drepturi acestuia si urmasilor celui decedat
 • Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele incadrate in gradul i de invaliditate, respectiv reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul i de invaliditate
 • Persoanele fizice care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000, aprobata cu modificari prin legea nr. 325/2002
 • Persoanele fizice care detin in proprietate o locuinta noua, realizata in conditiile legii locuintei nr. 144/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Persoane care organizeaza spectacole in scopuri umanitare

Veteranii de razboi

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe un singur mijloc de transport;
 • Taxa de salubrizare;
 • Taxa pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, pe care sunt amplasate construcţii cu caracter provizoriu, respectiv garaje;
 • Taxa deseuri inerte;
 • Taxa de concesionare loc de veci;
 • Taxa întreținere cimitire/loc de veci;
 • Taxa aviz constructie funerara.

Observatii:

 • Scutirea de la plata impozitului pe cladire se aplica pentru cladirile aflate in proprietatea/coproprietatea acestora;
 • Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica pentru terenurile aflate in proprietatea/coproprietatea acestora;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie inclusiv.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe un singur mijloc de transport;
 • Taxa de salubrizare;
 • Taxa pentru terenurile apartinand domeniului public şi privat al municipiului Constanta, pe care sunt amplasate construcţii cu caracter provizoriu, respectiv garaje;
 • Taxa deseuri inerte.

Observatii:

 • Scutirea de la plata impozitului pe cladire se aplica pentru cladirile aflate in proprietatea/coproprietatea acestora;
 • Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica pentru terenurile aflate in proprietatea/coproprietatea acestora;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie inclusiv.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe un singur mijloc de transport;
 • Taxa de salubrizare;
 • Taxa pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, pe care sunt amplasate construcţii cu caracter provizoriu, respectiv garaje;
 • Taxa deseuri inerte;
 • Taxa de concesionare loc de veci;
 • Taxa întreținere cimitire/loc de veci;
 • Taxa aviz constructie funerara.

Observatii:

 • Scutirea la impozitul pe cladiri/ teren se aplica doar imobilului situat la adresa de domiciliu;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie inclusiv.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si HCL-urilor privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe mijloacele de transport.

Observatii:

 • Cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau corespunzator cotei parti pentru cladirea detinuta in coproprietate, cu exceptia incaperilor cu destinatie nerezidentiala sau in care se desfasoara activitati economice;
 • Terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau corespunzator cotei parti pentru terenul detinut in coproprietate;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie inclusiv.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren.

Observatii:

 • Scutirea de la plata impozitului pe cladire se aplica pentru cladirile aflate in proprietatea/coproprietatea acestora;
 • Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica pentru terenurile aflate in proprietatea/coproprietatea acestora;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie inclusiv.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe mijloacele de transport;
 • Taxa de salubrizare;
 • Taxa deseuri inerte.

Observatii:

 • Scutirea la impozitul pe cladiri/ teren se aplica doar imobilului situat la adresa de domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflat in in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie inclusiv.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozit pe cladiri timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia (Observatii: In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia).

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Click to listen highlighted text!