Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Inchiderea punctelor de lucru, suspendarea activitatii sau radierea societatii, declarate la SPIT


Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice în Constanta, Mamaia si Sat Vacanta nu se mai datoreaza cu data de intai a lunii urmatoare in care persoana juridica sau fizica autorizata nu mai desfasoara activitate economica pe raza municipiului Constanta.

 

In acest scop, contribuabilii au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la inchiderea punctelor de lucru, suspendarea activitatii si/sau radierea societatii, sa depuna la ghiseele agentiilor fiscale ale institutiei documentele in baza carora a intervenit modificarea, respectiv, hotararea AGA, incheierea de rezolutie si certificatul de inregistrare mentiuni, emise de Registrul Comertului si/sau certificatul de radiere de la Registrul Comertului.  

 

Nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor aduse statutului/actului constitutiv in cazul persoanelor juridice, precum si in autorizatiile de functionare, in cazul persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale cu privire la inchiderea de puncte de lucru constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei, in cazul persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale, si cu amenda de la 960 lei la 2400 lei in cazul persoanelor juridice.  

 

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.