Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Campanie de verificare pe teren a impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii care detin unitati de cazare


Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) a demarat o campanie de verificare a contribuabililor care detin unitati de cazare in Municipiul Constanta si care nu au achitat taxa hoteliera.

Amintim ca toti contribuabilii care detin unitati de cazare, datoreaza in conformitate cu H.C.L.M nr. 92/2010 privind impozitele si taxele locale, taxa hoteliera. Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate, calculandu-se in functie de cota si, dupa caz, de numarul de zile de cazare.De asemenea, unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie si de a varsa la bugetul local al municipiului Constanta, taxa colectata pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta.Taxa hoteliera se datoreaza pe intreaga perioada de sedere, pentru uniatile de cazare din municipiul Constanta, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate in statiunea Mamaia si Sat Vacanta, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera;

b) nedepunerea declaratiilor-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera;

c) neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiei fiscale, a taxei hoteliere;

d) retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiei fiscale a taxei hoteliere. 

Contraventiile prevazute mai sus, se sanctioneaza astfel:

-cu amenda de la 240 lei la 960 lei, pentru fapta prevazuta la lit. a);

-cu amenda de la 960 lei la 2400 lei, pentru fapta prevazuta la lit. b);

-cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru faptele prevazute la lit. c)-d), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv;

-cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru faptele prevazute la lit. c)-d), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv;

-cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru faptele prevazute la lit. c)-d), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Cota taxei si modelul declaratiei ce trebuie depusa se regasesc pe site-ul institutiei, www.spit-ct.ro.