Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. J.
P. F.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.

Documente declarare

 • Impozitul / Taxa pe cladiri
 • Impozitul / taxa pe teren
 • Impozitul pe mijloace de transport
 • Impozitul pe spectacole
 • Taxa anuala pentru fiecare statie de telefonie mobila
 • Certificat fiscal
 • Compensari/Restituiri sume
 • Taxa folosire trama stradala de catre utilaje şi autovehiculele concepute si construite pentru transportul de materiale de constructii si de alte marfuri
 • Taxa de dezvoltare si promovare a turismului
 • Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
 • Taxa pentru servicii de reclama si publicitate
 • Abonament destinat riverani zona Peninsulară
 • Consimțământ OUG 41/2016
Depune declaratii online

Impozitul / Taxa pe cladiri


Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/ cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor juridice

Acte necesare pentru declararea dobandirii unei cladiri rezidentiale/ nerezidentiale/mixte

 • Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Documentele de dobandire/detinere a cladirii;
 • Planuri/schite cadastrale;
 • Balanta aferenta lunii in care se dobandeste imobilul;
 • Contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice;
 • Autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii;
 • Certificatul de performanta energetica a cladirii;
 • Raportul de evaluare, dupa caz;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data dobandirii

Acte necesare pentru declararea construirii/extinderii/imbunatatirii unei cladiri

 • Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Autorizatia de construire;
 • Procesul-verbal de receptie finala/de finalizare a lucrarilor;
 • Nota de regularizare emisa de Primaria municipiului Constanta;
 • Memoriu justificativ;
 • Planuri/schite cadastrale;
 • Balanta aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatia/imputernicirea;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie finala sau de finalizare a lucrarilor
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile - Persoane Juridice

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta/instrainarii unei cladiri

 • Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – persoane juridice”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Actul de pierdere a dreptului de proprietate/folosinta a cladirii;
 • Balanta aferenta lunii in care se instraineaza;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/ imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data instrainarii

Acte necesare pentru declararea demolarii/distrugerii unei cladiri

 • Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – persoane juridice”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Autorizatia de demolare;
 • Nota de constatare privind demolarea;
 • Balanta aferenta lunii in care se demoleaza imobilul;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data notei de constatare
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren - persoane juridice

Acte necesare pentru declararea dobandirii unei teren

 • Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice”
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Actul de dobandire/detinere al terenului;
 • Planuri/schite cadastrale;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) - PJ

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta/instrainarii unui teren

 • Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – persoane juridice”;
 • Actul de pierdere a dreptului de proprietate/folosinta a terenului;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data instrainarii
Declarație privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport Declaratie privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfa cu masa maxima autorizată de peste 12 tone Declaratie privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa

Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport

 • Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor juridice”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare, factura, contract de leasing, etc.) – original si 2 copii;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate, exceptand situatia in care pentru instrainare este utilizat formularul tipizat “Contract de instrainare/dobandire a unui mijloc de transport”, model 2016-ITL 054;
 • Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport dobandit prin contract de leasing;
 • Certificat de autenticitate emis de RAR, pentru mijlocul de transport dobandit din alt stat;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire/30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz

Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport/mijloc de transport sub 12 tone

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea PJ/Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor transport aflate in proprietatea PJ;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare,factura,contract de leasing)– original si copie (5 copii);
 • Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 • Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – original si copie; pentru mijloacele de transport dobandite prin contract de leasing;
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz.

Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport peste 12 tone

 • Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor juridice”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare, factura, contract de leasing, etc.) – original si 2 copii;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate, exceptand situatia in care pentru instrainare este utilizat formularul tipizat “Contract de instrainare/dobandire a unui mijloc de transport”, model 2016-ITL 054;
 • Certificat de autenticitate emis de RAR, pentru mijlocul de transport dobandit din alt stat;
 • Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport dobandit prin contract de leasing;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire/30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz

Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport pe apa

 • Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor juridice”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare, factura, contract de leasing, etc.);
 • Certificatul de ambarcatiune/Atestatul de bord, emis de Capitania Port;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate, exceptand situatia in care pentru instrainare este utilizat formularul tipizat “Contract de instrainare/dobandire a unui mijloc de transport”, model 2016-ITL 054;
 • Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport pentru mijlocul de transport dobandit prin contract de leasing;
 • Certificatul de conformitate;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire/30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta/instrainarii/radierii unui mijloc de transport

 • Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport”;
 • Actul de instrainare – original si 4 copii;
 • Adeverinta de predare la o societate de colectare a fierului vechi/Certificat de distrugere insotite de facture fiscala;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate, exceptand situatia in care pentru instrainare este utilizat formularul tipizat “Contract de instrainare/dobandire a unui mijloc de transport”, model 2016-ITL 054;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire.
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data actului de instrainare
Cerere transfer auto persoane juridice

Acte necesare pentru efectuarea transferului mijlocului de transport

 • Cerere transfer dosar mijloc de transport;
 • Hotararea AGA sau a asociatului unic cu privire la schimbarea sediului social;
 • Incheierea/Rezolutia emisa de Oficiul National al Registrului Comertului cu privire la schimbarea sediului social;
 • Inregistrarea de mentiuni emisa de Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de solicitare - 30 de zile de la data schimbarii sediului social
Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport
Cerere de inregistrare/ vizare a biletelor de intrare la spectacole

Acte necesare pentru declararea impozitului pe spectacole

 • Formularul tipizat „Impozit pe spectacole”;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire.
Nota: termen de declarare - lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul

Acte necesare pentru inregistrare/vizare a biletelor si/sau abonamentelor de intrare la spectacole

