Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. J.
P. F.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.

Obligatii fiscale catre bugetul local
Persoane juridice

 • Impozit / taxa pe cladiri
 • Impozit / taxa pe teren
 • Impozit pe mijloace de transport
 • Impozit pe spectacole
 • Taxa anuala pentru fiecare statie fixa pentru telefonie mobila
 • Taxa folosire trama stradala de catre utilaje şi autovehiculele concepute si construite pentru transportul de materiale de constructii si de alte marfuri
 • Taxa de dezvoltare si promovare a turismului
 • Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
 • Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
 • Taxa deseuri interte
 • Taxa pentru terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta, pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu, respectiv garaje

Impozit / taxa pe cladiri

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

 1. In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii, modificarii, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, care determina cresterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, sau in cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului/taxei pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.
 2. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.
 3. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.
 4. Persoanele juridice care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei cladiri, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.
 5. Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri.

Termene de plata

Pentru impozitul pe cladiri

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Pentru taxa pe cladiri

 • Pana la data de 25 ale lunii urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
 • Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2020 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 5%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 300 la 1188
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 1, 2, 3 de la 1188 la 2956
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 4 si 5 de la 1188 la 2500

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

 1. In termen de 30 de zile de la data dobandirii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului/ taxei pe teren datorat sau intervenirii unor schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului/ taxei pe teren se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.
 2. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.
 3. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.
 4. Orice persoana juridica care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.
 5. Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/ taxei pe teren.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv.

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Termene de plata taxa pe teren

 • Pana la data de 25 ale lunii urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
 • Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2020 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 5%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 300 la 1188
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 1, 2, 3 de la 1188 la 2956
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 4 si 5 de la 1188 la 2500

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

 • In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, radierii unui mijloc de transport sau schimbarii sediului/punctului de lucru de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care va anexa acte doveditoare.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv.

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul pe mijloace de transport de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Impozitul pe mijloace de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2020 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 5%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 300 la 1188
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 1188 la 2956

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

 • Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data de 10 (inclusiv) ale lunii urmatoare in care a avut loc spectacolul.

Termene de plata

 • Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 300 la 1188
Nedepunerea declaratiilor de impunere de la 1188 la 2956

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

 • Operatorii de telefonie mobila au obligatia sa depuna declaratia de impunere pana la data de 31.03.2020. Declararea noilor amplasamente de statie fixa se va face in termenul legal de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv.

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Pentru noile amplasamente, in termenul legal de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere de la 1188 la 2500
Nedepunerea declaratiilor de impunere
Depunerea declaratiilor de impunere neconforme cu realitatea
Nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Acte necesare:

 • In vederea eliberarii „Autorizatiei de circulatie”, solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa urmatoarele documente:
 1. copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei;
 2.  copie dupa certificat de inregistrare, dupa caz;
 • Aceste documente sunt necesare la procurarea autorizatiei de circulatie de la ghiseele agentiilor fiscale. In cazul in care autorizatia este procurata de la punctele de incasare situate la intrarile in localitate este suficienta prezentarea talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei.

Termene de plata

 • Pentru autorizatii anuale, eliberate pana la data de 31.01.2020, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, solicitantul beneficiaza de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.
 • Toate tipurile de autorizatii se elibereaza de catre operatorii de la ghiseele agentiilor fiscale si de la punctele de taxare situate la intrarile in localitate si de angajatii statiilor OMV de alimentare cu carburant.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Constituie contraventie fapta de a circula fara a avea achitata taxa de trama stradala si dupa caz, fara a obtine avizul de traseu – sanctiunea se aplica proprietarului mijlocului de transport sau utilizatorului in cazul in care mijlocul de transport este achizitionat in leasing. De la 266 la 1.060 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 3,5 -7,5 tone inclusiv
De la 1.060 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata peste 7,5 tone

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Termen de declarare/depunere

 • Termenul de declarare/ depunere al declaratiei fiscale pentru operatorii economici este 01.07.2020.
 • In cazul contribuabililor care se infiinteaza sau deschid puncte de lucru dupa implinirea termenului scadent de plata al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declaratiei si plata taxei se efectueaza in termen de 30 de zile de la data infiintarii sau modificarii aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizatiei de functionare, dupa caz.

Termen de plata

 • 01.07.2020

Sanctiuni

Cuantum amenda
Contraventie PFA, II, IF Persoane juridice
Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere de la 297 lei la 739 de la 1188 la 2500
Nedepunerea declaratiilor de impunere
Depunerea declaratiilor cu informatii eronate
Nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de declarare / depunere al declaratiilor fiscale

 • Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se declara de catre perestatorul serviciului de reclama si publicitate, lunar, pana pe data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii de reclama si publicitate.

Termen de plata

 • Lunar, pana pe data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii de reclama si publicitate.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere de la 523 lei la 1046 lei
Nedepunerea declaratiilor de impunere
Depunerea declaratiilor cu informatii eronate

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

 

Termene de declarare/ depunere a declaratiilor

 • In termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj si vor fi insotite de documente justificative care sa ateste data amplasarii mijlocului de afisaj, reclama si publicitate sau a oricarei modifcari intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea declaratiilor de impunere cu informatii eronate de la 523 la 1046
Nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei
Nedetinerea autorizatiilor de contruire/desfiintare sau avizului eliberat de Primaria Municipiului Constanta.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

 

Acte necesare

In vederea eliberarii “Autorizatiei deseuri inerte” solicitantul va inainta , dupa caz, urmatoarele:

 • copia certificatului de inmatriculare a societatii;
 • copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei, autorizatiile de construire/demolare/interventie in domeniul public eliberate de catre Primaria municipiului Constanta;
 • memoriu tehnic justificativ (in cazuri speciale), documentul de plata, si alte copii ale documentelor legale relevante.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda(RON)
Constituie contraventie fapta de a circula, intra si depune deseuri inerte la rampa amplasata in Portul Constanta – zona Poarta 9 fara a detine autorizatie valabila. De la 266 la 1.060 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 0-5 tone inclusiv
De la 1.060 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata peste 5 tone

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

 • In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, donatiei, demolarii, etc., persoana juridica va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv.

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Contraventie Cuantum amenda(RON)
Declararea cu intarziere sau nedeclararea dobandirii garajului de la 75 la 297

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.