Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Audit de supraveghere la SPIT


În perioada 14-15.07.2011 organismul de certificare TÜV Thüringen  a efectuat auditul de supraveghere al Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă implementat la nivelul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa.
 
Scopul auditului de supraveghere a fost să stabilească dacă cerinţele din standardele referitoare la Sistemul de Management Integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate au fost îndeplinite ca premisă pentru menţinerea certificatului TÜV Thüringen şi a mărcii TIC.
 
Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa a dovedit în cadrul auditului de supraveghere că a documentat şi menţinut cu succes un Sistem de Management Integrat conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.
 
În cadrul auditului nu au fost documentate constatări sau abateri.