Skip Navigation LinksPrima pagina > Facilitati si scutiri fiscale persoane fizice

Facilitati si scutiri fiscale persoane fizice

Categoria de contribuabili carora li se acorda scutirea de impozite si taxe:


Veteranii de razboi

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe un singur mijloc de transport;
 • Taxa de salubrizare;
 • Taxa pentru garaje situate pe terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta;
 • Taxa deseuri inerte

Observatii:

 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea;
 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe un singur mijloc de transport;
 • Taxa de salubrizare;
 • Taxa pentru garaje situate pe terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta;
 • Taxa deseuri inerte

Observatii:

 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea
 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Persoanele prevazute la art. 1 al decretului-lege nr. 118/1990

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe un singur mijloc de transport;
 • Taxa de salubrizare;
 • Taxa pentru garaje situate pe terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta;
 • Taxa deseuri inerte

Observatii:

 • Scutirea la impozitul pe cladiri/ teren se aplica doar imobilului situat la adresa de domiciliu;
 • terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritaţilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Persoanele prevazute la art, 3, alin.1, lit. b) si art.4, alin 1 din Legea recunostintei fata de eroii - martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si HCLM 312/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe mijloacele de transport.

Observatii:

 • Cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
 • Terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren.

Observatii:

 • Cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea;
 • Terenurile aflate in proprietatea si/sau coproprietatea;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri.
 • Impozitul pe teren.
 • Impozitul pe mijloacele de transport;/li>
 • Taxa de salubrizare.

Observatii:

 • Scutirea la impozitul pe cladiri/ teren se aplica doar imobilului situat la adresa de domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflat in in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Persoanele fizice care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica.

Persoanele fizice care detin in proprietate o locuinta noua, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozit pe cladiri timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia (Observatii: In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia).

Persoane fizice cu venituri mai mici decat salariul minim brut pe tara

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

H.C.L.M. nr. 442/2007

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Reducere 50% la impozit pe cladiri;
 • Reducere 50% la impozit /taxa pe teren;

Observatii:

 • Reducerea la impozitul pe cladiri/teren se aplica doar cladirii/terenului aferent imobilului situat la adresa de domiciliu.

Persoane fizice care nu au niciun venit sau venitul consta in exclusivitate din indemnizatie de somaj ori ajutor social

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

H.C.L.M. nr. 442/2007

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozit /taxa pe teren;

Observatii:

 • Scutirea la impozitul pe cladiri/teren se aplica doar cladirii/terenului aferent imobilului situat la adresa de domiciliu.

Persoanele care organizeaza spectacole in scopuri umanitare

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis