Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Certificatul fiscal emis de autoritatile publice locale


Serviciul Public de Impozite si Taxe aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate faptul ca certificatele de atestare fiscala reglementate de art. 113 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala sunt atributul exclusiv al autoritatilor administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului.

in urma analizarii unor documente depuse de un reprezentant al unei firme de intermedieri auto s-a constatat faptul ca certificatul de atestare fiscala ce a stat la baza incheierii unei tranzactii avand ca obiect un vehicul peste 12tone apartinand unei societati comerciale cu sediul in Constanta, era fals.

Pentru a evita tentative de frauda ale caror victime ar putea fi, rugam contribuabilii sa se adreseze reprezentantilor institutiei ori de cate ori au indoieli cu privire la valabilitatea certificatelor fiscale care le sunt prezentate in diferite ocazii.

in aceste conditii reamintim faptul ca pentru Municipiul Constanta certificatele de atestare fiscala sunt emise de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local si pot fi eliberate doar de la urmatoarele locatii:

  • Agentia Fiscala nr. 1 si Agentia Fiscala nr. 4 situate in Constanta str. Badea Cartan nr.3;
  • Agentia Fiscala nr. 2 situata in Constanta str. Nicolae Grindeanu nr. 66;
  • Agentia Fiscala nr. 3 situata in Constanta str. Atelierelor nr. 3;
  • Agentia Fiscala nr. 5 situata in Palazu Mare str. Dumbraveni nr. 1;
  • Serviciul Persoane Juridice situat in Constanta str. Sulmona nr. 22;
  • Agentia Fiscala City Mall situata in Constanta bd. Alexandru Lapusneanu nr. 116C – Cladirea City Mall Constanta – Sky Level.

Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre contribuabil si poate fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite.

Certificatul de atestare fiscala emis in intervalul 25 a lunii – finele lunii este valabil pe toata perioada lunii urmatoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant.

Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale locale datorate autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea celor sus mentionate, sunt nule de drept.