Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Scaderea de la plata taxei de habitat a persoanelor decedate


 Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa aduce la cunoştinţa urmaşilor sau rudelor persoanelor decedate că încetarea de la plata taxei de habitat a acestora se face în termen de 30 de zile de la data eliberării certificatului de deces.
 
Pentru scăderea de la plata taxei de habitat, la agenţia fiscală va fi depusă declaraţia pentru stabilirea taxei de habitat, completată cu numărul de persoane rămas în imobil, însoţită de o copie a certificatului de deces.
 
Formularul tip se găseşte la ghişeele agenţiilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro pentru a fi completat acasă în vederea reducerii timpului la ghişeu.
 
Declaraţia de impunere completată şi copia certificatului de deces pot fi expediate agenţiilor fiscale prin intermediul scrisorilor cu confirmare de primire sau electronice, la următoarele adrese:
Agenţia Fiscală nr. 1 – str. Badea Cârţan nr. 3, e-mail: ag1@spit-ct.ro,
Agenţia Fiscală nr. 2 – str. Nicolae Grindeau nr. 66, e-mail: ag2@spit-ct.ro,
Agenţia Fiscală nr. 3 – str. Atelierelor nr. 6, e-mail: ag3@spit-ct.ro,
Agenţia Fiscală nr. 4 – str. Badea Cârţan nr. 3, e-mail: ag4@spit-ct.ro,
Agenţia Fiscală nr. 5 – str. Dumbrăveni nr. 1, e-mail: ag5@spit-ct.ro.
Agenţiei fiscale nr. 5 – str. Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 166C, e-mail: ag5@spit-ct.ro.;
Agenţiei fiscale nr. 6 – str. Sulmona nr. 22, e-mail: pj@spit-ct.ro;
 
Scăderea persoanelor decedate de la plata taxei de habitat se face de la data înscrisă în certificatul de deces.