Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. J.
P. F.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.

Documente declarare

 • Impozitul / Taxa pe cladiri
 • Impozitul pe teren
 • Impozitul pe mijloace de transport
 • Impozitul pe spectacole
 • Taxa anuala pentru fiecare statie de telefonie mobila
 • Certificat fiscal
 • Transferuri/Compensari sume de restituiri
 • Taxa trama stradala
 • Taxa de dezvoltare si promovare a turismului
 • Taxa deseuri inerte
 • Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
 • Taxa pentru servicii de reclama si publicitate
 • Facilitati fiscale
 • Permis de acces Zona Peninsulara pentru rezidenţi persoane juridice
Depune declaratii online

Impozitul / Taxa pe cladiri


Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/ cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor juridice

Acte necesare pentru declararea cladirilor rezidentiale/nerezidentiale/mixte

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PJ;
 • Documentele de dobandire/detinere a cladirii – original si copie;
 • Balanta aferenta lunii in care se dobandeste;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice – original si copie;
 • Autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii – original si copie;
 • Certificatul de performanta energetica a cladirii – original si copie;
 • Raportul de evaluare, dupa caz;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute

Acte necesare pentru declararea construirii / extinderii / imbunatatirii unui imobil (cladire) - PJ

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PJ;
 • Autorizatia de constructie – original si copie;
 • Procesul-verbal de receptie finala/de finalizare a lucrarilor – original si copie;
 • Nota de regularizare emisa de Primaria Municipiului Constanta – original si copie;
 • Memoriu justificativ – original si copie;
 • Planuri/schite cadastrale – copie;
 • Balanta de verificare a societatii aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie finala sau de finalizare a lucrarilor.
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile - Persoane Juridice

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii unui imobil (cladire) - PJ

 • Declaratia pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ;
 • Actul de pierdere a dreptului de proprietate/folosinta a cladirii – original si copie; – original si copie;
 • Balanta aferenta lunii in care se instraineaza;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data instrainarii.

Acte necesare pentru declararea demolarii / distrugerii unui imobil (cladire) - PJ

 • Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;
 • Autorizatia de demolare – original si copie;
 • Procesul verbal de demolare – original si copie;
 • Nota de constatare – copie;
 • Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
 • Delegatie/imputernicire – original şi copie.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare. Impozitul/ taxa pe teren
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren - persoane juridice

Acte necesare declararii dobandirii unui imobil (teren) - PJ

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul PJ;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Actul de dobandire/detinere a terenului – original si copie;
 • Planuri/schite cadastrale – original si copie;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original şi copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: NOTA: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) - PJ

Acte necesare declararii scoaterii din evidenta / instrainarii unui imobil (teren) - PJ

 • Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PJ”;
 • Actul de pierdere a dreptului de proprietate/folosinta a terenului – original si copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original şi copie.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data instrainarii.
Declarație privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport Declaratie privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfa cu masa maxima autorizată de peste 12 tone Declaratie privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa

Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport pe apa PJ

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea PJ ;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
 • Certificatul de ambarcatiune/Atestatul de bord, emis de Capitania Port – copie;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 • Certificatul de conformitate – copie;
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire.

Acte necesare declararii unui mijloc de transport/mijloc de transport sub 12 tone

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea PJ/Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor transport aflate in proprietatea PJ;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare,factura,contract de leasing)– original si copie (5 copii);
 • Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 • Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – original si copie; pentru mijloacele de transport dobandite prin contract de leasing;
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz.

Acte necesare declararii unui mijloc de transport/mijloc de transport peste 12 tone

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea PJ/Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea PJ;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare,factura,contract de leasing)– original si copie (5 copii);
 • Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 • Certificat de autenticitate emis de RAR, pentru mijloacele de transport dobandit din alt stat – original si copie
 • Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – original si copie; pentru mijloacele de transport dobandite prin contract de leasing;
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz.
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii / radierii unui mijloc de transport PJ

 • Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – PF-PJ;
 • Actul de instrainare – original si 4 copii/Adeverinta de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si 4 copii;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – original si copie, exceptând situația în care pentru înstăinare este utilizat formularul tipizat “Contract de înstrăinare/dobândire a unui mijloc de transport”, model 2016-ITL 054;
 • Delegatia/imputernicirea/procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de instrainare.
Cerere transfer auto persoane juridice

Acte necesare pentru transfer

 • Cerere transfer dosar;
 • Copie a hotararii AGA in care este mentionata schimbarea sediului social;
 • Rezolutia/Incheierea de la Registrul Comertului – copie;
 • Inregistrarea de mentiuni de la Registrul Comertului – copie;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport – original și copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.
Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport
Cerere de inregistrare/ vizare a biletelor de intrare la spectacole

Acte necesare pentru declararea impozitului pe spectacole

 • Declaratie/Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole;
 • Biletele – pentru vizare;
 • Factura achizitie bilete- original si copie (pentru vizare);
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie.
DECONT impozit pe spectacole
Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de telefonie mobila

Acte necesare pentru declararea taxei de telefonie mobila

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei de telefonie mobila;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila – original si copie;
 • Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate pe raza Municipiului Constanta;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute – original si copie.
Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal pentru vanzarea unui mijloc de transport PJ

 • Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local“;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport ce urmeaza a fi instrainat – original si copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal in vederea instrainarii unui imobil PJ

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local;
 • Actul de proprietate al imobilului – original si copie
 • Cadastrul si intabulare – copie;
 • Balanta aferenta lunii anterioare in care se solicita certificatul;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat, altele decat pentru vanzare(licitatii, unitati militare, cadastru, intabulare, contracte etc.) - PJ

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local;
 • Balanta aferenta lunii anterioare in care se solicita certificatul /cadastru si intabulare, dupa caz;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.
Cerere transfer/ compensare sume – Persoane Juridice Cerere restituire

Acte necesare pentru compensarea/transferul sau restituirea sumelor.

