Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. J.
P. F.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.

Obligatii fiscale catre bugetul local
Persoane juridice

 • Impozit / taxa pe cladiri
 • Impozit / taxa pe teren
 • Impozit pe mijloace de transport
 • Impozit pe spectacole
 • Taxa anuala pentru fiecare statie fixa pentru telefonie mobila
 • Taxa folosire trama stradala de catre utilaje şi autovehiculele concepute si construite pentru transportul de materiale de constructii si de alte marfuri
 • Taxa de dezvoltare si promovare a turismului
 • Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
 • Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
 • Taxa pentru terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta, pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu, respectiv garaje

Impozit / taxa pe cladiri

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/ scoatere din evidenta

 1. Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 2. In termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobandirii, construirii, extinderii, imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente cu destinatie nerezidentiala, care determina cresterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, la care va anexa documente doveditoare.
 3. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.
 4. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.
 5. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si datoreaza taxa pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
 6. Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii fiscale chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri.
 7. Persoanele juridice care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei cladiri, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.
 8. Persoanele juridice care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect dobandirea sau pierderea dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta asupra unei cladiri, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimetul de specialitate al autoritatii publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.

 

Termene de plata

 • Rata I – pana la data de 31 martie, inclusiv
 • Rata II – pana la data de 30 septembrie, inclusiv.
 • Pana la data de 25, inclusiv, ale lunii urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
 • Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local datorate pentru intregul an, pana la data de 31 martie inclusiv, persoanelor juridice li se acorda o bonificatie de 5% la impozitul/taxa pe cladiri.

Pentru neachitarea la termenele scadente, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sanctiuni

Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale cu privire la orice eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiride la 400 la 1.400

Contraventie Cuantum amenda (lei)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale privind dobandirea dreptului de proprietate de la 384 la 1.512
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale privind pierderea dreptului de proprietate precum si dobandirea sau pierderea dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta de la 400 la 1.400
Nedepunerea declaratiilor fiscale privind dobandirea dreptului de proprietate de la 1.512 la 3.764
Nedepunerea declaratiilor fiscale privind pierderea dreptului de proprietate precum si dobandirea sau pierderea dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta de la 1.400 la 2.500
Nedepunerea declarațiilor fiscale cu privire la orice eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri de la 1.400 la 2.500

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/ scoatere din evidenta

 1. Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 2. In termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobandirii, modificarii categoriei de folosinta a terenului, proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, la care va anexa documente doveditoare.
 3. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.
 4. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.
 5. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si datoreazs taxa pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
 6. Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii fiscale chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/ taxei pe teren.
 7. Orice persoana juridica care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.
 8. Persoanele juridice care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect dobandirea sau pierderea dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta asupra unui teren, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimetul de specialitate al autoritatii publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.

 

Termene de plata

 • Rata I – pana la data de 31 martie, inclusiv.
 • Rata II – pana la data de 30 septembrie, inclusiv.
 • Pana la data de 25, inclusiv, ale lunii urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
 • Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local datorate pentru intregul an, pana la data de 31 martie inclusiv, persoanelor juridice li se acorda o bonificatie de 5% la impozitul/taxa pe teren.

Pentru neachitarea la termenele scadente, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (lei)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale privind dobandirea dreptului de proprietate de la 336 la 1.328
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale privind pierderea dreptului de proprietate precum si dobandirea sau pierderea dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta de la 400 la 1.400
Nedepunerea declaratiilor fiscale privind dobandirea dreptului de proprietate de la 1.328 la 3.308
Nedepunerea declaratiilor fiscale privind pierderea dreptului de proprietate precum si dobandirea sau pierderea dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta de la 1.400 la 2.500

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/ scoatere din evidenta

 • Impozitul pe mijloace de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • In termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobandirii, radierii din circulatie, sau a oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a carei raza teritoriala isi are sediul/punctul de lucru, la care va anexa acte doveditoare.
 • Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

Termene de plata

 • Rata I – pana la data de 31 martie, inclusiv.
 • Rata II – pana la data de 30 septembrie, inclusiv.
 • Impozitul anual pe mijloacele de transport de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local datorate pentru intregul an, pana la data de 31 martie inclusiv, persoanelor juridice li se acorda o bonificatie de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.

