Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Certificate de atestare fiscale electronice, pentru persoanele juridice


 

In atentia contribuabililor – persoane juridice
 
Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta (S.P.I.T.) va emite, incepand de luni, 6 aprilie 2009, certificate de atestare fiscala in format electronic. Serviciul on-line de eliberare a documentelor amintite va fi destinat, pentru inceput, doar contribuabililor – persoane juridice care vor avea acces la certificatele de atestare fiscala emise pentru alt scop decat instrainarea bunurilor mobile sau imobile.
Pentru a putea beneficia de serviciul electronic de eliberare a certificatelor de atestare fiscala, persoanele juridice vor solicita in scris, Serviciului Persoane Juridice din strada Nicolae Grindeanu nr. 66, emiterea unui nume de utilizator si a unei parole, cu ajutorul carora vor avea acces la baza de date a S.P.I.T. si vor putea vizualiza:
  • patrimoniul,
  • platile efectuate,
  • obligatiile datorate bugetului local,
  • in ce stadiu de rezolvare se afla cererea depusa,
  • certificatul de atestare fiscala on-line.
Pentru a intra in posesia unui certificat electronic valabil, persoanele juridice vor completa cererea on-line. Documentul va fi eliberat in 24 sau 48 de ore in functie de optiunea utilizatorului. Taxele aferente emiterii certificatului de atestare fiscala vor fi debitate pe rolul fiscal al persoanei juridice care va trebui sa le achite imediat. In caz contrar, pentru respectivul utilizator, eliberarea altor certificate de atestare fiscala va fi restrictionata.
Conditiile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscale sunt cele prevazute deLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala si
 
ale ordinului comun al ministrului Finantelor si Economiei si al ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 2052 bis/1528/2006. In consecinta, solicitantul va obtine certificat de atestare fiscala numai daca este la zi cu plata obligatiilor datorate bugetului local, in speta, daca are achitate impozitele si taxele locale pentru semestrul intai.
 
Certificatele de atestare fiscala electronice vor purta semnaturile digitale ale persoanelor care intocmesc, care verifica si al sefului de compartiment.
Precizam faptul ca, documentul original este cel in format electronic. Acesta poate fi listat si prezentat pe suport de hartie, dar valabilitatea documentului este dovedita prin prezentarea formatului electronic. Orice modificare a certificatelor de atestare fiscala in format electronic duce la alterarea documentului si pierderea valabilitatii acestuia.
Institutiile sau organismele la care sunt prezentate certificatele de atestare fiscala in format electronic vor putea verifica autenticitatea documentului accesand site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea „verifica certificatul fiscal“.
 

Documentul electronic semnat digital se afla sub protectia Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si va produce aceleasi efecte ca si actul in forma autentica.