 • „Cerere compensare“, „Cerere restituire“, dupa caz;
 • Documente justificative din care sa reiasa suma achitata in plus, unde este cazul;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

Acte necesare pentru acordarea autorizatiei de circulatie

 • Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate; – original si copie;
 • Cartea de identitate a autovehiculului (talon); – original si copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Dovada platii in cazul in care plata a fost efectuata cu OP;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie.
Declarație de impunere a taxei de promovare si dezvoltare a turismului Declarație de impunere privind stabilirea taxei de dezvoltare și promovare a turismului - unități de cazare

Declaratie de impunere a taxei de dezvoltare si promovare a turismului

Declaratie de impunere privind stabilirea taxei de dezvoltare si promovare a turismului datorata de structurile de primire turistica cu functiune de cazare

Acte necesare pentru declararea taxei de dezvoltare si promovare a turismului

 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Hotarare AGA sau a asociatului unic, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Certificat constatator, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Incheierea/Rezolutia emisa de Registrul Comertului, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Certificatul de inregistrare de mentiuni eliberat de Registrul Comertului, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Actul de proprietate sau detinere al spatiului (concesiune, inchiriere, asociere etc.);
 • Certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, dupa caz;
 • Balanta aferenta lunii pentru care se datoreaza taxa de dezvoltare si promovare a turismului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

Acte necesare pentru declararea taxei de dezvoltare si promovare a turismului

 • Declaratia de impunere a taxei de promovare a turismului in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta, in dublu exemplar;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, – original si copie;
 • Hotarare AGA, in cazul deschiderii de puncte de lucru, – original si copie;
 • Inregistrare de mentiuni eliberata de Registrul Comertului, in cazul deschiderii de puncte de lucru; – original si copie;
 • Certificat constatator, in cazul deschiderii de puncte de lucru, – original si copie;
 • Certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, dupa caz, – original si copie;
 • Actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere etc.), – original si copie;
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

Acte necesare pentru acordarea autorizatiei deseuri inerte

 • copia certificatului de inmatriculare a societatii
 • copia talonului sau a cartii de identitate a autovehicolului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei, autorizatiile de construire/demolare/interventie in domeniul public eliberate de catre Primaria Municipiului Constanta
 • memoriu tehnic justificativ(in cazuri speciale), documentul de plata, si alte copii ale documentelor legale relevante
Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Acte necesare pentru declararea taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
 • Documente justificative care să ateste data amplasării mijlocului de afișaj, reclamă și publicitate (proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, factura de achiziție, proces verbal privind montajul precum și orice alte documente prin intermediul cărora se poate stabili cu exactitate data amplasării, dupa caz).
 • Certificatul de înmatriculare al societății in cazul in care nu exista bunuri/taxe declarate pe societate – original și copie
 • Autorizația/avizul emis de Primăria Municipiului Constanța, dupa caz
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie
Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate in cazul contribuabililor PJ

Acte necesare pentru declararea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate
 • Copia contractului/contractelor de prestări servicii de reclamă și publicitate
 • Certificatul de înmatriculare al societății in cazul in care nu exista bunuri/taxe declarate pe societate – original și copie
 • Situatia serviciilor de reclama si publicitate aferenta lunii pentru care se depune declaratia
 • Balanta de verificare a societatii aferenta lunii in care au fost inregistrate serviciile de reclama si publicitate pentru care se depune declaratia – analitic si sintetic
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie
ANEXA NR. 3 - Cerere pentru eliberarea permiselor de acces in zona peninsulara ANEXA NR. 5 - Declaratie PJ (acces zona peninsulara) ANEXA NR. 6 - Declaratie GDPR (acces zona peninsulara)

Acte necesare permis de acces Zona Peninsulara pentru rezidenţi persoane juridice

 • cerere (conține în  mod  obligatoriu  număr  de  telefon  sau  e-mail),  conform anexei nr. 3 la regulament;
 • declarație pe propria răspundere conform anexei nr. 5 la regulament;
 • declarație G.D.P.R. conform anexei nr. 6 la regulament;
 • copie conform cu originalul a următoarelor documente:
  • BI/CI reprezentant legal;
  • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
  • certificat de înregistrare fiscală (dacă este cazul);
  • certificat înmatriculare vehicul;
  • polița de asigurare obligatorie (R.C.A.);
  • certificat constatator în formă extinsă pentru sediu sau punctul de lucru;
  • documente justificative prin care solicitantul sa ateste modul de deținere al vehiculului (proprietate, contract de leasing, comodat, etc);
  • contract cu o firmă de salubritate;
  • autorizația  de  circulație  pe  trama   stradală   a  municipiului  Constanța (pentru vehiculele cu masa maximă autorizată  mai mare de 2500 kg).