Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Planul releveu, fisa corpului de proprietate si planul de amplasare se declara la SPIT


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta contribuabililor care efectuaza lucrari tehnice de cadastru, ca planul releveu, fisa corpului de proprietate si planul de amplasament se declara la ghiseele SPIT.
 
Termenul de depunere a schitelor rezultate in urma masuratorilor cadastrale este de 30 de zile de la data emiterii acestora de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.
 
Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta obligatie cade in sarcina proprietarilor de cladiri si terenuri, iar diferenta dintre suprafetele inscrise in actele de proprietate si cea din masuratorile cadastrale va fi inscrisa in evidentele fiscale, contribuind la calculul impozitului.
 
Modificarea sarcinii fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza cadastrul la compartimentul de specialitate, ca anexa la declaratia fiscala.
 
Amintim ca nedeclararea sau declararea peste termenul legal prevazut de lege se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 60 si 240 lei.