Pentru neachitarea la termenele scadente, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (lei)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale privind dobandirea, radierea din circulatie, intervenirea oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport de la 336 la 1.328
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale privind pierderea dreptului de proprietate  de la 400 la 1.400
Nedepunerea declaratiilor fiscale privind dobandirea, radierea din circulatie, intervenirea oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport de la 1.328 la 3.308
Nedepunerea declaratiilor fiscale privind pierderea dreptului de proprietate  de la 1.400 la 2.500

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Termene de depunere a declaratiilor

 • Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozit pe spectacole.
 • Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.
 • Persoanele care datoreaza impozit pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.

Termene de plata

 • Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Pentru neachitarea la termenele scadente, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (lei)
Depunerea peste termen a declaratiilor de la 336 la 1.328
Nedepunerea declaratiilor de la 1.328 la 3.308

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Termene de depunere a declaratiei fiscale de impunere/ scoatere din evidente

 • Operatorii de telefonie mobila vor depune declaratia pana la data de 31 martie a fiecarui an.
 • Operatorii de telefonie mobila care infiinteaza sau desfiinteaza statii de telefonie mobile au obligatia de a depune o declaratie de impunere corespunzatoare noii situatii, in termen de 30 de zile de la data modificarii intervenite. 

 

Termene de plata

 • Rata I – pana la data de 31 martie, inclusiv.
 • Rata II – pana la data de 30 septembrie, inclusiv.
 • In cazul infiintarii de noi statii de telefonie mobile dupa implinirea termenului de plata, respectiv 30 septembrie, plata se considera a fi facuta in termen daca sumele datorate se vor achita in 30 de zile de la data modificarii intervenite.

 

Pentru neplata la termenele scadente, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 

Sanctiuni

Contravenție Cuantum amenda (lei)
Depunerea peste termen a declaratiei de la 1.400 la 2.500
Nedepunerea declaratiei
Depunerea declaratiei cu informatii eronate
Nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 • Orice persoana care detine utilaje si autovehicule concepute si construite pentru transportul de materiale de constructii si de alte marfuri, care utilizeaza drumurile aflate in proprietatea municipiului Constanta si/sau date in gestiune conform hotararilor de consiliu local, datoreaza taxa pentru folosirea tramei stradale.
 • Taxa este stabilita in functie de masa totala maxima autorizata/masa incarcata maxim admisa din punct de vedere tehnic.
 • Autotractoarele (cap tractor) nu sunt taxate, indiferent daca circula individual sau daca tracteaza remorci/semiremorci.
 • Responsabilitatea obtinerii autorizatiei de circulatie si dupa caz, a obtinerii avizului de traseu, revine in exclusivitate utilizatorilor romani, iar in cazul utilizatorilor straini, acestea revin in exclusivitate conducatorului vehiculului.

 

Termene de plata

 

 • Pentru autorizatiile eliberate pana la data de 31 ianuarie, pentru perioada 01.01. – 31.12., solicitantul beneficiaza de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate din inmultirea cu 12 luni a taxei lunare corespunzatoare.

 

Persoanele juridice pot achita taxa de folosire trama stradala prin urmatoarele modalitati:

 • online, pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, accesand sectiunea Servicii online/ Plata amenzi/alte taxe, caz in care autorizaaia este transmisa prin e-mail;
 • prin serviciul Westaco Express la staţiile OMV Petrom din municipiul Constanaa, in numerar, situatie in care eliberarea autorizatiei se efectueaza in momentul efectuarii platii;
 • prin ordin de plata, in contul RO39TREZ23121160250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Constanaa, beneficiar Primaria municipiului Constanța, cod fiscal 4785631, situatie in care eliberarea autorizatiei se efectueaza doar la ghiseele agentiilor fiscale;
 • la ghiseele agentiilor fiscale SPIT, cu plata numerar sau prin intermediul cardului bancar, autorizatia fiind emisa in momentul efectuarii platii.

