Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

31 decembrie – ultima zi pentru plata in termen a diferentelor de impozit


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aminteste contribuabililor ca, 31 decembrie 2010 este ultima zi pentru plata in termenul legal a diferentelor de impozit rezultate ca urmare a modificarii Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal prin Ordonanta de Urgenta nr. 59/2010.

Astfel, persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri, situate la adrese diferite, dar si detinatorii autoturismelor (persoane fizice si juridice) cu capacitatea cilindrica de peste 2000 de cm³ au de achitat pentru anul curent o diferenta de impozit, calculata conform legii, de la 1 iulie 2010.

Neplata in termenul legal a diferentelor de impozit va duce la aplicarea majorarilor de intarziere de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.