Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Dotarea constructiilor cu instalatii de încalzire se declara la SPITVBL


 Proprietarii constructiilor de locuit care, pe parcursul unui an fiscal, monteaza centrale termice proprii au obligatia legala de a depune, în termen de 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de instalare, la ghiseele agentiilor fiscale, declaratii de impunere rectificative. Aceasta obligativitate revine doar acelor proprietari de case si vile care, pana la data dotarii imobilului cu instalatii de încalzire, beneficiau de celelalte trei tipuri de utilitati, respectiv apa, canalizare si electricitate.
Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, impozitul pentru cladirile dotate cumulativ cu cele patru tipuri de instalatii este mai mare decat cel pentru imobilele fara utilitati. Spre exemplu, pentru o casa situata în zona A a municipiului Constanta, construita în anul 1990, cu pereti sau cadre din beton si suprafata desfasurata de 70 mp, impozitul pentru anul 2011 este de: 
169 lei pentru cladirea dotata cu cele patru tipuri de instalatii;
100 lei pentru cladirea care nu este dotata cumulativ cu cele patru tipuri de instalatii.    
Mentionam ca, depasirea termenului legal pentru depunerea declaratiei fiscale se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei, cu posibilitatea achitarii a jumatate din minim, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor. Pe langa sanctiunea amintita, contribuabilul va suporta si contravaloarea impozitului recalculat pentru toata perioada în care cladirea a fost dotata cu cele patru tipuri de utilitati precum si majorarile de întarziere aplicate sumei restante.  
 
Declaratiile fiscale rectificative si documentele doveditoare pot fi remise agentiilor fiscale prin scrisori recomandate, în termenul legal de 30 de zile, calculat pana la data postei. Formularul tipizat si adresa agentiei fiscale se gaseste pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro