Sunt
Persoana Fizica
P. F. Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. F.
P. J.

Intrebari frecvente persoane fizice
Persoane fizice

 • Amenzi
 • Certificatul fiscal
 • Date despre institutie
 • Impozitul pe cladiri
 • Impozitul pe mijloace de transport
 • Taxa pe habitat
 • Termene de plata

Amenzi

De ce este conditionata plata taxelor si impozitelor, de achitarea amenzilor aflate in urmarire?

Odinea de stingere a datoriilor la bugetul local astfel cum este reglementata prin prevederile art. 165 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, mentioneaza in mod expres plata cu prioritate a obligatiilor fiscale cuprinse in titluri executorii.

De ce sunt somat sa platesc abia acum amenzi de circulatie din anii trecuti?

Procesele verbale de amenzi sunt introduse in evidenta fiscala imediat ce ne sunt transmise de politie sau alte institutii abilitate. In cazul in care acestea sunt achitate trebuie sa ne inaintati copii ale chitantelor pentru ca debitul sa poata fi stins.

De ce sa platesc amenda pentru nedepunerea declaratiei speciale de impunere? Unde scrie ca trebuie sa citesc legislatia?

Obligatia fiecarui cetatean este aceea de a cunoaste legile tarii. Astfel, conform Codului Fiscal, persoanele care detin in proprietate mai multe cladiri, au obligatia ca in termen de 30 de zile de la data dobandirii/ oricarei modificari survenite pe parcurs sa depuna o declaratie speciala de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora.

Depunerea peste termen/nedepunerea declaratiei speciale de impunere sunt fapte ce constituie contraventii reglementate prin hotarari ale Consiliului Local in baza art. 8 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Depunerea peste termen a declaratiei speciale se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei, iar nedepunerea acesteia se sanctioneaza cu amenda de la 279 la 696 lei, conform hotararilor autoritatii deliberative.

De ce trebuiesc achitate cu prioritate amenzile din dosarele de urmarire?

Sumele realizate din executare silita se achita, in ordinea vechimii, mai intai creanta principala si apoi accesoriile acesteia. Pe cale de consecinta, daca dosarul de urmarire ce contine amenzi este mai vechi, atunci acesta se achita cu prioritate.

De ce daca platesc taxa de urgenta nu mi se elibereaza pe loc certificatul fiscal?

Conform hotararilor de Consiliu Local, regim de urgenta pentru eliberarea oricarui document solicitat de contribuabili, inseamna 24 ore de la ora depunerii cererii, timp necesar ca acestea sa fie riguros verificate si elaborate.

Cuantumul taxei si termenul de eliberare a documentatiei solicitate se regasesc pe site-ul institutiei, la sectiunea Legislatie.

Certificatele online se pot folosi la orice institutie?

Da. Institutiile sau organismele la care sunt prezentate certificatele de atestare fiscala in format electronic vor putea verifica autenticitatea documentului accesand site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea „Verifica certificatul fiscal”.

Certificatele de atestare fiscala electronice vor purta semnaturile digitale ale persoanelor care intocmesc, verifica si semnatura sefului de compartiment. Precizam faptul ca documentul original este cel in format electronic. Acesta poate fi listat si prezentat pe suport de hartie, dar valabilitatea documentului este dovedita prin prezentarea formatului electronic. Orice modificare a certificatelor de atestare fiscala in format electronic duce la alterarea documentului si pierderea valabilitatii acestuia. Documentul electronic semnat digital se afla sub incidenta Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si va produce aceleasi efecte ca si actul in forma autentica.

Care este programul de lucru cu publicul?

Luni, Marti, Miercuri, Vineri: 8:30 – 16:30

Joi: 8:30 – 18:30.

De ce in cazul unei extinderi a locuintei se reactualizeaza anul de constructie si materialul de constructie cel mai scump?

Reactualizarea anului de constructie si a materialului de constructie este expres reglementata prin prevederile art. 457 alin. (9) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile pct.32, sectiunea 3, Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, privind Normele metodologice. Informatiile solicitate se gasesc pe site-ul institutiei, la sectiunea ‘Legislatie’.

De ce pentru imobilele retrocedate mostenitorilor se aplica O.U.G. nr. 59/2010?

Singurele persoane fizice care sunt scutite de plata impozitului pe cladiri majorat sunt cele care detin, in proprietate, cladiri dobandite prin succesiune legala.

De ce pe chitanta de plata apare doar un singur nume daca suntem mai multi coproprietari pentru un imobil?

Conform pct. 230 din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, contribuabililor coindivizari li se deschide rolul nominal unic dupa cum urmeaza:

 • in cazul mostenitorilor aflati in indiviziune, pe numele autorului succesiunii;
 • in cazul celorlalti coindivizari, in urmatoarea ordine:
 • pe numele celui care efectueaza declaratia fiscala;
 • pe numele celui care are domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
 • pe numele celui care are resedinta in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
 • pe numele primului inscris in actul prin care se atesta dreptul de proprietate.

