Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Termen scadent pentru plata taxei de liniste pentru Constanta


 Serviciul Public de Impozite si Taxe aduce la cunostinta persoanelor juridice si fizice autorizate din Constanta ca vineri, 30 septembrie 2011 este ultima zi pentru plata in termenul legal a taxei privind cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice aferente semestrului doi. 

 
Taxa constituie obligatia contribuabililor persoane juridice si fizice autorizate care desfasoara activitati economice pe raza municipiului Constanta, cu exceptia celor care au in administrare complexuri hoteliere. Acestia datoreaza taxa doar pentru suprafetele destinate activitatilor de alimentatie publica si spatiilor comerciale. 
 
Pentru neplata la termen a taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice se platesc majorari de intârziere conform actelor normative in vigoare. Nivelul majorarii de intârziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepând cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pâna la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
Plata taxei se poate efectua la ghiseele institutiei, la oficiile postale din localitate, la ghiseele bancii Garanti sau pe Internet prin intermediul cardului bancar accesând site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea „Plata electronica” .