Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Radierea mijloacelor de transport din evidentele fiscale


 In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, scoaterea sau radierea din evidenta fiscala a unui mijloc de transport se face in baza unei declaratii la care se anexeaza:

– factura sau contractul de vanzare-cumparare care va fi insotit de o copie a certificatului de atestare fiscala care a stat la baza instrainarii mijlocului de transport;  
– certificatul de distrugere eliberat de centrul de colectare a fierului vechi; 
– certificatul de radiere emis de Politie in urma instrainarii. 
 
Pentru a nu exista confuzii intre procedura de radiere din circulatie a unui mijloc de transport si cea de radiere din evidenta fiscala a acestuia, facem urmatoarele precizari:
 – mijloacele de transport nu se scot din evidenta fiscala pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil; 
– pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice, scaderea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat. 
 
Termenul scadent pentru declararea instrainarii este de 30 de zile de la data incheierii actului de vanzare-cumparare sau a certificatului de distrugere. Aceasta obligatie cade in sarcina vanzatorului respectiv a fostului proprietar.
Nedeclararea sau declararea instrainarii peste termenul legal prevazut de lege se sanctioneaza cu amenda.