 

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (lei)
Constituie contraventie fapta de a circula fara a detine autorizatie de circulatie si, dupa caz, fara a obtine avizul de traseu – sanctiunea se aplica proprietarului mijlocului de transport sau utilizatorului in cazul in care mijlocul de transport este achizitionat in leasing. de la 342 la 1.366 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata/masa incarcata maxim admisa din punct de vedere tehnic cuprinsa intre
3,5 tone inclusiv – 7,5 tone inclusiv
de la 1.366 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totală maxima autorizata/ masa incarcata maxim admisa din punct de vedere tehnic peste 7,5 tone
Neprezentarea autorizatiei de circulatie valabila sau dupa caz, a avizului de traseu la solicitarea persoanelor abilitate sa efectueze controlul de la 228 la 683

 

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Cuantumul taxei este stabilit diferențiat în funcție de tipul/destinația spațiului și zona de amplasare, dupa cum urmeaza:

 1. In suma fixa, anuala

Taxa este datorata de operatorii economici, care isi desfasoara activitatea in statiunea Mamaia si Sat Vacanta si proprietarii spatiilor cu destinația de locuinta din statiunea Mamaia si Sat Vacanta.

Termenul de depunere al declaratiei anuale este 01.07., inclusiv.

În cazul contribuabililor nou-infiintati si a celor care deschid puncte de lucru sau care dobandesc spatii situate in statiunea Mamaia si Sat Vacanta dupa implinirea termenului scadent de plata al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declaratiei si plata taxei se efectueaza in termen de 30 de zile de la data infiintarii, modificarii aduse actului constitutiv/statutului/autorizatiei de functionare sau dobandirii, dupa caz.

 1. In cota procentuala de 1% aplicata la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare, exclusiv TVA

Taxa este datorata de catre turist/persoana care se cazeaza corespunzator perioadei de sedere in structura de cazare turistica din municipiul Constanta, inclusiv statiunea Mamaia.

Operatorii economici ce au in proprietate sau detin cu orice titlu structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, clasificate de autoritatea centrala cu competențe in domeniul turismului calculeaza, retin si varsa taxa la bugetul local.

Termenul de depunere al declaratiei este pana la data de 10 inclusiv a lunii in curs, pentru luna precedenta in care a obtinut venituri din prestarea serviciului de cazare.

Termene de plată

 • Taxa prevazuta la litera A se achita integral pana la data de 01.07., inclusiv.
 • Taxa prevazuta la litera B se achita pana la data de 10 inclusiv a lunii in curs, pentru luna precedenta in care a obtinut venituri din prestarea serviciului de cazare.

Pentru neplata la termenele scadente, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (lei)

Depunerea peste termen a declaratiei de la 1400 la 2500
Nedepunerea declaratiei
Depunerea declaratiei cu informatii eronate
Nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere

 • Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se declara si se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare actul juridic de prestari de servicii de reclama si publicitate.

Termene de plata

 • Lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare actul juridic de prestari de servicii de reclama si publicitate.

Pentru neachitarea la termenele scadente, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (lei)
Depunerea peste termen a declaratiei  de la 600 la 1.200
Nedepunerea declaratiei  de la 600 la 1.200
Depunerea declaratiei cu informatii eronate de la 600 la 1.200

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/ scoatere din evidenta

 • In termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj si vor fi insotite de documente justificative care sa ateste data amplasarii mijlocului de afisaj, reclama si publicitate sau a oricarei modificari intervenite care conduc la recalcularea taxei.
 • In termen de 30 de zile de la data desfiintarii structurii de afisaj.

Termene de plata

 • Rata I – pana la data de 31 martie, inclusiv
 • Rata II – pana la data de 30 septembrie, inclusiv.
 • Taxa anuala pentru afisaj in scop de reclama si publicitate de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (lei)
Depunerea peste termenul de 30 de zile a declaratiei de la data amplasarii structurii de afisaj de la 336 la 1.328
Depunerea declaratiei cu informatii eronate de la 600 la 1.200
Nedepunerea in termen de 30 de zile a declaratiei de la data amplasarii structurii de afisaj de la 1.328 la 3.308
Nedepunerea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei de la 600 la 1.200
Nedetinerea autorizatiilor de construire/ desfiintare sau a avizului eliberat de Primaria Municipiului Constanta de la 600 la 1.200

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/ scoatere din evidenta

 • In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, demolarii, persoana juridica va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

 • Rata I – pana la data de 31 martie, inclusiv.
 • Rata II – pana la data de 30 septembrie, inclusiv.

Pentru neplata la termenele scadente, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sanctiuni

Contravenție Cuantum amenda (lei)
Depunerea peste termen a declaratiei de la 90 la 400
Nedepunerea declaratiei
Depunerea declaratiei cu informatii eronate
Nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Click to listen highlighted text!