Astfel, ca titular de rol fiscal al unui imobil este trecut numele coproprietarului stabilit potrivit ordinii precizate mai sus, urmand ca pe numele acestuia sa se emita instiintarile de plata si documentele de plata a creantelor bugetului local. Acest lucru nu afecteaza calitatea de coproprietar a celorlalte persoane mentionate in documentele justificative, acestea figurand inregistrate in continuare in cadrul aceluiasi rol fiscal impreuna cu titularul de rol.

Am cumparat si am vandut in aceeasi zi o masina. De ce trebuie sa o mai inregistrez la financiar?

Orice persoana fizica sau persoana juridica ce a dobandit/instrainat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligatia sa depuna declaratia fiscala la organul fiscal al autoritatilor administratiei publice locale in a carui raza de competenta isi are domiciliul fiscal, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv, chiar si in cazul in care, in aceeasi zi, imediat dupa dobandire, are loc instrainarea acestui obiect impozabil.

De ce trebuie facuta nominalizarea la taxa habitat?

Identificarea dupa nume, prenume, cod numeric personal si adresa persoanelor platitoare a taxei de habitat are un dublu rol, respectiv:

 • impunerea corecta si echitabila;
 • identificarea persoanelor care se sustrag de la plata taxei.

De ce sa mai platesc gunoiul daca il platesc la intretinere?

Taxa de habitat se utilizeaza in scopul asigurarii colectarii si transportului reziduurilor menajere din recipientii proprii sau inchiriati (containere, europubele, etc.), precum si pentru depozitarea si neutralizarea acestora la rampa ecologica. La asociatia de proprietari/ locatari, in plata intretinerii intra doar chiria pe pubele de gunoi.

Daca achit impozitul inainte de primirea instiintarii de plata, este necesara revenirea la sediul S.P.I.T. pentru reconfirmarea platii?

Nu.

Care sunt termenele de plata pentru plata impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport?

31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an.

Mai beneficiem de bonificatie?

Bineinteles. Si in anul 2017, persoanele fizice beneficiaza de o bonificatie de 10%, iar persoanele juridice de bonificatie de 5% pentru plata cu anticipatie pana la data de 31 martie a tuturor obligatiilor fiscale, conform H.C.L. nr. 382/2016 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.

De ce nu se achita sumele incluse in somatiile primite impreuna cu accesoriile calculate la data postei?

Sumele incluse in somatiile emise reprezinta debite neachitate la termenul scadent, care atrag calcularea de accesorii pana la momentul stingerii acestora, respectiv momentul platii efective.

De ce se calculeaza majorari de intarziere daca anul fiscal nu s-a incheiat?

Conform Legii nr. 207/2015 – privind Codul de Procedura Fiscala, pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

De ce am dosar la urmarire si executare silita, daca nu s-a incheiat inca anul?

Anul fiscal este impartit in doua semestre, cu scadente la 31.03 si 30.09, iar neachitarea impozitelor si taxelor la aceste termene conduce la declansarea procedurii de urmarire si executare silita.

Cum pot vizualiza bonificația, în platforma „e-Tax”?

În platforma online „e-Tax”, varianta desktop, disponibilă pe „www.spit-ct.ro”, bonificația de 10% pentru persoane fizice, respectiv 5% pentru persoane juridice, din cuantumul impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloace de transport, acordată pentru plata integrală a sumelor datorate bugetului local, până la data de 31 martie 2023, este afișată în rubrica BONIFICAȚIE din secțiunea Plată electronică/Plată generală.

În cazul variantei pentru dispozitive mobile, e-Tax Mobile SPIT, este necesar să vizualizați aplicația în format landscape/tip vedere/tip peisaj (funcția de rotire ecran a dispozitivului mobil), pentru afișarea tuturor informațiilor, inclusiv cuantumul bonificației acordate.

Menționăm că în aplicația mobilă e-Tax, valoarea afișată la suma totală de plată are scăzută bonificația de 10% pentru persoane fizice, respectiv 5% pentru persoane juridice.

Cum pot vizualiza bonificația, pe site-ul „www.ghiseul.ro”?

Pentru a putea vizualiza bonificația de 10% pentru persoane fizice, respectiv 5% pentru persoane juridice, din cuantumul impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloace de transport, acordată pentru plata integrală a sumelor datorate bugetului local, până la data de 31 martie 2023, pe site-ul „www.ghiseul.ro”, este necesar să selectați secțiunea DETALII.

Ce taxe se achită integral până la data 31 martie, inclusiv?

Conform HCL 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023:

 • Taxa rezervare loc parcare, este taxă anuală și se achită integral până la data de 31 martie, inclusiv.
 • Taxa întreținere cimitire, are termen de achitare, data de 31 martie, inclusiv.

De asemenea, impozitele și taxele al căror cuantum anual este de până la 50 de lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen scadent, respectiv 31 martie, inclusiv, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Click to listen highlighted text!