 • Cerere de inregistrare/vizare a biletelor si/sau abonamentelor de intrare la spectacole;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Factura de achizitie bilete/Contractul de prestari servicii (pentru biletele vandute online);
 • Bilete si/sau abonamente de intrare la spectacol;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire.
DECONT impozit pe spectacole
Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de telefonie mobila

Acte necesare pentru declararea taxei anuale pentru fiecare statie fixa pentru telefonie mobila

 • Formularul tipizat „Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de telefonie mobila”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Autorizatiile de functionare eliberate de autoritatea competenta pentru fiecare statie fixa utilizata de operatorul de telefonie mobila;
 • Autorizatii de construire, procese verbale de receptie emise de catre Primaria Municipiului Constanta;
 • Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de statii fixe pentru telefonie mobila utilizate pe raza municipiului Constanta;
 • Contracte de inchiriere, procese verbale de instalare, procese verbale de punere in functiune;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului; 
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente relevante, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - pana la data de 31 martie a fiecarui an/30 de zile de la data modificarilor intervenite
Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal în vederea in vederea instrainarii bunurilor imobile

 • Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Actul de dobandire/detinere al imobilului;
 • Planuri/schite cadastrale;
 • Balanta aferenta lunii anterioare in care se solicita certificatul de atestare fiscala;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire.

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat fiscal pentru vanzarea unui mijloc de transport

 • Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire.

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, altele decat pentru vanzare (licitatii, unitati militare, cadastru, intabulare, contracte, etc.)

 • Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local”;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Balanta aferenta lunii anterioare in care se solicita certificatul de atestare fiscala;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire.
Cerere transfer/ compensare sume – Persoane Juridice Cerere restituire

Acte necesare pentru compensarea sumelor

 • Formularul tipizat „Cerere compensare“;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

Acte necesare pentru restituirea sumelor

 • Formularul tipizat „Cerere restituire“;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Documente justificative din care sa reiasa suma achitata in plus, unde este cazul;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

Acte necesare pentru acordarea autorizatiei de circulatie

Acte necesare pentru acordarea autorizatiei de circulatie

 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Copia certificatului de inmatriculare sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Dovada platii in cazul in care plata a fost efectuata cu ordin de plata.
Declarație de impunere a taxei de promovare si dezvoltare a turismului Declarație de impunere privind stabilirea taxei de dezvoltare și promovare a turismului - unități de cazare

Acte necesare pentru declararea taxei de dezvoltare si promovare a turismului

Declaratie de impunere a taxei de dezvoltare si promovare a turismului

Declaratie de impunere privind stabilirea taxei de dezvoltare si promovare a turismului datorata de structurile de primire turistica cu functiune de cazare

Acte necesare pentru declararea taxei de dezvoltare si promovare a turismului

 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Hotarare AGA sau a asociatului unic, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Certificat constatator, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Incheierea/Rezolutia emisa de Registrul Comertului, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Certificatul de inregistrare de mentiuni eliberat de Registrul Comertului, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Actul de proprietate sau detinere al spatiului (concesiune, inchiriere, asociere etc.);
 • Certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, dupa caz;
 • Balanta aferenta lunii pentru care se datoreaza taxa de dezvoltare si promovare a turismului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Acte necesare pentru declararea taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate

Acte necesare pentru declararea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 • Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate”;
 • Documente justificative care sa ateste data amplasarii mijlocului de afișaj, reclama si publicitate (proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, factura de achizitie, proces verbal privind montajul precum și orice alte documente prin intermediul carora se poate stabili cu exactitate data amplasarii/suprafata afisajului, dupa caz);
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Autorizația/avizul emis de Primaria municipiului Constanta, dupa caz;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj, respectiv in termen de 30 de zile de la data intervenirii oricarei modificari care conduce la recalcularea taxei

Acte necesare pentru declararea desfiintarii structurii de afisaj

Acte necesare pentru declararea desfiintarii structurii de afisaj

 • Hotararea AGA sau a asociatului unic cu privire la inchiderea punctului de lucru;
 • Incheierea/Rezolutia emisa de Oficiul National al Registrului Comertului cu privire la inchiderea punctului de lucru;
 • Certificatul de inregistrare de mentiuni emis de Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Autorizatia de desfiintare a structurii de afisaj insotita de nota de constatare;
 • Proces verbal de desfiintare/demontare a structurii de afisaj;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare – 30 de zile de la data desfiintarii
Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate in cazul contribuabililor PJ

Acte necesare pentru declararea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

Acte necesare pentru declararea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

 • Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice”;
 • Copia actului juridic ce are ca obiect prestarea de servicii de reclama și publicitate;
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz;
 • Situatia serviciilor de reclama si publicitate aferenta lunii pentru care se depune declaratia;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/imputernicire;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Nota: termen de declarare - lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare actul juridic de prestari de servicii de reclama si publicitate.
Cerere pentru eliberare abonament destinat riveranilor zonei Peninsulare

Acte necesare pentru obtinere abonament riverani zona Peninsulara

 • Cerere (contine in mod obligatoriu numar de telefon si e-mail);
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Hotarare AGA sau a asociatului unic, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Certificat constatator, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Incheierea/Rezolutia emisa de Registrul Comertului, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Certificatul de inregistrare de mentiuni eliberat de Registrul Comertului, in cazul deschiderii de puncte de lucru;
 • Certificatul de inmatriculare al mijlocului de transport;
 • Actul de detinere al imobilului (proprietate, contract de leasing financiar, contract de inchiriere, etc.);
 • Actul de detinere al mijlocului de transport de tip autoturism avand inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate (proprietate, contract de leasing financiar, contract de inchiriere, etc.);
 • Delegatie/imputernicire;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
Click to listen highlighted text!